IX.2. Má MsÚ vytvorený etický kódex zamestnancov samosprávy?

 
Názov
IX.2
 
1Banská Bystrica1 b.ánoviď link
1Bardejov1 b.ánoviď link
1Bratislava1 b.ánoviď link
1Bratislava - Karlova Ves1 b.áno
1Bratislava - Nové Mesto1 b.ánoviď link
1Bratislava - Petržalka1 b.ánoviď link
1Bytča1 b.áno www.bytca.sk
1Dubnica nad Váhom1 b.ánoviď link
1Dunajská Streda1 b.áno www.dunstreda.sk
1Galanta1 b.ánoviď link
1Handlová1 b.ánoviď link
1Humenné1 b.áno
1Kolárovo1 b.ánoviď link viď link
1Košice - Západ1 b.ánoviď link
1Krompachy1 b.ánoviď link
1Levoča1 b.áno
1Liptovský Mikuláš1 b.ánoviď link
1Malacky1 b.áno www.malacky.sk/občan/mestský úrad
1Martin1 b.ánoviď link
1Michalovce1 b.áno V rámci príručky politiky kvality.viď link
1Nitra1 b.ánoviď link
1Nová Dubnica1 b.áno nie je zverejnený na internete
1Partizánske1 b.áno
1Pezinok1 b.áno
1Poprad1 b.ánoviď link
1Považská Bystrica1 b.ánoviď link sk/?id_menu=2304&limited_level=1&stop_menu=18375#me
1Prievidza1 b.ánoviď link
1Rožňava1 b.ánoviď link
1Ružomberok1 b.áno
1Šaľa1 b.ánoviď link
1Senec1 b.áno
1Skalica1 b.áno
1Smižany1 b.ánoviď link
1Snina1 b.áno www.snina.sk v časti OBČAN – DOKUMENTY MESTA
1Stará Ľubovňa1 b.áno
1Svidník1 b.ánoviď link
1Topoľčany1 b.áno www.topolcany.sk
1Trenčín1 b.ánoviď link
1Trnava1 b.áno
1Tvrdošín1 b.áno www.tvrdosin.sk
1Vráble1 b.áno
1Vranov nad Topľou1 b.ánoviď link
1Žiar nad Hronom1 b.ánoviď link
1Žilina1 b.ánoviď link
1Zlaté Moravce1 b.áno
Priemer0,45 b.
46Bánovce nad Bebravou0 b.nie V decembri 2012 bol schválený nový pracovný poriadok, ktorý už neobsahoval etický kódex zamestnanca.
46Banská Štiavnica0 b.nie
46Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie
46Bratislava - Dúbravka0 b.nie
46Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
46Bratislava - Rača0 b.nie
46Bratislava - Ružinov0 b.nie
46Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
46Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
46Brezno0 b.nie
46Čadca0 b.nie
46Detva0 b.nie
46Dolný Kubín0 b.nie
46Fiľakovo0 b.nie Povinnosti zamestnancov MsÚ ako zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme sú v dostatočnej miere obsiahnuté v zákone
o výkone práce vo verejnom záujme, ale aj v zákonníku práce
a v interných normách, akými sú pracovný poriadok zamestnancov MsÚ
a MsP a organizačný poriadok MsÚ.
46Hlohovec0 b.nie
46Holíč0 b.nie
46Kežmarok0 b.nie
46Komárno0 b.nie
46Košice0 b.nie ale má Etické zásady a pravidlá správania zamestnancov
46Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie
46Košice - Juh0 b.nie
46Košice - Nad jazerom0 b.nie
46Košice - Sever0 b.nie
46Košice - Sídlisko KVP0 b.nie
46Košice - Sídlisko Ťahanovce0 b.nie Zamestnanci samosprávy sa riadia pracovným poriadkom v súlade so zákonníkom práce, žiadne požiadavky na vytvorenie etického kódexu neboli
46Košice - Staré Mesto0 b.nie
46Kysucké Nové Mesto0 b.nie
46Levice0 b.nie
46Lučenec0 b.nie
46Modra0 b.nie
46Moldava nad Bodvou0 b.nie
46Myjava0 b.nie
46Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
46Piešťany0 b.nie
46Prešov0 b.nie Určité etické princípy sú obsiahnuté v Pracovnom poriadku Mesta Prešov.
46Púchov0 b.nie Nemáme, etický kódex nepovažujeme za záruku slušného a etického správania sa.
46Revúca0 b.nie
46Rimavská Sobota0 b.nie Mestský úrad Rimavská Sobota nemá vytvorený etický kódex z dôvodu,
že požiadavky na celkovú kvalitu plnenia pracovných povinností sú zakotvené
v Pracovnom poriadku mesta Rimavská Sobota, ktorý sa vzťahuje na vedúcich
zamestnancov a všetkých ostatných zamestnancov mestského úradu. Pracovný
poriadok je zverejnený na stránke www.rimavskasobota.sk
46Sabinov0 b.neodpovedali
46Šamorín0 b.nie
46Sečovce0 b.nie Platí pre zamestnancov zákon 552/2003 a 553/2003 ktorý definuje prácu vo verejnom záujme, kódex by bol iba nadstavbou k týmto zákonom.
46Senica0 b.nie
46Sereď0 b.nie
46Spišská Nová Ves0 b.nie
46Stará Turá0 b.nie
46Stropkov0 b.nie
46Stupava0 b.nie
46Štúrovo0 b.nie
46Šurany0 b.nie
46Trebišov0 b.nie
46Veľké Kapušany0 b.nie
46Veľký Krtíš0 b.nie
46Veľký Meder0 b.nie
46Zvolen0 b.nie
100Nové Zámky
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte