II.1. Môže sa zasadnutia komisií MsZ zúčastniť verejnosť?

 
Názov
II.1
 
1Bánovce nad Bebravou1,5 b.áno
1Banská Bystrica1,5 b.áno
1Banská Štiavnica1,5 b.áno
1Bardejov1,5 b.áno
1Bratislava1,5 b.áno
1Bratislava - Devínska Nová Ves1,5 b.áno
1Bratislava - Karlova Ves1,5 b.áno
1Bratislava - Nové Mesto1,5 b.áno
1Bratislava - Petržalka1,5 b.áno
1Bratislava - Podunajské Biskupice1,5 b.áno
1Bratislava - Vrakuňa1,5 b.áno
1Brezno1,5 b.áno
1Bytča1,5 b.áno
1Čadca1,5 b.áno
1Detva1,5 b.áno
1Fiľakovo1,5 b.áno
1Handlová1,5 b.áno
1Kolárovo1,5 b.áno
1Košice1,5 b.áno verejnosť sa môže zúčastniť zasadnutia komisií, ak sú zasadnutia verejné
1Košice - Sídlisko Ťahanovce1,5 b.áno
1Košice - Staré Mesto1,5 b.áno
1Krompachy1,5 b.áno
1Kysucké Nové Mesto1,5 b.áno
1Levice1,5 b.áno
1Lučenec1,5 b.áno
1Malacky1,5 b.áno
1Michalovce1,5 b.áno
1Modra1,5 b.áno
1Moldava nad Bodvou1,5 b.áno
1Myjava1,5 b.áno
1Nová Dubnica1,5 b.áno
1Nové Zámky1,5 b.áno
1Partizánske1,5 b.áno
1Pezinok1,5 b.áno
1Piešťany1,5 b.áno
1Považská Bystrica1,5 b.áno
1Prešov1,5 b.áno Ak predmetom rokovania komisie MsZ sú informácie alebo veci chránené podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov, vtedy komisia MsZ vyhlási svoje rokovanie za neverejné.

Zasadnutie Komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov je v zmysle rokovacieho poriadku tejto komisie MsZ
neverejné.
1Prievidza1,5 b.áno
1Púchov1,5 b.áno
1Revúca1,5 b.áno
1Rimavská Sobota1,5 b.áno
1Rožňava1,5 b.áno
1Ružomberok1,5 b.áno
1Šaľa1,5 b.áno
1Šamorín1,5 b.áno
1Senec1,5 b.áno
1Sereď1,5 b.áno
1Smižany1,5 b.áno
1Snina1,5 b.áno
1Spišská Nová Ves1,5 b.áno
1Stará Ľubovňa1,5 b.áno
1Stará Turá1,5 b.áno
1Stropkov1,5 b.áno
1Stupava1,5 b.áno
1Šurany1,5 b.áno
1Topoľčany1,5 b.áno
1Trebišov1,5 b.áno
1Trenčín1,5 b.áno
1Tvrdošín1,5 b.áno
1Veľké Kapušany1,5 b.áno
1Vranov nad Topľou1,5 b.áno
1Zlaté Moravce1,5 b.áno
1Zvolen1,5 b.áno verejnosť sa môže zúčastniť rokovania komise MsZ, len na základe hlasovania členov komisie
Priemer0,95 b.
64Bratislava - Dúbravka0 b.nie uvedené "áno - na požiadanie"
64Bratislava - Rača0 b.nie uvedené "áno - po odsúhlasení, doteraz účasť vždy umožnená"
64Bratislava - Ružinov0 b.nie uvedené "áno - pokiaľ sa na tom komisia dohodne"
64Bratislava - Staré Mesto0 b.nie Rokovanie komisie je
neverejné. V prípade požiadavky členov komisie nemožno však vylúčiť pre
časť rokovania účasť inej osoby (občana – napr. žiadateľa o dotáciu).
64Dolný Kubín0 b.nie Zasadnutia komisií nie sú neverejné, na rokovania sú často prizývané dotknuté osoby a zápisnice sú zverejnené na webovom sídle mesta
64Dubnica nad Váhom0 b.nie Určené rokovacím poriadkom komisií MsZ schváleným MsZ.
64Dunajská Streda0 b.nie
64Galanta0 b.nie Predsedovia komisií však zverejňujú úplne zápisnice zo zasadnutia komisií na webe
mesta:
viď link
64Hlohovec0 b.nie uvedené "áno - po predchádzajúcom dohovore"
64Holíč0 b.nie Komisie MsZ sú zložené z poslancov MsZ a z občanov z radov verejnosti (60%).
V prípade, že sa prejednáva vec, ktorá sa občana týka, môže sa komisie zúčastniť.
64Humenné0 b.nie uvedené "áno - po predchádzajúcom nahlásení"
64Kežmarok0 b.nie
64Komárno0 b.nie
64Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie
64Košice - Juh0 b.nie
64Košice - Nad jazerom0 b.nie
64Košice - Sever0 b.nie uvedené "áno - len na požiadanie
a schválenie predsedu komisie"
64Košice - Sídlisko KVP0 b.nie
64Košice - Západ0 b.nie Predseda komisie miestneho zastupiteľstva ale môže prizývať občanov podľa potreby k prejednávanej téme.
64Levoča0 b.nie Predseda komisie má právo na zasadnutie prizvať nečlenov.
64Liptovský Mikuláš0 b.nie uvedené "áno - po súhlase predsedu komisie, inak podľa rokovacieho poriadku komisií je rokovanie komisií neverejné"
64Martin0 b.nie uvedené "áno - Ak to komisia na návrh predsedajúceho odsúhlasí hlasovaním"
64Nitra0 b.nie vyplýva z Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre
64Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
64Poprad0 b.nie
64Sabinov0 b.neodpovedali
64Sečovce0 b.nie uvedené "čiastočne - účastnia sa občania ktorých záležitosť sa prerokúva."
64Senica0 b.nie
64Skalica0 b.nie
64Štúrovo0 b.nie
64Svidník0 b.nie uvedené "áno - ale len na požiadanie"
64Trnava0 b.nie uvedené "áno - na základe predchádzajúceho požiadania"
64Veľký Krtíš0 b.nie
64Veľký Meder0 b.nie
64Vráble0 b.nie Podľa našich aktuálnych Zásad
pre zriaďovanie a činnosť komisií (Čl. 11, bod 5) sú zasadnutia komisií neverejné. Zápisnice zo zasadnutí (s výnimkou komisie sociálne a bytovej vzhľadom na citlivosť niektorých ňou prejednávaných materiálov) uverejňujeme na
samostatných webových podstránkach.
64Žiar nad Hronom0 b.nie
64Žilina0 b.nie uvedené "áno - Rozhodne komisia hlasovaním, čo upravuje Rokovací poriadok komisií MZ v Žiline, článok 9 bod 5, ktorý hovorí: „O účasti iných osôb, ktoré nie
sú členmi komisie, okrem osôb uvedených v odseku 4 tohto článku, na
zasadnutí komisie rozhodne komisia hlasovaním.“
viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte