II.3. Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami MsZ?

 
Názov
II.3
 
1Bratislava - Nové Mesto1,5 b.áno
1Bratislava - Podunajské Biskupice1,5 b.áno
1Bytča1,5 b.áno
1Dubnica nad Váhom1,5 b.áno V prvej časti rokovania MsZ je vždy diskusia občanov, kde sa vyjadrujú k ľubovoľnému bodu programu.
1Fiľakovo1,5 b.áno V prípade, že občan požiada
na MZ o slovo MZ mu slovo udelí.
1Handlová1,5 b.áno
1Krompachy1,5 b.áno
1Kysucké Nové Mesto1,5 b.áno
1Liptovský Mikuláš1,5 b.áno
1Malacky1,5 b.áno
1Martin1,5 b.áno
1Modra1,5 b.áno
1Moldava nad Bodvou1,5 b.áno
1Partizánske1,5 b.áno
1Pezinok1,5 b.áno
1Piešťany1,5 b.áno
1Prievidza1,5 b.áno
1Revúca1,5 b.áno poslanci sa ale môžu uzniesť na tom, že účastník nemôže v tej istej veci hovoriť 2x, alebo limitovať dĺžku jeho vystúpenia
1Rožňava1,5 b.áno
1Ružomberok1,5 b.áno
1Šaľa1,5 b.áno
1Senec1,5 b.áno
1Smižany1,5 b.áno
1Snina1,5 b.áno
1Spišská Nová Ves1,5 b.áno
1Stará Ľubovňa1,5 b.áno
1Stará Turá1,5 b.áno
1Stupava1,5 b.áno
1Trebišov1,5 b.áno
1Tvrdošín1,5 b.áno
1Veľký Meder1,5 b.áno
1Vráble1,5 b.áno V zmysle platného Rokovacieho poriadku (§7, bod 18, 2. veta)
1Žiar nad Hronom1,5 b.áno
Priemer0,50 b.
34Bánovce nad Bebravou0 b.nie
34Banská Bystrica0 b.nieviď link rokovací poriadok MsZ - § 12, ods. 5
34Banská Štiavnica0 b.nie Priestor pre verejnosť je na každom MsZ určený na 15:00 hod.
V prípade, že primátorka udelí občanovi slovo môže vystúpiť aj pri
konkrétnom bode.
34Bardejov0 b.nie
34Bratislava0 b.nie uvedené "áno - O 16,00 hod. má verejnosť možnosť vystúpiť k ľubovoľnému bodu bez súhlasu poslancov. Pri prejednávaní konkrétneho bodu môžu vystúpiť so súhlasom poslancov."
34Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie uvedené "áno - Občania majú vždy možnosť vystúpiť k bodu predtým ako sa dá o ňom
hlasovať. Aj keď sa formálne vyžaduje súhlas poslancov, doteraz vždy bol žiadateľovi
súhlas s vystúpením ihneď udelený."
34Bratislava - Dúbravka0 b.nie uvedené "áno -v bode „Rôzne“"
34Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
34Bratislava - Petržalka0 b.nie
34Bratislava - Rača0 b.nie doteraz vždy schválené
34Bratislava - Ružinov0 b.nie
34Bratislava - Staré Mesto0 b.nie Rokovací poriadok MsZ MČ BA-SM, čl. 5 ods. 11
34Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
34Brezno0 b.nie
34Čadca0 b.nie
34Detva0 b.nie
34Dolný Kubín0 b.nie
34Dunajská Streda0 b.nie
34Galanta0 b.nie
34Hlohovec0 b.nie verejnosť vystupuje v časti určenej na vystúpenie verejnosti
34Holíč0 b.nie až po schválení poslancami MsZ .VZN č.66 - Rokovací poriadok MsZ V Holíči.
34Humenné0 b.nie
34Kežmarok0 b.nie súhlas poslancov je však skôr len formálny, ešte sa nestalo, aby sa niekomu nedalo slovo
34Kolárovo0 b.nie
34Komárno0 b.nie
34Košice0 b.nie verejnosť má možnosť vystúpiť na rokovaní so súhlasom MZ
34Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie
34Košice - Juh0 b.nie
34Košice - Nad jazerom0 b.nie
34Košice - Sever0 b.nie s predchádzajúcim súhlasom áno
34Košice - Sídlisko KVP0 b.nie
34Košice - Sídlisko Ťahanovce0 b.nie Verejnosť má možnosť vyjadriť sa ku každému bodu rokovania iba so súhlasom väčšiny poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrenom hlasovaním
34Košice - Staré Mesto0 b.nie Rokovací poriadok umožňuje po odsúhlasení poslancami udeliť slovo verejnosti
34Košice - Západ0 b.nie Je potrebné schválenie vystúpenia občana podľa rokovacieho poriadku vopred.
34Levice0 b.nie
34Levoča0 b.nie uvedené "áno - Podmienkou je, že idev zmysle ustanovenia § 12 ods. 10 druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o obyvateľa mesta a je všeobecný súhlas MsZ bez hlasovania."
34Lučenec0 b.nie
34Michalovce0 b.nie
34Myjava0 b.nie uvedené "áno - Máme trvalo v programe rokovaní zaradený bod Pripomienky a otázky občanov."
34Nitra0 b.nie vyplýva z Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre
34Nová Dubnica0 b.nie po odsúhlasení poslancami, že môžu k danému bodu vystúpiť
34Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
34Nové Zámky0 b.nie
34Poprad0 b.nie
34Považská Bystrica0 b.nie bez predchádzajúceho schvaľovania
poslancami MsZ môže verejnosť vystúpiť
v bode Interpelácie poslancov a diskusia
občanov
34Prešov0 b.nie
34Púchov0 b.neodpovedali Verejnosť môže na rokovaniach vystúpiť v zmysle rokovacieho poriadku.
34Rimavská Sobota0 b.nie k vystúpeniu je potrebné schválenie poslancami
34Sabinov0 b.neodpovedali
34Šamorín0 b.nie
34Sečovce0 b.nie V súlade s rokovacím poriadkom a zák. 369/1990 je potrebný súhlas MsZ aby mohli občania vystúpiť, v prípade
záujmu nebol nikdy problém a občania mohli vystúpiť
34Senica0 b.nie Upravuje rokovací poriadok MsZ,

Musia byť pravidlá, aby rokovanie malo plynulý priebeh
34Sereď0 b.nie MsZ schvaľuje vystúpenie občana
34Skalica0 b.nie
34Stropkov0 b.nie MsZ schvaľuje udelenie slova občanovi
34Štúrovo0 b.nie
34Šurany0 b.nie
34Svidník0 b.nie
34Topoľčany0 b.nie
34Trenčín0 b.nie uvedené "áno - Verejnosť má možnosť vystúpiť, ale až po schválení vystúpenia poslancami, pričom uvádzame, že MsZ v Trenčíne nikdy v tomto funkčnom období neodmietlo vystúpenie žiadnej osoby."
34Trnava0 b.nie
34Veľké Kapušany0 b.nie
34Veľký Krtíš0 b.nie
34Vranov nad Topľou0 b.nie Toto je možné len pri menších obciach. Pri väčších mestách by to narušilo priebeh samotného
zastupiteľstva ak by sa každý snažil hovoriť jeden cez druhého, resp. by sa
snažil prekričať poslanca ktorý hovorí do mikrofónu.
34Žilina0 b.nie ale majú možnosť požiadať
o vystúpenie na MZ v zmysle článku 9 bod 14 Rokovacieho poriadku MZ
v Žiline, zverejneného na web stránke Mesta Žiliny: viď link
34Zlaté Moravce0 b.nie
34Zvolen0 b.nie uvedené "áno - väčšinou však pred vystúpením požiada primátor poslancov o všeobecný súhlas"
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte