Rožňava

Pridať do porovnania
Známka
A
Celkové hodnotenie
76 %
Pozícia
3.  (0)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
89 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
73 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
94 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
68 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
97 %
VI. Dotácie a granty
 
 
33 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
41 %
VIII. Personálna politika
 
 
84 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
44 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
50 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Rožňava
  Známka
A
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
76 %
z 94,65 bodov
  Pozícia
3.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
0
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
89 %
z 21 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
73 %
z 11 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
94 %
z 9 bodov
++
   IV.
Predaj a prenájom majetku
68 %
z 9,5 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
97 %
z 17 bodov
++
   VI.
Dotácie a granty
33 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
41 %
z 4,65 bodov
+
   VIII.
Personálna politika
84 %
z 4,5 bodov
++
   IX.
Etika a konflikt záujmov
44 %
z 4,5 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a investície
50 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte