I.11. Zaslala samospráva informácie o umiestnení bezpečnostných kamier a o plochách, ktoré bezpečnostné kamery monitorujú?

 
Názov
I.11
 
1Banská Bystrica0,5 b.áno
1Bardejov0,5 b.áno
1Bratislava0,5 b.áno
1Bratislava - Staré Mesto0,5 b.áno
1Brezno0,5 b.áno
1Bytča0,5 b.áno Mesto Bytča je zriaďovateľom umiestnených 14 stacionárnych kamier.
Uvedené kamery sú umiestnené nasledovne:
- v objekte Základnej školy na ulici Mieru, je umiestnených 8 stacionárnych kamier, ktoré monitorujú areál uvedenej Základnej školy.
- v objekte Materskej šloly na ulici Dostojevského, sú umiestnené 2 stacionárne kamiery, ktoré monitorujú areál uvedenej Materskej školy.
- v objekte Technických služieb mesta Bytča, sú umiestnené 2 stacionárne kamery, ktoré monitorujú areál Technických služieb mesta Bytča.
- jedna stacionárna kamera je umiestnená vo dvore Mestského úradu Bytča, ktorá monitoruje priestor dvora Mestského úradu Bytča.
-jedna stacionárna kamera je umiestnená na chodbe Mestského úradu Bytča, ktorá monitoruje priestor pri pokladni Finančného oddelenia Mestského úradu Bytča.
1Detva0,5 b.áno
1Dolný Kubín0,5 b.áno Umiestnenie kamerového systému:
• kamera č. 1: snímacie zariadenie umiestnené na budove Alianz za účelom monitorovania lokality: dolná časť ulice Radlinského a park M. Kukučína
• kamera č. 2: snímacie zariadenie umiestnené na lampe verejného osvetlenia pri Gymnáziu P.O.H. za účelom monitorovania lokality: horná časť Hviezdoslavovho námestia, ulica Aleja Slobody, Hollého a časť ulice Matúškovej
• kamera č. 3: snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe pri vstupe na kolonádový most za účelom monitorovania lokality: kolonádový most, Nábrežie Oravy a park M. Kukučína
• kamera č. 4: snímacie zariadenie umiestnené na bytovom dome s. č. 1180 (ul. Športovcov) za účelom monitorovanie lokality: ulice Športovcov, Hurbanova , Pelhřimovská a Aqua Relax
• kamera č. 5: snímacie zariadenie umiestnené na bytovom dome s. č. 1526 (ul. Chočská) za účelom monitorovanie lokality: ulica Chočská , chodník k bývalému Domu zahradkárov a detské ihrisko
• kamera č. 6: snímacie zariadenie umiestnené na bytovom dome s. č. 1945 (ul. Nemocničná) za účelom monitorovanie lokality: ulice Nemocničná, Odbojárov, námestie Jána Vojtaššáka a kruhový objazd na ul. Aleja Slobody
• kamera č. 7: snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe pri budove bývalého Národného frontu za účelom monitorovania lokality: ulica Ťatliakova, križovatka ulíc M. R. Štefánika a Radlinského
• kamera č. 8: snímacie zariadenie umiestnené na lampe verejného osvetlenia za bytovým domov s. č. 1947 (ul. Nemocničná) za účelom monitorovania lokality: priestory parkoviska a športovísk v areáli bývalej základnej školy
• kamera č. 9: snímacie zariadenie umiestnené na budove knižnice za účelom monitorovania lokality: ulice S. Nováka, Radlinského, Kohútov Sad.
• kamera č. 10: snímacie zariadenie umiestnené nad predajňou Kvazar za účelom monitorovania lokality: spodná časť Hviezdoslavovho námestia, ulica Gäceľská a Kohútov Sad
• kamera č. 11: snímacie zariadenie umiestnené nad predajňou bývalého papiernictva za účelom monitorovania lokality: horná časť Hviezdoslavovho námestia a časť ulice Matúškovej
• kamera č. 12: snímacie zariadenie umiestnené na bytovom dome s. č. 1157 (ul. Na Sihoti) za účelom monitorovania lokality: ulice Na Sihoti, SNP a Námestie slobody
• kamera č. 13: snímacie zariadenie umiestnené na budove VšZP za účelom monitorovania lokality: kruhový objazd na ul. Aleja Slobody, príjazdové komunikácie do centra mesta
• kamera č. 14 : snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia za Evanjelickým kostolom na Hviezdoslavovom námestí; sníma priestor kostola v jeho zadnej časti, tiež bezprostredne za kostolom, Park Dejateľov a časť Hviezdoslavovho námestia;
1Dubnica nad Váhom0,5 b.áno • kamera č. 1: križovatka Nám. sv. Jakuba a ul. Školskej
• kamera č. 2: ul. Obrancov mieru, autobusová zastávka
• kamera č. 3: križovatka ul. Obrancov mieru a Nám. sv. Jakuba
• kamera č. 4: Nám. Matice Slovenskej - parkovisko Filagor
• kamera č. 5: ul. Bratislavská, mestský úrad
• kamera č. 6: križovatka ul. Obrancov mieru a ul. Hasičská
• kamera č. 7: ul. Hasičská - OSBD
• kamera č. 8: Pod hájom - Poliklinika
• kamera č. 9: Nám. sv. Jakuba - autobusová zastávka
• kamera č.10: Nám. sv. Jakuba - kaštieľ
• kamera č.11: Pod hájom - križovatka ul. Hasičská a ul. Štúrova
• kamera č.12: Park J.B.Magina - Grotta
• kamera č.13: križovatka Nám. sv. Jakuba a ul. Športovcov
• kamera č.14: ul. Továrenská - podchod č.2
• kamera č.15: Nám. Matice Slovenskej - Fix
• kamera č.16: križovatka ul. Obrancov mieru, ul. ČSA a ul. Kpt. Nálepku
• kamera č.17: ul. Cintorínska – nový cintorín
• kamera č.18: nadjazd ul. Športovcov – ul. Murgašova
• kamera č.19: podchod pod železničnou traťou Nám. sv. Jakuba – K Váhu
1Fiľakovo0,5 b.áno
1Galanta0,5 b.áno
1Handlová0,5 b.áno
1Hlohovec0,5 b.ánoviď link
1Kežmarok0,5 b.áno -01 Juh – ulica Kuzmányho 13
-02 Červený kostol – ulica Hviezdoslavova 14
-03 Rozana – ulica Hl. námestie č. 38
-04 Sever – ulica Severná 4
-05 Uni kredit – ulica Hl. námestie 3
1Kolárovo0,5 b.áno Kostolné námestie č. 1 – priestor pred MsÚ, Kostolné námestie č. 2 – štátna cesta II/573
1Komárno0,5 b.áno Kamera č. 01: Hraničný prechod do Maďarska (rotačná kamera)
Kamera č. 02: Verejné osvetlenie pri VÚB, pohľad na priestor pred sklápacím mostom do MR, ul. Valchovnícka, časť Eötvösa (rotačná kamera)
Kamera č. 03: Parkovisko pred hotelom Európa, na verejnom osvetlení pred sochou námorníka (rotačná kamera)
Kamera č. 04: Nám. Kossútha, na verejnom osvetlení, pohľad na námestie, na preliezky, smer dom dôchodcov a socha Cyrila a Metóda (rotačná kamera)
Kamera č. 05: Nad vchodom do tržnice na námestí Kossútha, pohľad na celé parkovisko (rotačná kamera)
Kamera č. 06: Nám. Kossútha, na verejnom osvetlení, pohľad na časť parkoviska pred pohostinstvom „15“, Rákócziho ul., časť Komenského ul. (rotačná kamear)
Kamera č. 07: Nad oplotením predajne stavebnín Tonex, pohľad na Dunajské nábrežie a do ulice Dunajská (rotačná kamera)
Kamera č. 08: Na rohu budovy Dôstojníckeho pavilónu, pohľad do parku pred Detským parkom, ul. Vnútorná Okružná a námestie pred Dôstojníckym pavilónom (rotačná kamera)
Kamera č. 09: Kamera na budove oproti Dôstojníckeho pavilónu, pri lekárni Hedera, pohľad na malé parkovisko pred Dôstojníckym pavilónom (statická kamera)-
Kamera č. 10: Centrálne parkovisko vedľa budovy Mestskej polície Komárno na Hradnej ul. (rotačná kamera)
Kamera č. 11: Kamera na budove MsÚ Komárno, vo dvore Zichyho paláca (rotačná kamera)
Kamera č. 12: Kamera na verejnom osvetlení na ul. Železničnej, oproti vchodu na Trhovisko (rotačná kamera)
Kamera č. 13: Kamera na verejnom osvetlení na hlavnej autobusovej stanici na Košickej ul.,pohľad na vchod do podchodu pod železničnou stanicou, na autobusovú stanicu (rotačná kamera)
Kamera č. 14: Kamera na autobusovej stanici zo strany pohostinstva HarrysPub, pohľad na autobusovú stanicu a budovu SAD (rotačná kamera)
Kamera č. 15: Kamera na Nám. Gen. Klapku nad predajňou Dráčik (rotačná kamera)
Kamera č. 16: Kamera na budove Farského úradu na Palatínovej ul., pohľad pred budovu, Podunajského múzea, parkovisko za kostolom, kostol a časť Palatínovej ul. (rotačná kamera)
Kamera č. 17: Kamera na budove Podunajského múzea, pohľad do ul. Valchovnícka, Školská, priestor pred obchodom Atti a Eduscho (rotačná kamera
Kamera č. 18: Kamera na budove Okresného úradu, pohľad do parku M.R.Štefánika, M.R.Štefánika a časť Župnej ul. (rotačná kamera)
Kamera č. 19: Kamera vo dvore Dôstojníckeho pavilónu – Amfiteáter (rotačná kamera)
Kamera č. 20: Kamera na Sústružníckej ul, Sídlisko I., slobodárka č. 3 (rotačná kamera)–
Kamera č. 21: Kamera na Budovateľskej ul., Sídlisko II., oproti SOU, pohľad na Zváračskú ul.,slobodárka č.17 (rotačná kamera)
Kamera č. 22: Kamera na Cintorínskom rade, na parkovisku vedľa ZŠ, pri malom vchode do cintorína (rotačná kamera)
Kamera č. 23: Kamera na verejnom osvetlení na ul. Eötvösa, pri križovatke Špitalská ul., Kúpeľná, a pohľad na obchod Wigwam (rotačná kamera)
Kamera č. 24: Kamera na rohu ulíc M.R.Štefánika, Tržničné nám., oproti VÚB (býv. Obchod Beke) (rotačná kamera)
1Košice0,5 b.áno mapový systém viď link
1Košice - Juh0,5 b.áno Oddychová zóna na Šoltésovej ulici na budove OC Atómia.
1Košice - Sídlisko KVP0,5 b.áno
1Krompachy0,5 b.áno
1Kysucké Nové Mesto0,5 b.áno Na?mestie Slobody, budova MSU? 1 kamera Na?mestie Slobody, lampa verejne?ho osvetlenia oproti budove My?ta 1kamera Ul. Belanske?ho, blJdova pohrebni?ctva lp. Pos?te kl 1 kamera Ul. Belanske?ho, budova kniz?nice 2 kamery Ul. C?SA, budova Gymna?zia 1 kamera Ul. C?SA, lampa verejne?ho osvetlenia 1 kamera
1Levice0,5 b.áno
1Levoča0,5 b.áno kamera č.1 - umiestnená na Námestí Majstra Pavla č.34 - monitoruje ulice: spodnú časť Námestia Majstra Pavla ul. G.Hermana a ul.Vysoká
kamera č.2 - umiestnená na ul. Kláštorská 37 - statická kamera - Gymnázium Janka Francisciho- Rimavského - monitoruje areál gymnázia + ihriska
kamera č.3 - Námestie Štefana Kluberta - monitoruje priechody pre chodcov na ceste č.E 18, parkovisko v hradobnej priekope, Základnú školu, podchod pod cestou E 18.
kamera č.4 - sídl.Západ - ul. Jána Francisciho č.22 - monitoruje ul. J.Francisciho, ul.Potočná
kamera č.5 - Námestie Majstra Pavla č.47 - monitoruje strednú časť Námestia Majstra Pavla
kamera č.6 - sídl.Západ - ul.Czauczika 7 - monitoruje ul. Jána Francisciho, Jozefa Czauczika a Viktora Greschika
kamera č.7 - sídl.Západ - ul.Czauczika 3 - monitoruje ul. Czauczika, ul.Nad tehelňou, ul. Slavkovská a ul. Predmestie
kamera č.8 - ul.Železničný riadok - monitoruje autobusovú stanicu, časť ul. Novoveská cesta, ul. Pri likérke a časť sídl. Rozvoj
kamera č.10 - Námestie Majstra Pavla č.5 - monitoruje Námestie Majstra Pavla, ul. Košická
kamera č.12 - Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského - monitoruje ul. Baštová, ul. Hradby, sídl. Západ - ul. J.Francisciho, Jozefa Czauczika a ul. Potočná
4 x statické kamery - umiestnené na prepojovacom chodníku z ul. Kláštorská na sídl.Západ v lesoparku Schiessplatz
1Liptovský Mikuláš0,5 b.ánoviď link
1Lučenec0,5 b.áno
1Malacky0,5 b.áno Kamera č.1 (WVCS950)?(WV-SW395)
Umiestnenie: Stĺp pre semafóry na Kláštornom námestí
Monitorovaný priestor: ul.Gen.M.R.Štefánika, ul.Radlinského, ul.Záhorácka, Kláštorné námestie
Dôvod: veľká koncentrácia prevádzok a s tým súvisiaci pohyb ľudí v centre mesta, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola verejného poriadku, monitorovanie prechodov pre chodcov

Kamera č.2 (WVCS950)
Umiestnenie: Stĺp verejného osvetlenia na Nádražnej ulici
Monitorovaný priestor: ul.Radlinského, ul.Nádražná
Dôvod: koncentrácia prevádzok, železničná stanica, autobusové zástavky a s tým súvisiaci pohyb ľudí v danej lokalite, používanie alkoholu na verejnosti,zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola verejného poriadku,

Kamera č.3 (WVCS950)
Umiestnenie: Stĺp určený výhradne pre kameru v zámockom parku
Monitorovaný priestor: Zámocký park
Dôvod: vandalizmus, pohyb túlavých zvierat, monitorovanie zákazu vjazdu motorových vozidiel do priestou parku, používanie alkoholu na verejnosti,

Kamera č.4 (WVCS950)?(WVNV960/G)
Umiestnenie: Obytná budova na Pribinovej ulici
Monitorovaný priestor: ul.Pribinová, Malé námestie, ul.Záhorácka
Dôvod: koncentrácia prevádzok a s tým súvisiaci pohyb ľudí, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, používanie alkoholu na verejnosti, pohyb túlavých zvierat, kontrola verejného poriadku,

Kamera č.5 (WVCS950)
Umiestnenie: Obytná budova Mierové námestie 14
Monitorovaný priestor: ul.Bernoláková, Mierové námestie
Dôvod: koncentrácia prevádzok a s tým súvisiaci pohyb ľudí, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, používanie alkoholu na verejnosti, pohyb túlavých zvierat, kontrola verejného poriadku, monitorovanie prechodov pre chodcov

Kamera č.6 (WVCS950)
Umiestnenie: kostol Najsvätejšej Trojice
Monitorovaný priestor: ul.Brnianska, ul.Záhorácka, Cesta mládeže
Dôvod: koncentrácia prevádzok a s tým súvisiaci pohyb ľudí, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, používanie alkoholu na verejnosti, pohyb túlavých zvierat, kontrola verejného poriadku, monitorovanie prechodov pre chodcov

Kamera č.7 (WVCS950)
Umiestnenie: Obytná budova ul.Štúrova (sídl.JUH)
Monitorovaný priestor: ul.Štúrova, ul.Ľ.Fullu, ul.D.Skuteckého, ul.F.Malovaného
Dôvod: koncentrácia prevádzok a s tým súvisiaci pohyb ľudí, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, používanie alkoholu na verejnosti, pohyb túlavých zvierat, kontrola verejného poriadku,

Kamera č.8 (WV-SP306E)
Umiestnenie: Stĺp určený výhradne pre kameru ul.Stupavská
Monitorovaný priestor: ul.Stupavská
Dôvod: monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, pohyb túlavých zvierat, kontrola verejného poriadku,

Kamera č.9 (WV-SW395)
Umiestnenie: Obytná budova ul.Ľ.Fullu (sídl.JUH)
Monitorovaný priestor: ul.Stupavská, ul.Ľ.Fullu, ul.M.Tillnera
Dôvod: zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, používanie alkoholu na verejnosti, pohyb túlavých zvierat, kontrola verejného poriadku,

Kamera č.10 (WVCS950)
Umiestnenie: Športová hala Malina
Monitorovaný priestor: ul.Sasinkova, parkovisko ŠH-Malina, parkovisko pred obchodom Billa
Dôvod: koncentrácia prevádzok a s tým súvisiaci pohyb ľudí, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, používanie alkoholu na verejnosti, pohyb túlavých zvierat, kontrola verejného poriadku,

Kamera č.11 (IPL-C101)
Umiestnenie: Kino
Monitorovaný priestor: ul. Ferdiša Kostku
Dôvod: pohyb ľudí na ul. Fedriša Kostku, zníženie kriminality, používanie alkoholu na verejnosti, pohyb túlavých zvierat, kontrola verejného poriadku,

Kamera č.12 (WVCS950)
Umiestnenie: Budova MsÚ
Monitorovaný priestor: ul.Radlinského, ul. Zámocká
Dôvod: koncentrácia prevádzok a s tým súvisiaci pohyb ľudí, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, používanie alkoholu na verejnosti, pohyb túlavých zvierat, kontrola verejného poriadku,

Kamera č.13 (WVNV960/G)
Umiestnenie: Stožiar Sl.správy ciest
Monitorovaný priestor: ul.Pezinská, priestor pred obch. centrum TESCO a Malavia, Padzelek
Dôvod: koncentrácia prevádzok a s tým súvisiaci pohyb ľudí, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, používanie alkoholu na verejnosti, pohyb túlavých zvierat, kontrola verejného poriadku,

Kamera č.14 (WV-SW395) Umiestnenie: Obytná budova ul. Bernolákova Monitorovaný priestor: ul. Bernolákova, ul. Veľkomoravská, herňa, potraviny CBA, detské ihrisko, Dôvod: zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, používanie alkoholu na verejnosti, pohyb túlavých zvierat, kontrola verejného poriadku,

Kamera č.15 (WV-SW395) Umiestnenie: Stĺp verejného osvetlenia ul. Duklianskych hrdinov Monitorovaný priestor: ul. Duklianskych hrdinov, nemocnica, priľahlé parkoviská, potraviny Coop jednota, pohostinstvo Casíno, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, pohyb túlavých zvierat, kontrola verejného poriadku, Dôvod: zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, používanie alkoholu na verejnosti, pohyb túlavých zvierat, kontrola verejného poriadku,

Kamera č.16 (WV-SW395) Umiestnenie: Stĺp určený pre kameru v zámockom parku Monitorovaný priestor: Kaštieľ, fontána, vchod do parku, promenáda. Dôvod: vandalizmus, pohyb túlavých zvierat, monitorovanie zákazu vjazdu motorových vozidiel do priestorov parku, používanie alkoholu na verejnosti,
1Martin0,5 b.ánoviď link
1Michalovce0,5 b.áno
1Moldava nad Bodvou0,5 b.áno
1Myjava0,5 b.áno
1Nitra0,5 b.áno
1Nová Dubnica0,5 b.áno
1Nové Mesto nad Váhom0,5 b.áno
1Partizánske0,5 b.áno
1Pezinok0,5 b.ánoviď link
1Poprad0,5 b.áno
1Prešov0,5 b.áno
1Prievidza0,5 b.áno Kamera Štefánikova - monitoring križovatky Štefánika - Bjornsona,
objekty - krčma Admirál, lekáreň, potraviny a zastávka MHD, hotel Magura

Kamera Nám. slobody - ul. Rastislavova, Mišíka,
objekty - monitoring námestia, stánkov, vchod OD Prior, časť parkoviska, časť OD Vtáčnik, Orange

Kamera Priemstav - ul. Hlinku, Hviezdoslavova, Matice slovenskej, Kláštorná, Vansovej,
objekty - vyhradené aj bezplatné parkoviská, časť OD Vtáčnik, garáže MsÚ, kostol

Kamera Bojnická cesta - ul. Bojnická, Bjornsona, Nábrežná, Králika,
objekty - Kaufland, Extrém, parkovisko Bjornsona, smetné nádoby, športová hala, hotel Hokejka + tenis. kurty

Kamera Pribinovo nám. - Pribinovo nám, Hviezdoslavova, Mišíka,
objekty - MsÚ, Detvan, kostol


Kamera Agip - ul. Ondrejova, Tolstého, časť Bajzu,
objekty - ČS Agip, časť žel. trate a reštaurácia Jantár

Kamery podchod - ul. Matice slovenskej - monitoring podchodu

Kamera Žarnova - ul. Žarnova - monitoring parkoviska

Kamera Elektrik - ul. Matice slovenskej a časť Necpalskej cesty,
objekty - budova Elektrik, pešia zóna, parkovisko pri hasičiarni, nadjazd, kruhový objazd

Kamera Makovického - ul. Clementisa, Energetikov, Gorkého, Novackého, Makovického,
objekty - MsP, ihrisko za MsP, zastávka MHD, Coop Jednota + parkovisko

Kamera kruhový objazd - ul. Ondrejova, ul. Šafárika, časť Okáľa, časť Nábrežnej, ul. Stančeka,
objekty - ZŠ, venčovisko, Dráčik, Uniklinika

Kamera Športová - časť Necpalskej cesty, Malonecpalskej cesty, Nedožerskej cesty, Športová ul., časť Lúčnej ul.
objekty - športový štadión, MŠ, časť Lidlu, garáže, OD Hypernova

Kamera Majerská - ul. Gazdovská, Malonecpalská, Veľkonecpalská,
objekty - tenisová hala, Baumax, nové bytovky, zastávka MHD, parkovisko CBA, herňa Hornonitran

Kamera Dúbravská - ul. Dúbravská, Urbárska,
objekty - detské dopravné ihrisko, tenisová hala, bok Decodomu, bok OD Hypernova

Kamera Kútovská - časť parkoviska

Kamera Preuge - ul. Hlinku, Bojnická,
objekty - časť stanice MHD, hotel Preuge, žel. prejazd, kruhový objazd

Stavbárov - objekty - križovatka Stavbárov - Lúčna, zastávka MHD v Čiernom meste, časť Miki baru

Ciglianska cesta 8 - objekty – obytná časť sídliska Ciglianska cesta - v tejto lokalite sú ubytovaní prevažne rómski obyvatelia mesta Prievidza.

Kamera Detské ihrisko Ul. Francisciho - objekty – monitoring novovybudovaného detského ihriska a okolitých obytných domov.

Kamera Detské ihrisko Ul. Gorkého - objekty – monitoring novovybudovaného detského ihriska a okolitých obytných domov.
1Revúca0,5 b.áno kamera č. 1 - umiestnená na Nám. slobody - monitoruje Nám. slobody, časť Ul. M. R. Štefánika, Železničnej a Sládkovičovej.
kamera č. 2 - umiestnená na Nám. slobody - monitoruje Nám. slobody, časť Ul. M. R. Štefánika, Muránskej, Tomášikovej, Železničnej, Remeselníckej a Ormisovej.
kiamera č. 3 - umiestnená na Ul. Vl. Clementisa - monitoruje Ul. Vl. Clementisa, časť Ul. Magnezitárov a A. Hlinku.
kamera č. 4 - umiestnená na Ul. J. A. Komenského - monitoruje Ul. J. A. Komenského a Ul. Magnezitárov.
kamera č. 5 - umiestnená na Nám. Slobody - monitoruje Nám Slobody, časť Ul. Sládkovičovej, Hviezdoslavovej, Železničnej a M. R. Štefánika.
kamera č. 6 - umiestnená na križovatke Ul. Litovelskej, A. Hlinku, Ormisovej, P. s. gymnázia a 1. mája - monitoruje časti uvedených ulíc.
kamera č. 7 - umiestnená na Ul. Ormisovej - monitoruje Ul. Ormisovu, časť Ul. Muránskej, P. s. gymnázia (sídlisko Podháj).
kamera č. 8 - umiestnená na Ul. P. s. gymnázia - monitoruje Ul. P. s. gymnázia, SNP (sídlisko Podháj) a časť Ul. Muránskej.
kamera č. 9 - umiestnená na Ul. J. Kordoša - monitoruje Ul. J. Kordoša, časť Ul. P. s. gymnázia a 1. mája (sídlisko Podháj).
kamera č. 10 - umiestnená na Ul. Hviezdoslavovej - monitoruje Ul. Hviezdoslavovu, časť Ul. Sládkovičovej a M. R. Štefánika.
kamera č. 11 - umiestnená na Ul. Kúpeľnej - monitoruje Ul. Kúpeľnú, časť Ul. Strnej a Maši.
kamera č. 12 - umiestnená na Ul. Štúrovej - monitoruje Ul. Štúrovu, časť Ul. J. Kordoša a SNP.
1Rimavská Sobota0,5 b.áno Dve kamery sa nachádzajú na Hlavnom námestí, ktoré monitorujú ďalšie priľahlé ulice – Hlavné námestie, Ul. Povstania, Ul. Jánošíkovu, Ul. I. Hatvaniho a Nám. Š. M. Daxnera.
Dve kamery sa nachádzajú na Nám. M. Tompu, ktoré monitorujú Nám. M. Tompu, časť Ul. Jesenského, Ul. Povstania, časť Ul. Fábryho, Ul. Kraskovu a Ul. Železničnú.
Jedna kamera sa nachádza na Ul. Malohontskej, ktorá monitoruje časť Ul. Malohontskej, časť Ul. Jánošíkovej a priestory pred Slovenskou poštou.
Jedna kamera sa nachádza na autobusovej stanici, ktorá monitoruje priestory autobusovej stanice, železničnej stanice a časť Ul. Železničnej.
Jedna kamera sa nachádza na kruhovom objazde na Ul. Malohontskej, ktorá monitoruje časť Nám. Š. M. Daxnera, Ul. B. Bartóka, časť priestorov Sídl. Rimava a časť Ul. Malohontskej.
Jedna kamera sa nachádza na Nám. Š. M. Daxnera, ktorá monitoruje Nám. Š. M. Daxnera a časť Ul. Malohontskej.
Jedna kamera sa nachádza na Sídl. Západ, na Ul. Dr. V. Clementisa, ktorá monitoruje Ul. Novomeského, priestory tržnice na sídlisku, priestory dvoch Základných škôl.
Dve kamery sa nachádzajú na Ul. Svätoplukovej, ktoré monitorujú priestory pokladne Mestského úradu a vchod do Mestského úradu a časť Ul. Svätoplukovej.
1Rožňava0,5 b.áno Mestský úrad – Ul. Šafárikova 29
Pošta - Ul. Šafárikova 62
Slovenská sporiteľňa - Ul. Šafárikova 22
Nám. baníkov 37
Nám. baníkov 16
Ul. Akademika Hronca 6
Vargovo pole - Ul. zlatá č 4
Vargovo pole - Ul. zlatá č 10
Ul. Košická 7
Sídlisko juh - Ul. Kyjevská 12
Sídlisko juh - Ul. Zakarpatská 12
Sídlisko juh - Ul. Zakarpatská 3
Rožňavská Baňa 120
Rožňavská Baňa 176
1Ružomberok0,5 b.áno Otočné kamery:
I. Kamera je umiestnená na budove OR PZ Ružomberok na ul. Dončovej. Monitoruje časť ul. Dončovej, K. Salvu, Scota Viatora , Nám. slobody ,M. Madačova a celú ul.K.A.Medveckého.
II.Kamera je umiestnená na stĺpe na začiatku Nám.Š.N.Hýroša pri Múzeume. Monitoruje Nám.Š.N.Hýroša a časť ulíc D.Makovického a J.Sladkého.
III.Kamera je umiestnená na budove A.Trnovského v križovatke ulíc A.Bernoláka, Podhora a Mostová. Monitoruje celú ul. Mostovú a časť ulíc A.Bernoláka a Podhoru.
Statické kamery:
IV.Kamera je umiestnená na budove p.A.Trnovského na ul.A.Bernoláka.Monitoruje časť ul.Podhora od križovatky smerom ku mestskej knižnici.
V. Kamera je umiestnená na budove p.A.Trangošovej na ul.Mostová.Monitoruje časť ul.Mostovej od križovatky s ul.Podhora smerom na Nábr.M.R.Štefánika.
VI. Kamera je umiestnená na budove mestskej knižnice na ul.Podhora.Monitoruje časť ul.Podhora od mestskej knižnice smerom do centra mesta.
1Sabinov0,5 b.áno Kamera c?. 1 sa nacha?dza na stl?pe VO na kriz?ovatke uli?c Na?mestie slobody a Kpt. Na?lepku a monitoruje ulice Na?mestie slobody, 17. Novembra, Murgas?o- va, Kpt. Na?lepku. Kamera c?. 2 sa nacha?dza na Na?mesti? slobody 57 a monitoruje ulicu Na?mestie slobody – severnu? c?ast?.
Kamera c?. 3 sa nacha?dza na Na?mesti? slobody 52 a monitoruje ulicu Na?mestie slobody – juz?nu? c?ast?. Kamera c?. 4 sa nacha?dza na Na?mesti? slobody 85 a monitoruje ulice Na?mestie slobody, Sla?dkovic?ova, Janka Boroda?c?a.
Kamera c?. 5 sa nacha?dza na stl?pe VO na ulici Janka Boroda?c?a pri Mestskom kultu?rnom stredisku a monitoruje ulice Janka Boroda?c?a a S?vermova. Kamera c?. 6 sa nacha?dza na stl?pe VO na kriz?ovatke uli?c Pres?ovska? a Jakubo- vanska? a monitoruje tieto dve ulice.
Kamera c?. 7 sa nacha?dza na stl?pe VO na kriz?ovatke uli?c 17. Novembra a Sla?d- kovic?ova a monitoruje ulice 17. Novembra, Sla?dkovic?ova a Jakubovanska?. Kamera c?. 8 sa nacha?dza na stl?pe VO na kriz?ovatke uli?c Jakubovanska? a Moy- zesova a monitoruje tieto dve ulice.
1Šaľa0,5 b.áno
1Šamorín0,5 b.áno 1. Dom kultúry-pevná, 2.SAD-pohyblivá, 3.SAD-pevná, 4. Dom služieb-pevná, 5. Bratislavská ul.-pevná, 6. Mestský Majer ihrisko-pohyblivá, 7. Domov dôchodcov-pevná, 8. Dom kultúry- pohyblivá, 9. Dom služieb-pohyblivá, 10. Kruhový objazd Senecká - pohyblivá, 11. Mestský úrad Hlavná ul.- pohyblivá, 12. Rybárska ul. 7-pohyblivá, 13 Školská ul. 18-pohyblivá, 14. Veterná ul. kotolňa-pohyblivá, 15. kruhový objazd Hlboká-pohyblivá, 16.Čilistovská 7-pohyblivá, 17. Gazdovský rad 65-pohyblivá,18.Cintorínska 18- pohyblivá.
1Senec0,5 b.áno 1 – Námestie 1. Mája - Otočná IP kamera ACTi
2 – Lichnerova, križovatka Hollého - Otočná IP kamera ACTi
3 –Farské námestie - Analógová otočná kamera Samsung SPD-3750T
4- Mestský úrad - Analógová otočná kamera Samsung SPD-3750T
5- MsKS, námestie - Analógová otočná kamera Samsung SPD-3750T
6- Slnečné jazerá sever, Hotel Senec - Analógová otočná kamera Samsung SPD-3750T
7- Slnečné jazerá sever, recepcia Holiday Village - Analógová otočná kamera Samsung SPD-3750T
8- Park oddychu- IP otočná kamera Panasonic WV-SW395 1,3 MP CCD kamera Ultra HD rozlíšenie 9-Kruhový objazd Lidl - IP otočná kamera Panasonic WV-SW395 1,3 MP CCD kamera Ultra HD rozlíšenie 10-Park oddychu vchod pokladňa - IP statická 5 MP kamera Arecont Vision AV5155DN 11-Park oddychu budova premietareň 1 - IP statická 5 MP kamera Arecont Vision AV5155DN-16 12-Park oddychu budova premietareň 2 - IP statická 5 MP kamera Arecont Vision AV5155DN-16 13-Slnečné jazerá juh – hlavná brána vjazd - IP statická 3MP kamera GeoVision GV-VD320D 14-Slnečné jazerá juh – hlavná brána výjazd - IP statická 3MP kamera GeoVision GV-VD320D 15-Slnečné jazerá juh –brána ŽSR vjazd - IP statická 3MP kamera GeoVision GV-VD320D 16-Slnečné jazerá juh –brána ŽSR výjazd - IP statická 3MP kamera GeoVision GV-VD320D 17-Park oddychu budova bufet - IP statická 5 MP kamera Arecont Vision AV5155DN 18-ZŠ Mlynská – vchod vzadu - IP statická 5 MP kamera Arecont Vision AV5155DN
19- ZŠ Mlynská – ihrisko, roh budovy - IP otočná kamera Panasonic WV-SW395 1,3 MP CCD kamera Ultra HD rozlíšenie
20- Parkovsko Jesenského - IP otočná kamera Panasonic WV-SW395 1,3 MP CCD kamera Ultra HD rozlíšenie
21- ZŠ Tajovského hlavný vchod - IP otočná kamera Panasonic WV-SW395 1,3 MP CCD kamera Ultra HD rozlíšenie
22- Orbis – vchod Slnečné jazerá juh - Analógová otočná kamera Samsung SPD-3750T
23- Krátka ulica - Analógová otočná kamera Samsung SPD 3750/3430HP
24- SAD - IP otočná kamera Panasonic WV-SW395 1,3 MP CCD kamera Ultra HD rozlíšenie
25- Železničná ulica, pri budove ŽSR - IP otočná kamera Panasonic WV-SW395 1,3 MP CCD kamera Ultra HD rozlíšenie
26- Železničná ulica, parkovisko - IP otočná kamera Panasonic WV-SW395 1,3 MP CCD kamera Ultra HD rozlíšenie
1Senica0,5 b.áno - KAMERA č.1 – umiestnená na ul. Hurbanovej / svetelná križovatka /
- KAMERA č.2 – umiestnená na ul. Nám. oslobodenia
- KAMERA č.3 – umiestnená na ul. Hurbanovej
- KAMERA č.4 – umiestnená na bytovom dome na ul. Robotníckej
- KAMERA č.5 – umiestnená na ul. Hviezdoslavovej
- KAMERA č.6 – umiestnená na ul. Štefánikovej
- KAMERA č.7 – umiestnená na ul. Štefánikovej
- KAMERA č.8 – umiestnená na ul. Nám. oslobodenia
- KAMERA č.9 – umiestnená na ul. Brezovej
- KAMERA č.10 – umiestnená na ul. Kalinčiakovej
- KAMERA č.11 – umiestnená na ul. Kalinčiakovej
- KAMERA č.12 – umiestnená na ul. Štefánikovej
- KAMERA č.13 – umiestnená na ul. S. Jurkoviča
- KAMERA č.14 – umiestnená na ul. gen. L. Svobodu
- KAMERA č.15 – umiestnená na ul. L. Novomeského
- KAMERA č.16 – umiestnená na ul. J. Mudrocha
- KAMERA č.17 – umiestnená na ul. Hviezdoslavove
1Sereď0,5 b.áno
1Smižany0,5 b.áno
1Spišská Nová Ves0,5 b.áno K č.1 – križovatka ulíc Zimná a Ing. Kožucha
K č. 2 – Štefánikovo nám. ul. Školská, Elektrárenská a Gorkého
K č. 3 – Letná ul. č. 67
K č. 4 – Letná ul. č. 49 – nad Nostalgiou
K č. 5 – ul. Duklianska, Starosaská a Odborárov
K č. 6 – ul. Levočská, kruhová križovatka, časť ul. Hviezdoslavovej
K č. 7 – ul. Duklianska, križovatka Hapernova – Kaufland
K č. 8 – okolie Žel. stanice, ul. Fabiniho – oproti Úradu práce
K č. 9 – ul. Hviezdoslavova , Odborárov
K č. 10 – sídl. Západ, ul. Stolárska
K č. 11 – sídl. Západ, Strojnícka, križovatka Kamenárska, Kolárska, Strojnícka
K č. 12 – sídl. Západ, Hutnícka ul.
K č. 13 – Futbalový štadión
K č. 14 – sídl. Mier, Tr. l. mája, križovatka s ul. Komenského
K č. 15 – sídl. Mier Tr. l. mája, križovatka ul. Zd. Nejedlého s Tr. l. mája
K č. 16 – sídl. Mier, ul Wolkerova, križovatka ul. Jilemnického – Wolkerova
K č. 17 – sídl. Tarča – obchodné centrum Lipová
K č. 18 – Fabiniho ul. – autobusové nástupište
1Stará Ľubovňa0,5 b.áno Pohyblivé kamery: 1.Námestie sv. Mikuláša - zaberá park, námestie, križovatku a pešiu zónu. Umiestnená na hoteli Gurmen.
2. ZUŠ- zaberá poštu, parkovisko, oddýchovú zónu, park pri pošte. Umiestnená na ZUŠ.
3.Gymnázium - zaberá prijazdovú cestu a križovatku pod gymnáziom, časť trhoviska, časť parkoviska pod bankou. Umiestnená na budove gymnázia.
4. Podsadek stred - zaberá autobusovú zástavku, ZŠ, cestu ku kostolu a cestu ku osade. Umiestnená na pri škole.
5. Podsadek- pod rómskou osadou, zaberá príjazdovú cestu ku osade, cestu na hrad. Umiestnená pri ihrisku pod osadou.
6.ZŠ Komenského - zaberá areál ihriska pri škole, detské ihriska, atletickú dráhu a tenisové kurty. Umiestnená pri škole.
7. Sídlisko Družba - zaberá križovatku ku športovej hale, cestu na sídlisko, časť terasy na obchodnom dome Družba. Umiestnená na križovatke pri Družbe.
8. Galéria - zaberá časť kostola, a námestie sv. Mikuláša. Umiestnená na Galérii.

Pevné kamery:
1. Mestský úrad - hlavný vchod
2.MÚ - zadný vchod
3.MÚ - bočný vchod
4.Parkovisko pri MÚ
5.Parkovisko pri VÚB banke
6.Parkovisko pred ZŠ Komenského
7.OD Družba od ul. Mierovej
8.OD Družba terasa.
9.Podsadek - miestna časť - príjazdová cesta ku osade.
1Stropkov0,5 b.áno
1Trebišov0,5 b.áno - Severnom námestí, monitorovaný je priestor pred Slovenskou poštou, parkovisko pri OC Terno a samotné Severné námestie, - typ: Panasonic SC-22, Analógová, (uložená v kryte kamery) a - typ: Samsung SPD-3350, Analógová,
- pri ZŠ na ul. M. R. Štefánika, monitorovaný je priestor pred ZŠ a ulica Školská - typ: Bosch G-3, Analógová,
- na budove Mestského úradu, monitorovaný je priestor pred MsÚ a parkovisko vedľa MsÚ, - typ: Bosch G-3, Analógová,
- pred prevádzkou ELRO pri kruhovom objazde, monitorovaný je priestor pri kruhovom objazde, parkovisko pri prev. ELRO, ulica Vrátna, časť ulice M.R.Štefánika a Gorkého v dosahu kamery a vstup do Ms parku, - typ: Samsung SPD- 3350, Analógová,
- pri Paričovskom moste, monitorované je blízke okolie pri Paričovskom moste a brehy riečky Trnávka,
- na amfiteátri, monitorovaný je samotný amfiteáter a jeho blízke okolie,
- pri hrobke Andrássyovcov, kde jednou pevnou infra kamerou sa monitoruje priestor za hrobkou a druhou otočnou kamerou sa monitoruje priestor pred hrobku a časť mestského parku,
- na ul. Komenského v priestore medzi OC Kaufland a ZŠ, kde sa monitoruje parkovisko pri a priestor pri OC Kaufland, priestor pri ZŠ, samotný kruhový objazd a časť ulice T.G.Masaryka a ul. Komenského, analógová kamera PTZ Samsung (otočná)
- pri stanici SAD, monitorovaná je autobusová stanica (nástupište), časť ul. J. Husa a ul. Komenského - IP kamera Sony IPELA HD (otočná)
1Trenčín0,5 b.áno kamera č. 1: snímacie zariadenie umiestnené na budove Obvodného úradu (Hviezdoslavova 3), sníma smer na Šťúrovo námestie (vodník), - kamera statická,

kamera č. 2: snímacie zariadenie umiestnené na budove Obvodného úradu (Hviezdoslavova 3), sníma centrum – Hviezdoslavova ulica, Sládkovičova ulica, Šťúrovo námestie (vodník), - kamera otočná,

kamera č. 3: snímacie zariadenie umiestnené na rohu budovy obchodného domu Centrum (Hviezdoslavova 7), sníma Hviezdoslavova ulica, priestor pred Kultúrno metodickým centrom OS SR, ulica Jaselská, časť ulice Vajanského, - kamera otočná,

kamera č. 4: snímacie zariadenie umiestnené na budove na Štúrovom námestí č.12, sníma priestory Štúrovho námestia, ulica Hviezdová, - kamera otočná,


Farské schody:
kamera č. 5: snímacie zariadenie umiestnené v spodnej časti Farských schodov pri vstupe z Farskej ulice, - kamera statická,

kamera č. 6: snímacie zariadenie umiestnené v strednej časti Farských schodov, sníma priestor smerom dole, - kamera statická,

kamera č. 7: snímacie zariadenie umiestnené v strednej časti Farských schodov, sníma priestor smerom hore, - kamera statická,

kamera č. 8: snímacie zariadenie umiestnené v hornej časti Farských schodov pri výstupe do Matúšovej ulice, - kamera statická,
kamera č. 9: snímacie zariadenie umiestnené na budove Mestského úradu (pri vstupe do Átria v pravo) sníma priestor Átria vchod zo Sládkovičovej ulice, - kamera statická,

kamera č.10: snímacie zariadenie umiestnené na budove Mestského úradu (pri vstupe do Átria v ľavo) sníma priestor Átria vchod zo Sládkovičovej ulice, - kamera otočná,

kamera č.11: snímacie zariadenie umiestnené na budove Mestského úradu sníma Sládkovičova ulica, mestská veža, vstup do výťahu MsÚ, - kamera statická,

kamera č. 12: snímacie zariadenie umiestnené na budove obchodného domu Prior (Vajanského 4), sníma ulicu Vajanského smer Šťúrovo námestie (vodník) - kamera statická,

kamera č. 13: snímacie zariadenie umiestnené na budove obchodného domu Prior (Vajanského 4), sníma ulicu Vajanského, vstup na Štúrovo námestie z ulice Vajanského, priestor pred CSOB a obchodným domom Prior, - kamera otočná,

kamera č. 14: snímacie zariadenie umiestnené na budove hlavnej pošty na Mierovom námestí č.21, sníma priestory Mierového námestia, - kamera otočná,

kamera č. 15: snímacie zariadenie umiestnené na budove na Mierovom námestí č.22, sníma priestory Mierového námestia, - kamera otočná,

kamera č. 16: snímacie zariadenie umiestnené na budove na Mierovom námestí č.16, sníma priestory Mierového námestia, - kamera otočná,

kamera č. 17: snímacie zariadenie umiestnené na budove Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2, sníma priestory Mierového námestia, Farská ulica priestory pod vežou - kamera otočná,

kamera č. 18: snímacie zariadenie umiestnené na budove Múzea na Mierovom námestí č.46, sníma priestory Mierového námestia a vstupu na námestie od hotela Tatra - kamera otočná,

kamera č. 19: snímacie zariadenie umiestnené na budove Uniqa na Palackého ulici č.16, sníma priestory Palackého ulice, Námestia SNP, vstup na Mierové námestie - kamera otočná,

kamera č. 20: snímacie zariadenie umiestnené na budove na Palackého ulici č.2, sníma priestory Palackého ulice - parkovisko, vjazd do ulice Hviezdová - kamera otočná,

kamera č. 21: snímacie zariadenie umiestnené na budove na ulici Hasičskej č.1, sníma priestory Palackého ulice, priechodu Zlatá Fatima - kamera otočná,
kamera č. 22: snímacie zariadenie umiestnené na budove knižnice Milana Rešetku na Námestí SNP 2, sníma priestory Námestia SNP, Hasičskej ulice, podjazd na Sihoť - kamera otočná
kamera č. 23: snímacie zariadenie umiestnené na budove Kulturno metodického centra OSSR, sníma priestory ulice Rozmarínová, časť ulice Braneckého a zjazd z cestného mosta - kamera otočná,

kamera č. 24: snímacie zariadenie umiestnené na budove na Námestí Svätej Anny č.26, sníma priestory Námestia Svätej Anny, ulica Braneckého priestory pred Krajským súdom - kamera otočná,

kamera č. 25: snímacie zariadenie umiestnené na budove Keramo projekru na ulici Legionárskej, sníma priestory ulíc: Legionárska, Dolný Šianec a Soblahovská - kamera otočná,
kamera č. 26: snímacie zariadenie umiestnené pri vstupe do Fakultnej nemocnice v Trenčíne, sníma vstup a výstup z nemocnice - kamera otočná,

kamera č.27: snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia v križovatke ulíc Rázusova, Študentská sníma priestory ulíc Rázusova, podjazd pod železnicou smer Sihoť a čiastočne ulice Študentská a Mládežnícka - kamera otočná,

kamera č.28: snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia v križovatke ulíc Kapitána Nálepku a Považská, sníma priestory pred zimným štadiónom, nákupným centrom Magnus - kamera otočná,

kamera č. 29: snímacie zariadenie umiestnené na rohu budovy hlavnej železničnej stanice, sníma priestory pred železničnou stanicou, autobusovú stanicu, zastávky MHD - kamera otočná,

kamera č.30: snímacie zariadenie umiestnené v športovom areáli základnej školy na Bezručovej ulici, sníma priestory športového areálu. - kamera otočná,

kamera č. 31: snímacie zariadenie umiestnené na veži Trenčianskeho hradu- v pravo, sníma priestory mesta - kamera otočná,

kamera č. 32: snímacie zariadenie umiestnené na veži Trenčianskeho hradu- v ľavo, sníma priestory mesta - kamera otočná,

kamera č. 33: snímacie zariadenie umiestnené na streche obytného domu na ulici Kyjevskej č. 2, sníma priestory ulice Generála Svobodu, priestor pred Slovenskou sporiteľňou - kamera statická,

kamera č. 34: snímacie zariadenie umiestnené na streche obytného domu na ulici Kyjevskej č. 2, sníma priestory pred obchodným strediskom Južanka, - kamera statická,

kamera č. 35: snímacie zariadenie umiestnené v športovom areáli základnej školy na ulici Novomestského (budova telocvične - ľavý roh), sníma priestory športového areálu. - kamera otočná,

kamera č. 36: snímacie zariadenie umiestnené v športovom areáli základnej školy na ulici Novomestského (budova telocvične - pravý roh), sníma priestory športového areálu, zadný vchod do budovy školy z areálu - kamera otočná,

kamera č. 37: snímacie zariadenie umiestnené v športovom areáli základnej školy na ulici Novomestského (stĺp verejného osvetlenia pri v vstupe do areálu z ulice Šafárikova), sníma priestory športového areálu,- kamera otočná,

kamera č. 38: snímacie zariadenie umiestnené na bytovom dome na ulici Halalovka 21, sníma priestory medzi ulicami Halalovka a Mateja Bela, priestor pred Slameným hostincom. - kamera otočná,
1Veľké Kapušany0,5 b.áno
1Veľký Krtíš0,5 b.áno
1Veľký Meder0,5 b.áno Kamera č. 1 : snímacie zariadenie je umiestnené a monitoruje plochu pri kruhovom objazde na Nám. B. Bartóka v centre mesta.
Kamera č. 2: snímacie zariadenie je umiestnené a monitoruje plochu na Nám. B. Bartóka, pri križovatke ulíc Poľovnícka a ulica od základnej školy Veľký Meder.
1Vráble0,5 b.áno
1Žilina0,5 b.áno
1Zlaté Moravce0,5 b.áno
1Zvolen0,5 b.áno Kamera č. 1 = Otočná (nový systém), Umiestnenie - Nám. SNP - Pošta 1
Kamera č. 2 = Otočná (nový systém), Umiestnenie - Nám. SNP - Katolícky farský úrad
Kamera č. 3 = Otočná (nový systém), Umiestnenie - Nám. SNP- pri Starej radnici
Kamera č. 4 = Otočná (nový systém), Umiestnenie - J. Kozačeka pred OD Centrum kolmo na Ul. Trhovú
Kamera č. 5 = Otočná (nový systém), Umiestnenie - Križovaka ulíc P. O Hviezdoslava a J. Kozačeka
Kamera č. 6 = Statická (nový systém), Umiestnenie – Ul. T.G.Masaryka - Bus stanica Zvolen
Kamera č. 7 = Statická (nový systém), Umiestnenie- Ul. T.G.Masaryka - Bus stanica Zvolen
Kamera č. 8 = Statická (nový systém), Umiestnenie - Bus stanica Zvolen od nástupištia
Kamera č. 9 = Statická (nový systém), Umiestnenie - Ul. T.G.Masaryka - Bus stanica Zvolen
Kamera č. 10 = Statická (nový systém), Umiestnenie - Ul. T.G.Masaryka - Bus stanica Zvolen
Kamera č.11 = Statická (nový systém), Umiestnenie - Ul. T.G.Masaryka - Bus stanica Zvolen
Kamera č. 12 = Statická ( nový systém ), Umiestnenie – T.G.Masaryka – Židovský cintorín
Kamera č. 13 = Statická ( nový systém ), Umiestnenie – T.G.Masaryka – Židovský cintorín
Priemer0,40 b.
62Bánovce nad Bebravou0,25 b.čiastočne Námestie L.Štúra .4 kamery, monitoruje celé námestie a Ul. Jesenského, Hviezdoslavova, Záfortňa, Ulice sú monitorované čiastočne.
62Banská Štiavnica0,25 b.čiastočne Umiestnenie kamier a jednotlivé plochy, ktoré kamery monitorujú, rieši Bezpečnostná smernica o používaní mestského kamerového systému.
62Dunajská Streda0,25 b.čiastočne KAMERY zapojené na MsP

Budova OÚ na Hlavnej ulici – v prevádzke
Nám. Á. Vámbéryho – v prevádzke
Hromadná garáž na nám. Priateľstva – v prevádzke
Budova Požiarnej zbrojnice /zberné suroviny/ - v prevádzke
Cintorín /Malodvornícka cesta/ - parkovisko – v prevádzke
- stred – v prevádzke
- zadná brána – nefunkčná /prestrihnuté káble/
Zerda PUB – v prevádzke
Športová hala – v prevádzke
Umelá trávnatá plocha – 2 kamery – v prevádzke
Spolu: 11 kamier

KAMERY v prevádzke MsÚ ale nezapojené na MsP

Cintorín /Veľkoblahovská – Cintorínska/ - 1 kamera
Budova MsÚ na Hlavnej ulici – 1 kamera
Lőrincz galéria na ul. Júliusza Lőrincza – 3 kamery
Ružový háj – tržnica –2 kamery + nahrávacie zariadenie
62Holíč0,25 b.čiastočne Kamery sú rozmiestnené v centre a na najrizikovejších častiach mesta.
62Humenné0,25 b.čiastočne Kamery sú umiestnené v podchode popod železničnú trať, na Námestí slobody a Južnom námestí.
Kamery snímajú priestor v podchode popod železničnú trať, celé Námestie slobody a Južné námestie.
62Košice - Nad jazerom0,25 b.čiastočne 1. Poludníková 7 Poludníkovú ulicu
2. Poludníková 7 Poludníkovú ulicu
3. Poludníková 7 Poludníkovú ulicu
4. Poludníková 7 Poludníkovú ulicu
5. Poludníková 7 Poludníkovú ulicu
6. Poludníková 7 Poludníkovú ulicu
7. Uralská 2 Čingovskú ulicu
8. Uralská 2 Čingovskú ulicu
9. Uralská 2 Čingovskú ulicu
10. Uralská 2 Čingovskú ulicu 11. Spišské námestie 2 Spišské námestie
12. Spišské námestie 2 Spišské námestie
13. Spišské námestie 2 Spišské námestie
14. Amurská ulica Amurská ulica
15. Amurská ulica Amurská ulica
62Modra0,25 b.čiastočne Ide o ulicu Dukelsku a Sokolsku (Kulturny dom).
62Sečovce0,25 b.čiastočne Kamery sa nachádzajú na ceste I/50 ul. Dargovských hrdinov, Námestie sv. Cyrila a Metoda, Obchodná, Kochanovská, Sídlisko ul. SNP, Mestský cintor.
62Snina0,25 b.čiastočne a/ 17 bezpečnostných kamier je umiestnených v centre mesta na námestí Ul. strojárska
b/ 10 bezpečnostných kamier je umiestnených v objekte Kaštieľa na Ul. Sládkovičovej
c/ 10 bezpečnostných kamier je umiestnených v RO Rybníky
d/ 5 bezpečnostných kamier je umiestnených v oblasti sídl. 1 - Ul. Palárikova, Študentská a ČSA
62Stará Turá0,25 b.čiastočne 1 ul. SNP 1/2
2 ul. SNP bar Ritmo
3 ul, SNP Billa
4 ul. Dibrovova, Arkadia
5 ul. Štefanikova dom Kultúry
6 ul. Hurbanova športový areál
7 ul. Hurbanová poliklinika
8 ul. SNP Drogéria - sporiteĺna
9 ul, SNP námestie
62Štúrovo0,25 b.čiastočne Mesto – Mestská polícia Štúrovo disponuje piatimi otočnými kamerami a jednou stacionárnou kamerou, štyri kamery sú umiestnené na ul. Hlavná č. 1, 4, 28, 71. Ďalšia je na Námestí Sv. Imricha č. 21 a stacionárna kamera je na ul. Jesenského č. 40. Otočné kamery majú predvolené body monitorovania, čiže v určitých intervaloch sa kamera otočí a monitoruje iný priestor.
62Šurany0,25 b.čiastočne Školská/autobusové nástupištia, na ul.SNP na budove polikliniky
62Topoľčany0,25 b.čiastočne Kamery podľa technických možností sú rozdelené na:
A – otočné (monitorujú priestor v rozsahu 360° na celú hĺbku monitorovaného priestoru)
= 6 kamier, z toho 3 na námestí M. R. Štefánika, 1 kamera na Ul. Obchodná, 1 kamera
na Ul. 17. novembra a 1 kamera na Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda
B – pevne nastavené na jeden smer s dosahom na celú hĺbku monitorovaného
priestoru: - 15 kamier v podchode medzi stanicami ŽSR a SAD,
- 3 kamery na nádvorí mestského úradu
- 1 kamera v podateľni mestského úradu
C – Prenosné a pevne nastavené na jeden smer s možnosťou premiestnenia kamier
podľa potreby na ktorékoľvek miesto na území mesta so zabezpečeným prenosom dát
vzduchom s dosahom na celú hĺbku monitorovaného priestoru v smere nastavenia kamery:
- 1 kamera na Ul. Pod Kalváriou
- 4 kamery na sídlisku Juh
62Tvrdošín0,25 b.čiastočne Tvrdošín, sídlisko, Dom služieb -3 ks, Michalské námestie
Tvrdošín, sídlisko - 1 ks
Tvrdošín, sídlisko MŠ - 4 ks
MsÚ Tvrdošín,Radničná 185 - 8 ks,
Trojičné námestie - 2 ks
Gotický kostolík, Cintorínska ulica - 5 ks
62Vranov nad Topľou0,25 b.čiastočne 1. Lúčna - sídlisko Lúčna 2. M. R. Štefánika - oproti Poliklinike
3. M. R. Štefánika - pri Dome kultúry 4. Námestie slobody - VÚB banka
5. Námestie slobody - hotel Rozkvet 6. Staničná ulica - Autobusová stanica
7. Budovateľská ulica 8. Námestie slobody - pri Zemplíne
9. Sídlisko 1. mája - Osvetové stredisko 10. Duklianskych hrdinov - OD Roil
11. Čemernianska ulica - Čemerné 12. Dr. C. Daxnera - Mestský úrad
13. Bernolákova ulica - ihrisko pri ZŠ Juh
62Žiar nad Hronom0,25 b.čiastočne 1) Ul. SNP – umiestnené štyri bezpečnostné kamery
2) Nám. Matice Slovenskej– umiestnené dve bezpečnostné kamery
3) Ul. M.R. Štefánika – umiestnená jedna bezpečnostná kamera
4) Ul. M. Chrásteka – umiestnená jedna bezpečnostná kamera
5) Ul. Jilemnického – umiestnené dve bezpečnostné kamery
6) Ul. Dukelských hrdinov – umiestnená jedna bezpečnostná kamera
7) Ul. Š. Moysesa, MsÚ – umiestnené štyri bezpečnostné kamery
8) Mestský park Š. Moysesa – umiestnených jedenásť bezpečnostných
kamier
78Bratislava - Rača0 b.neodpovedali
78Čadca0 b.neodpovedali
78Nové Zámky0 b.neodpovedali
78Piešťany0 b.nie
78Považská Bystrica0 b.nie Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujem, že všetky potrebné informácie k Vašej práci sú zverejnené na webovej stránke MV SR.
78Púchov0 b.nie Mesto Púchov, Mestská polícia Púchov a ani organizácia Záujmové združenie Dom kultúry Púchov nie sú povinné vytvárať informácie, ktoré v čase podania Vašej žiadosti neboli vytvorené a ktorých sprístupnenie by vyžadovalo ich vytvorenie, t.j. vykonanie operácií s určitými existujúcimi informáciami za účelom vytvorenia nových informácií. Mesto Púchov, Mestská polícia Púchov a Záujmové združenie právnických osôb Dom kultúry Púchov nie sú povinní sprístupňovať informácie, ktoré sú k dispozícií, ale ktoré je potrebné spracovať takým spôsobom, že sa z nich po spracovaní stanú kvalitatívne odlišné alebo nové informácie.
78Skalica0 b.nie Kde sa kamera nachádza (ulica, číslo) - ide o súkromné pozemky, informácie nie sme oprávnení poskytnúť.
78Stupava0 b.neodpovedali
78Svidník0 b.neodpovedali
78Trnava0 b.nie Informáciu nespíistupnime, nakoľko je súčasťou služobného tajomstva.
88Bratislava - Devínska Nová Ves
88Bratislava - Dúbravka
88Bratislava - Karlova Ves
88Bratislava - Nové Mesto
88Bratislava - Petržalka
88Bratislava - Podunajské Biskupice
88Bratislava - Ružinov
88Bratislava - Vrakuňa
88Košice - Dargovských hrdinov
88Košice - SeverObráťte sa na útvar mestskej polície Košice.
88Košice - Sídlisko ŤahanovceNa základe § 15 Štatútu Mesta Košice medzi odborný aparát Mesta Košice patrí aj mestská polícia. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste sa o uvedené informácie obrátili na Mesto Košice.
88Košice - Staré MestoNa základe § 15 Štatútu Mesta Košice medzi odborný aparát Mesta Košice patrí aj mestská polícia. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste sa o uvedené informácie obrátili na Mesto Košice.
88Košice - Západ
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte