VII.10. Má samospráva trvalo zverejnené zápisnice z rokovania komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevode bytu do osobného vlastníctva bytov (max. 7 dní po každom zasadnutí komisie alebo žrebovaní)?

 
Názov
VII.10
 
1Bánovce nad Bebravou0,25 b.áno na stránke mesta, ale len pre poslancov MsZ
1Banská Bystrica0,25 b.áno čo sa týka prideľovania bytov

viď link
1Banská Štiavnica0,25 b.ánoviď link socialna-a-bytova.html
1Bratislava0,25 b.ánoviď link
1Bratislava - Devínska Nová Ves0,25 b.áno Zverejnené sú zápisnice z rokovania komisie o prideľovaní
bytov. Pri prevode bytov sa postupuje podľa zákona č. 182/1993 v znení
neskorších predpisov.
1Bratislava - Nové Mesto0,25 b.ánoviď link
1Bratislava - Rača0,25 b.áno
1Brezno0,25 b.ánoviď link
1Bytča0,25 b.áno www.bytca.sk
1Čadca0,25 b.áno www.mestocadca.sk/komisie
1Dolný Kubín0,25 b.ánoviď link
1Dubnica nad Váhom0,25 b.ánoviď link
1Galanta0,25 b.ánoviď link
1Hlohovec0,25 b.ánoviď link
1Kolárovo0,25 b.ánoviď link
1Košice0,25 b.ánoviď link v časti sociálne bývanie
1Krompachy0,25 b.áno na webovej stránke mesta Krompachy: viď link
1Kysucké Nové Mesto0,25 b.áno Zápisnice zo zasadnutia komisie sú založené na sekretariáte MsÚ k nahliadnutiu.
1Lučenec0,25 b.ánoviď link
1Malacky0,25 b.áno www.malacky.sk/občan/nájomné byty
1Martin0,25 b.áno www.matramartin.sk
1Michalovce0,25 b.ánoviď link
1Moldava nad Bodvou0,25 b.ánoviď link
1Piešťany0,25 b.áno www.piestany.sk/obcan/samosprava/komisie MsZ
1Považská Bystrica0,25 b.ánoviď link sk/najomne?byty.phtml?id3=3674
1Prešov0,25 b.áno pridelenie bytu – viď link
prevod bytu do osobného vlastníctva – viď link
1Rožňava0,25 b.ánoviď link
1Ružomberok0,25 b.ánoviď link
1Šaľa0,25 b.áno
1Sečovce0,25 b.áno Zápisnice sú súčasťou materiálov na MsZ.
1Sereď0,25 b.áno www.sered.sk/zasadnutie-komisii-program
1Smižany0,25 b.ánoviď link
1Snina0,25 b.áno www.snina.sk –
v časti OBČAN – SAMOSPRÁVA – KOMISIE PRI MsZ
1Stará Ľubovňa0,25 b.áno
1Stará Turá0,25 b.ánoviď link
1Šurany0,25 b.áno www.surany.sk
1Svidník0,25 b.ánoviď link
1Topoľčany0,25 b.áno Z rokovania komisie zverejňujeme zápisnice
o pridelení bytu. Prevod bytu do osobného vlastníctva sa realizuje
v zmysle zákona.
1Trebišov0,25 b.ánoviď link - materiály na rokovanie
1Trnava0,25 b.ánoviď link
1Vranov nad Topľou0,25 b.ánoviď link
1Žiar nad Hronom0,25 b.ánoviď link
1Žilina0,25 b.ánoviď link
1Zlaté Moravce0,25 b.ánoviď link
1Zvolen0,25 b.ánoviď link
Priemer0,13 b.
46Bardejov0 b.nie
46Bratislava - Dúbravka0 b.nie
46Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
46Bratislava - Petržalka0 b.neodpovedali Komisia rokuje o žiadateľoch vrátane ich osobných
a citlivých údajov (napr. o zdravotnom stave a pod.), ktoré
nie je možné zverejňovať. V zmysle čl. 4 ods.(8) Zásad hospodárenia
s bytmi však starosta štvrťročne predkladá miestnemu zastupiteľstvu
informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách

viď link
46Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie zápisnice z rokovania komisií obsahujú aj iné dôverné informácie a verejnosť má možnosť
k ich nahliadnutiu u všetkých členov komisie (poslanci a aktivisti), na príslušnom oddelení úradu a zástupkyni starostky.
46Bratislava - Ružinov0 b.nie
46Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
46Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
46Detva0 b.nie
46Dunajská Streda0 b.nie
46Handlová0 b.nie
46Holíč0 b.nie
46Humenné0 b.nie
46Kežmarok0 b.nie o nájme bytu rozhoduje mestské zastupiteľstvo
46Komárno0 b.nie
46Levice0 b.nie
46Modra0 b.nie
46Myjava0 b.nie
46Nitra0 b.nie
46Nová Dubnica0 b.neodpovedali iba že komisie nerozhodujú
46Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
46Nové Zámky0 b.nie všetky byty sú žrebované a v priamom prenose vysielané TV NZ, žrebovanie je tiež verejné
46Partizánske0 b.nie
46Pezinok0 b.nie
46Púchov0 b.nie
46Revúca0 b.nie
46Rimavská Sobota0 b.nie
46Sabinov0 b.neodpovedali
46Šamorín0 b.nie
46Senec0 b.nie
46Senica0 b.nie
46Skalica0 b.nie
46Spišská Nová Ves0 b.nie
46Stropkov0 b.nie
46Štúrovo0 b.nie
46Trenčín0 b.nie
46Tvrdošín0 b.nie
46Veľké Kapušany0 b.nie
46Veľký Krtíš0 b.nie
46Veľký Meder0 b.nie
46Vráble0 b.nie
87FiľakovoNie, pretože samospráva už dlhodobo
nemá voľné byty na prideľovanie.
87Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní žiadny byt
87Košice - JuhMČ nevlastní byty
87Košice - Nad jazeromMČ nemá byty
87Košice - SeverMČ nemá byty
87Košice - Sídlisko KVPMČ nevlastní žiadne byty
87Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
87Košice - Staré MestoMČ nemá byty
87Košice - ZápadMČ Košice - Západ nedisponuje bytmi
87Levočao pridelení bytu rozhoduje MsZ, uznesenia sú bezodkladne zverejňované na internetovej stránke mesta
87Liptovský MikulášKomisia sociálna a bytová nerozhoduje o pridelení bytu, posudzuje splnenie
kritérií pre zaradenie do žrebovania o pridelenie bytu. Tieto zápisnice
komisie sociálnej a bytovej nie sú zverejnené, obsahujú osobné údaje
žiadateľov o pridelenie bytov;

byty sa predávajú verejnou obchodnou súťažou, finančná komisia posudzuje podmienky VOS, nie žiadosti jednotlivých kupujúcich, zápisnice z komisie finančnej
sa nezverejňujú na webovom sídle mesta, s materiálmi ich dostávajú poslanci MsZ;
87PopradRozhoduje MsZ a zápisnice z rokovaní sú zverejnené.
87PrievidzaO pridelení bytu a jeho prevode do osobného vlastníctva nerozhoduje komisia, Bytová rada je len iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom primátora mesta, ktorý pôsobí v oblasti hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta.
Informácie o požadovaných voľných a pridelených bytoch sú pravidelne aktualizované na týchto adresách:
viď link viď link
viď link
87Stupavamesto nie je vlastníkom bytov
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte