VII.11. Má samospráva na internete trvalo zverejnenú základnú štatistiku o bytoch v správe samosprávy aktualizovanú min. každý pol rok (koľko bytov má samospráva, koľko je v prenájme, koľko je voľných a pod.)? Ak áno, tak prosím o WWW odkaz na webstránku.

 
Názov
VII.11
 
1Banská Bystrica0,25 b.ánoviď link
1Bardejov0,25 b.ánoviď link
1Bratislava0,25 b.ánoviď link
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva riaditeľ magistrátu pravidelne raz za rok
predkladá správu o mestských bytoch.
1Bratislava - Devínska Nová Ves0,25 b.áno Správa o stave bytového fondu je súčasťou záverečného účtu mestskej časti.
1Bratislava - Nové Mesto0,25 b.ánoviď link
viď link
1Bratislava - Petržalka0,25 b.ánoviď link

viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,25 b.áno štatistika o bytoch v správe mestskej časti je súčasťou zverejnených materiálov, ktoré tvoria
body zasadnutia miestneho zastupiteľstva (www.biskupice.sk)
a následne sú zasielané na Magistrát hl.m. SR Bratislavy (k 30.06. za
predchádzajúci rok).
1Bratislava - Rača0,25 b.áno
1Bytča0,25 b.áno www.bytca.sk
1Detva0,25 b.ánoviď link
1Dubnica nad Váhom0,25 b.ánoviď link
1Fiľakovo0,25 b.ánoviď link
1Galanta0,25 b.áno 1.viď link
2.viď link
3.viď link
1Handlová0,25 b.ánoviď link
1Hlohovec0,25 b.ánoviď link
1Košice0,25 b.áno o bytoch v majetku mesta, ktoré sú využívané na sociálne bývanie (malometrážne byty, sociálne byty a bezbariérové byty) Počty bytov vo vlastníctve
mesta sú zverejnené v situačnej analýze k PHSR viď link v časti bývanie v meste
1Krompachy0,25 b.ánoviď link
1Liptovský Mikuláš0,25 b.áno máme to zverejnené od roku 2014, kedy správa mestských bytov prešla z mandátu priamo pod správu mesta (pod oddelenie
MsÚ)
1Malacky0,25 b.áno www.malacky.sk/občan/nájomné byty
1Martin0,25 b.áno www.matramartin.sk
1Michalovce0,25 b.áno Mesto má iný spôsob zverejňovania stavu bytového fondu. Raz polročne je zhodnotený
počet bytov v správe pre rokovanie MsZ, správa je verejne prístupná na
internete ako súčasť programového rozpočtu viď link Voľné byty sú samostatne zverejňované v miestnej tlači, na elektronickej tabuli a úradnej tabuli mesta.
1Moldava nad Bodvou0,25 b.áno Na viď link sa pracuje na elektronickej evidencii, postupne sa dopĺňajú jednotlivé štatistiky
1Partizánske0,25 b.ánoviď link
1Piešťany0,25 b.áno Štatistika je zverejňovaná
na webovom sídle spoločnosti zriadenej mestom Bytový podnik Piešťany s.r.o.,
ktorá v zmysle zmluvy zabezpečuje výkon správy bytov vo vlastníctve mesta www.bppy.eu
1Považská Bystrica0,25 b.ánoviď link phtml?id3=3674
1Prievidza0,25 b.ánoviď link viď link
viď link
1Púchov0,25 b.áno voľné byty nemáme
1Rožňava0,25 b.áno Štatistika o počte bytov a o počte pridelených bytov je aktualizovaná mesačne (po
ukončení roku aj ročný prehľad). Informácie o bytoch, ktoré budú voľné –
evidované výpovede z nájmu – sú súčasťou zápisnice komisie (spravidla
každý druhý mesiac).
viď link viď link
1Šaľa0,25 b.áno
1Senica0,25 b.ánoviď link
1Sereď0,25 b.áno www.sered.sk/najomne-byty

www.sered.sk/socialne-byty
1Smižany0,25 b.ánoviď link
1Svidník0,25 b.ánoviď link
1Trenčín0,25 b.ánoviď link
1Tvrdošín0,25 b.áno www.tvrdosin.sk (v lište Bytový fond mesta)
1Vranov nad Topľou0,25 b.ánoviď link
1Žiar nad Hronom0,25 b.ánoviď link
Priemer0,10 b.
38Bánovce nad Bebravou0 b.nie
38Banská Štiavnica0 b.nie
38Bratislava - Dúbravka0 b.nie
38Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
38Bratislava - Ružinov0 b.nie
38Bratislava - Staré Mesto0 b.nie Na viď link je zverejnený zoznam majetku mestskej časti.
38Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
38Brezno0 b.nie
38Čadca0 b.nie
38Dolný Kubín0 b.nie táto problematika je súčasťou správy predkladanej komisii, MsR, a MsZ

viď link
38Dunajská Streda0 b.nie
38Holíč0 b.nie
38Humenné0 b.nie
38Kežmarok0 b.nie
38Kolárovo0 b.nie
38Komárno0 b.nie
38Kysucké Nové Mesto0 b.nie
38Levice0 b.nie
38Levoča0 b.nie
38Lučenec0 b.nie
38Modra0 b.nie
38Myjava0 b.nie Zatiaľ sme takýto prehľad na webe neriešili, budeme o tom uvažovať.
38Nitra0 b.nie
38Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
38Nové Zámky0 b.nie Evidenciu bytov vedie správca bytov Bytkomfort s.r.o.
38Pezinok0 b.nie
38Poprad0 b.nie
38Prešov0 b.nie Správu nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Prešov na základe mandátnej zmluvy vykonáva
obchodná spoločnosť Prešov REAL, s. r. o., ktorá má 100 % účasť Mesta Prešov.
38Revúca0 b.nie
38Rimavská Sobota0 b.nie
38Ružomberok0 b.nie
38Sabinov0 b.neodpovedali
38Šamorín0 b.nie
38Sečovce0 b.nie
38Senec0 b.nie
38Skalica0 b.nie
38Snina0 b.nie
38Spišská Nová Ves0 b.nie
38Stará Ľubovňa0 b.nie
38Stará Turá0 b.nie
38Stropkov0 b.nie
38Štúrovo0 b.nie
38Šurany0 b.nie
38Topoľčany0 b.nie
38Trebišov0 b.nie
38Trnava0 b.nie
38Veľké Kapušany0 b.nie
38Veľký Krtíš0 b.nie
38Veľký Meder0 b.nie
38Vráble0 b.nie
38Žilina0 b.neodpovedali Všetky informácie v zmysle platných právnych predpisov sú zverejnené na stránke www.zilbyt.sk
38Zlaté Moravce0 b.nie
38Zvolen0 b.nie
91Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní žiadny byt
91Košice - JuhMČ nevlastní byty
91Košice - Nad jazeromMČ nemá byty
91Košice - SeverMČ nemá byty
91Košice - Sídlisko KVPMČ nevlastní žiadne byty
91Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
91Košice - Staré MestoMČ nemá byty
91Košice - ZápadMČ Košice - Západ nedisponuje bytmi
91Nová DubnicaMesto neprideľovalo od r. 2013 žiaden byt do osobného vlastníctva
91Stupavamesto nie je vlastníkom bytov
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte