VII.4. Celkový počet pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného vlastníctva) od januára roku 2013.

 
Názov
VII.4
 
Priemer0 b.
1Bánovce nad Bebravou0 b.>0 25 pridelených bytov
1Banská Bystrica0 b.>0 44 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Banská Štiavnica0 b.>0 48 pridelených bytov
1Bardejov0 b.>0 17 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Bratislava0 b.>0 49 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.0 V tomto období sa neprideľovali žiadne byty, uzatvorili sa len 3 zmluvy
o nájme sociálnych bytov, vždy na dobu jedného roka.
1Bratislava - Dúbravka0 b.>0 11pridelených bytov
1Bratislava - Karlova Ves0 b.0
1Bratislava - Nové Mesto0 b.>0 2 pridelené byty, informácie sú dostupné na viď link
1Bratislava - Petržalka0 b.>0 20 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link viď link viď link viď link viď link viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.>0 7 pridelených bytov
1Bratislava - Rača0 b.>0 7 pridelených bytov
1Bratislava - Ružinov0 b.>0 20 pridelených bytov
1Bratislava - Staré Mesto0 b.>0 7 pridelených bytov
1Bratislava - Vrakuňa0 b.0
1Brezno0 b.0
1Bytča0 b.>0 20 pridelených bytov, informácie na www.bytca.sk, zápisnice z MZ
1Čadca0 b.>0 27 pridelených bytov
1Detva0 b.>0 73 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Dolný Kubín0 b.>0 16 pridelených bytov
1Dubnica nad Váhom0 b.0 Nemáme voľné byty, predaje boli realizované v súlade so zákonom 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov súčasným nájomníkom.
1Dunajská Streda0 b.>0 104 pridelených bytov - jedná sa o uvoľnené byty a nie novopostavené byty, z toho v 92 prípadoch boli pridelené uvoľnené sociálne byty s nižšími štandardmi pre sociálne neprispôsobivú komunitu
1Fiľakovo0 b.0 samospráva už dlhodobo nemá
voľné byty na prideľovanie.
1Galanta0 b.>0 13 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Handlová0 b.>0 134 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Hlohovec0 b.>0 6 pridelených bytov
1Holíč0 b.>0 67 pridelených bytov
1Humenné0 b.>0 96 pridelených bytov
1Kežmarok0 b.>0 34 pridelených bytov
1Kolárovo0 b.>0 19 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link viď link
1Komárno0 b.>0 88 pridelených bytov
1Košice0 b.>0 139 pridelených bytov, informácie sú dostupné od 1.1.2014
na viď link v časti sociálne bývanie) - Evidencia žiadateľov, ktorým mesto Košice schválilo
pridelenie bytov vo vlastníctve mesta v roku 2014
1Košice - Dargovských hrdinov0 b.0 MČ nevlastní žiadny byt
1Krompachy0 b.>0 informácie sú dostupné na viď link
1Kysucké Nové Mesto0 b.>0 17 pridelených bytov, informácie sú dostupné na www.kysuckenovemesto-občan –samospráva-mestské zastupiteľstvo – dokumenty MZ – Zápisnice MZ /príp. Uznesenia MZ/
1Levice0 b.>0 43 pridelených bytov
1Levoča0 b.>0 24 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Liptovský Mikuláš0 b.>0 129 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Lučenec0 b.>0 30 pridelených bytov
1Malacky0 b.>0 113 pridelených bytov, informácie sú dostupné na www.malacky.sk/občan/nájomné byty
1Martin0 b.>0 11 pridelených bytov, informácie sú dostupné na www.matramartin.sk
1Michalovce0 b.>0 97 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Modra0 b.neodpovedali
1Moldava nad Bodvou0 b.>0 18 pridelených bytov
1Myjava0 b.>0 12 pridelených bytov
1Nitra0 b.>0 109 pridelených bytov
1Nová Dubnica0 b.0
1Nové Mesto nad Váhom0 b.>0 73 pridelených bytov
1Nové Zámky0 b.>0 57 pridelených bytov
1Partizánske0 b.>0 57 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Pezinok0 b.>0 12 pridelených bytov
1Piešťany0 b.>0 24 pridelených bytov, ide o nájomné byty postavené
s podporou ŠFRB
1Poprad0 b.>0 46 pridelených bytov
1Považská Bystrica0 b.>0 11 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link sk/najomne?byty.phtml?id3=3674
1Prešov0 b.>0 54 pridelených bytov, informácie sú dostupné na, viď link
1Prievidza0 b.>0 87 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Púchov0 b.>0 8 pridelených bytov
1Revúca0 b.>0 2 pridelené byty
1Rimavská Sobota0 b.>0 14 pridelených bytov
1Rožňava0 b.>0 62 pridelených bytov
1Ružomberok0 b.>0 88 pridelených bytov
1Sabinov0 b.neodpovedali
1Šaľa0 b.>0 16 pridelených bytov
1Šamorín0 b.>0 25 pridelených bytov
1Sečovce0 b.>0 10 pridelených bytov
1Senec0 b.>0 8 pridelených bytov
1Senica0 b.>0 159 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Sereď0 b.>0 3 pridelené byty, z toho 1 – služobný, 1 – mestský ( bezbariérový),
1 - sociálny viď link (zverejnené zmluvy o nájme)
1Skalica0 b.>0 31 pridelených bytov
1Smižany0 b.>0 3 pridelené byty, pridelenie na základe prijatých podmienok obecného zastupiteľstva.
1Snina0 b.>0 56 pridelených bytov
1Spišská Nová Ves0 b.>0 26 pridelených bytov
1Stará Ľubovňa0 b.>0 17 pridelených bytov
1Stará Turá0 b.>0 8 pridelených bytov
1Stropkov0 b.>0 13 pridelených bytov
1Stupava0 b.0 mesto nie je vlastníkom bytov
1Štúrovo0 b.>0 1 pridelený byt
1Šurany0 b.>0 3 pridelené byty
1Svidník0 b.>0 3 pridelené byty, informácie sú dostupné na viď link
1Topoľčany0 b.>0 86 pridelených bytov, v tomto počte sú aj byty, ktoré sa v zmysle platného VZN nežrebujú,
nakoľko sa jedná aj o byty IV. kategórie alebo pridelenie podľa
poradovníka schváleného MsZ.
1Trebišov0 b.>0 8 pridelených bytov
1Trenčín0 b.>0 8 pridelených bytov
1Trnava0 b.>0 160 pridelených bytov
1Tvrdošín0 b.>0 11 pridelených bytov, informácie sú dostupné na www.tvrdosin.sk ( v lište Zmluvy)
1Veľké Kapušany0 b.neodpovedali
1Veľký Krtíš0 b.>0 4 pridelené byty
1Veľký Meder0 b.>0 21 pridelených bytov
1Vráble0 b.>0 7 pridelených bytov
1Vranov nad Topľou0 b.>0 26 pridelených bytov
1Žiar nad Hronom0 b.>0 27 pridelených bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Žilina0 b.>0 31 pridelených bytov
1Zlaté Moravce0 b.>0 11 pridelených bytov
1Zvolen0 b.>0 71 pridelených bytov
94Košice - JuhMČ nevlastní byty
94Košice - Nad jazeromMČ nemá byty
94Košice - Sever
94Košice - Sídlisko KVPMČ nevlastní žiadne byty
94Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
94Košice - Staré MestoMČ nemá byty
94Košice - ZápadMČ Košice - Západ nedisponuje bytmi
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte