VII.7. Používa sa v prípade nedostatku miest, verejné žrebovanie ako spôsob prideľovania miest v predškolských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je samospráva v prípade aj sa jedná o kanditátov s rovnakými charakteristikami a nedajú sa preferovaní uchádzači určit iným kritériom?

 
Názov
VII.7
 
1Detva0,25 b.áno
1Krompachy0,25 b.áno doteraz sa neuskutočnilo z dôvodu, že Mesto Krompachy má dostatok miest v predškolských zariadeniach.
Priemer0,01 b.
3Bánovce nad Bebravou0 b.nie
3Banská Bystrica0 b.nie O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ MŠ na základe kritérií, ktoré sú prerokované
a schválené v pedagogickej rade školy. Do procesu prijímania detí nevstupuje
okrem riaditeľa žiadny iný subjekt.
3Bardejov0 b.nie
3Bratislava - Petržalka0 b.nie O prijatí dieťaťa do MŠ rozhodujú v zmysle zákona riaditelia MŠ,
podľa ich vyjadrení doposiaľ nedošlo k situácii, kedy by bolo možné či
vhodné použiť metódu žrebovania
3Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
3Bratislava - Rača0 b.nie
3Bratislava - Ružinov0 b.nie
3Bratislava - Vrakuňa0 b.nie prideľovanie je v kompetencii riaditeľky zariadenia
3Brezno0 b.nie
3Bytča0 b.nie nebolo potrebné, všetky požiadavky boli pokryté
3Čadca0 b.nie
3Dunajská Streda0 b.nie
3Galanta0 b.nie
3Humenné0 b.nie
3Kežmarok0 b.nie
3Komárno0 b.nie
3Košice0 b.nie
3Kysucké Nové Mesto0 b.nie
3Levice0 b.nie
3Levoča0 b.nie
3Lučenec0 b.nie
3Malacky0 b.nie
3Martin0 b.nie
3Modra0 b.nie
3Nitra0 b.nie
3Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
3Nové Zámky0 b.nie
3Pezinok0 b.nie
3Prešov0 b.nie Prijímanie detí do materských škôl je plne v kompetencii riaditeľov materských škôl, ktorí majú k dispozícii kritéria na prijímanie detí do materskej školy, ktoré sú prerokované príslušnou radou školy a schválené príslušnou pedagogickou radou školy.
3Ružomberok0 b.nie
3Sabinov0 b.neodpovedali
3Senec0 b.nie
3Sereď0 b.nie vždy sa dajú rozlíšiť podľa kritérií
3Skalica0 b.nie
3Spišská Nová Ves0 b.nie
3Stará Turá0 b.nie
3Stropkov0 b.nie
3Štúrovo0 b.nie
3Trebišov0 b.nie
3Trenčín0 b.nie
3Trnava0 b.nie
3Tvrdošín0 b.nie
3Veľké Kapušany0 b.nie
3Veľký Krtíš0 b.nie
3Veľký Meder0 b.nie
3Žilina0 b.nie Do
zariadenia detských jaslí sa umiestňujú deti na základe požiadavky rodičov. Deti
do zariadenia detských jaslí sú všetky
umiestnené .

Do zariadenia materských škôl v prípade nedostatku miest sú
kandidáti umiestnení v zmysle stanovených kritérií. Uprednostňované sú
deti zo Žiliny.
3Zvolen0 b.nie
50Banská ŠtiavnicaMesto Banská Štiavnica má dostatok miest v predškolských zariadeniach
50BratislavaPredškolské zariadenia patria do pôsobností mestských častí, nie bratislavského magistrátu.
50Bratislava - Devínska Nová VesDoteraz sa nám vždy podarilo umiestniť všetky deti, ktoré u nás žiadajú o miesto v predškolskom zariadení.
50Bratislava - DúbravkaZriaďovateľ má určené kritéria výberu detí a pedagogická rada si
doplní ďalšie kritéria. Deti sa prijímajú podľa počtu voľných miest na
jednotlivých MŠ. Neprijaté deti sa v prípade uvoľnenia miesta prijímajú
tak, ako boli podané prihlášky alebo odvolania.
50Bratislava - Karlova Ves
50Bratislava - Nové MestoMČ má dostatok miest v MŠ pre obyvateľov MČ
50Bratislava - Staré MestoDoposiaľ (do školského roka 2013/2014 vrátane) nebolo potrebné riešiť problém neumiestnených detí
spĺňajúcich kritériá prijatia do predškolského zariadenia.
50Dolný Kubínpočet miest v predškolských zariadeniach pokrýva dopyt
50Dubnica nad VáhomV predškolských zariadeniach boli umiestnené všetky deti.
50FiľakovoNie , pretože sa samospráve zatiaľ podarilo uspokojiť všetkých žiadateľov.
50HandlováJe vytvorený poradovník a v prípade, že nie je záujem o miesto v škôlke pre deti zamestnaných
mamičiek a deti starších nad tri roky, umiestňujú sa priebežne počas šk.roku

viď link
50Hlohovecvšetky deti nad 3 roky sú umiestnené
50Holíčmáme dostatok miest
50Kolárovomôžeme umiestniť všetky deti, máme dostatok miest.
50Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní žiadny byt
50Košice - Juh
50Košice - Nad jazeromMČ nie je zriaďovateľom
50Košice - Sever
50Košice - Sídlisko KVP
50Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
50Košice - Staré Mestov kompetencii mesta Košice
50Košice - ZápadMČ Košice - Západ nedisponuje predškolskými zariadeniami
50Liptovský Mikulášvzhľadom ku momentálnym kapacitám predškolských zariadení nie sú svojim počtom významné
prípady keď nie sú uspokojené záujmy zákonných zástupcov o umiestnení
dieťaťa do MŠ. Tieto prípady sa posudzujú individuálne. Pri prijímaní detí do
MŠ sa dodržiavajú legislatívne stanovené zákonné podmienky, pričom sa dôrazne
dbá na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania a zásady
zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a segregácie.
50MichalovcePrideľovanie miest do materských škôl verejným žrebovaním doteraz nebolo realizované, nakoľko
mesto má dostatok kapacít a podané žiadosti boli vybavené.
50Moldava nad BodvouV predšk. zar. zriadených mestom máme k dispozícii voľné miesta, ktoré obsadzujeme aj pribežne, počas školského roka
50MyjavaZatiaľ sme nemali problém s nedostatkom miest v predškolských zariadeniach, aby sme to museli riešiť žrebovaním. Všetky žiadosti boli kladne vybavené.
50Nová DubnicaMesto Nová Dubnica má dostatok voľných miest v predškolských zariadeniach
50PartizánskeMiest v predškolských zariadeniach má mesto dostatok.
50PiešťanyPrijali sme všetky deti, ktoré splnili požadované kritériá
50PopradSamospráva má dostatok voľných miest v predškolských zariadeniach. Prijímame detí od 2,5 roka.
50Považská Bystricamiesta v MŠ sú prideľované podľa kritérií daných právnymi predpismi, kapacita v zariadeniach je doteraz dostatočná na to, aby sme vyhoveli všetkým žiadateľom, ktorí spĺňajú stanovené kritériá.
50Prievidzasamospráva zatiaľ vždy disponovala dostatočnou kapacitou v predškolských zariadeniach, preto nebolo potrebné spomedzi záujemcov s rovnakými charakteristikami vyberať žrebovaním
50PúchovPožiadavky na umiestnenie v predškolských zariadeniach sa riešili ponukou voľných kapacít súkromného
zariadenia, prípadne spoluprácou so zariadeniami v blízkych obciach, ktorých kapacity neboli naplnené.
50Revúcakapacita prevyšuje záujem
50Rimavská SobotaMáme dostatok kapacít
50RožňavaKapacita predškolských zariadení postačuje potrebám umiestnenia detí všetkých žiadateľov z mesta
Rožňava, v prípade voľných miest dokonca je možne prijať aj deti z priľahlých obcí.
50Šaľadostatok miest
50Šamorínzatiaľ sme mali dostatok kapacít pre uchádzačov s trvalým pobytom
na území mesta Šamorín. Preferovaní sú miestni obyvatelia.
50Sečovcenemáme kapacitný problém
50SenicaV tomto roku sme rozšírili kapacitu
materských škôl o 46 detí a máme
dostatok miest v materských školách, aj v detských jasliach, ktorých
je mesto zriaďovateľom a preto nie je dôvod žrebovať
50SmižanyObec má dostatočné voľné
kapacitné možnosti a vyhovuje všetkým žiadateľom o miesto
v predškolských zariadeniach.
50SninaNie je dôvod, mesto má dostatočné kapacity
50Stará ĽubovňaMesto Stará Ľubovňa má dostatok miest v predškolských zariadeniach
50Stupava
50Šuranykapacita v predškolských zariadeniach postačuje požiadavkám
50Svidníkmáme dostatok miest
50TopoľčanyNemáme nedostatok miest v predškolských zariadeniach, preto nemusíme žrebovať.
50VrábleZatiaľ sme neboli v
situácii nedostatku týchto miest (doteraz sme riešili rozširovaním našich
kapacít).
50Vranov nad TopľouMáme dostatok miest – pokrývame všetky požiadavky na 100%.
50Žiar nad HronomNemávame nedostatok miest.
50Zlaté Moravcetieto prípady sa u nás nevyskytli
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte