XI.4. Mená všetkých obchodných spoločností a firiem s majetkovou účasťou samosprávy:

 
Názov
XI.4
 
1Bánovce nad Bebravou0,5 b.odpovedali MsKS, s.r.o., Bánovce nad
Bebravou
1Banská Bystrica0,5 b.odpovedali ·
Bytový
podnik mesta, s.r.o.

·
Mestské
lesy, s.r.o.


·
MBB,
a.s.


·
Dopravný
podnik Mesta a.s.

·
Dom
kultúry SKC „v konkurze“

·
STEFE,
a.s.


·
Visit
BB, s.r.o.

·
BIC
, s.r.o.

·
Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
1Banská Štiavnica0,5 b.odpovedali Bytová správa, s.r.o, Dolná 2, Banská Štiavnica, Mestské
lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. Banská Štiavnica, Nemocnica Banská
Štiavnica, a.s., Bratská 17, Banská Štiavnica, Joergesov dom, a. s. , Nám.
sv. Trojice č. 14, Banská Štiavnica, Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť Banská Bystrica, Prima banka, a.s. Žilina

viď link www.joergesovdom.sk
1Bardejov0,5 b.odpovedali uvedené na internete: viď link
1Bratislava0,5 b.odpovedali Dopravný podnik, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a.s., METRO Bratislava a.s., Národné tenisové centrum,
a.s., Incheba, a.s., Halbart-Slovakia a.s., Bratislavská integrovaná doprava,
a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r.o., KSP, s.r.o., Zámocká spoločnosť,
akciová spoločnosť v konkurze.
1Bratislava - Devínska Nová Ves0,5 b.odpovedali DNV Šport, s.r.o., Devnet, a.s.,
DTV, s.r.o.

viď link
1Bratislava - Dúbravka0,5 b.odpovedali Dúbravská televízia, spol. s r. o.

www.dubravka.sk
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.odpovedali Novomestská parkovacia
spoločnosť s.r.o.

viď link
1Bratislava - Petržalka0,5 b.odpovedali Bytový podnik Petržalka s.r.o., Športové zariadenia Petržalky s.r.o.

viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.odpovedali Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.

Prvá biskupická spoločnosť, a.s.
1Bratislava - Rača0,5 b.odpovedali Media Rača, spol. s r.o. - 100 %
1Bratislava - Ružinov0,5 b.odpovedali Cultus Ružinov, a.s., Ružiovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., TVR a RE, s.r.o.
1Bratislava - Staré Mesto0,5 b.odpovedali Staromestská
a.s.

TV CENTRUM
s.r.o.

REVITAL spol.
s r.o.

MESFEND
s.r.o. - v konkurze

Bratislavský
Náš markt, s.r.o.

viď link
viď link
1Bratislava - Vrakuňa0,5 b.odpovedali SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. - 100%
1Brezno0,5 b.odpovedali Lesy
mesta Brezno s.r.o

Mestský
podnik služieb Brezno, s.r.o

Fantázia
Brezno, s.r.o.

Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Dalkia Brezno, a.s.

viď link
1Bytča0,5 b.odpovedali KTR s.r.o.Bytča

www.bytca.sk /uradna tabula/
1Čadca0,5 b.odpovedali MTS,
a.s., Čadca (Mestská teplárenská spoločnosť, a.s.),
ZZO, a.s. (Združenie záujmových organizácií, a.s.), DECORA
v likvidácii, s.r.o., SeVaK, a.s. (Severoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., PRIMA banka, a.s.)
1Detva0,5 b.odpovedali Technické služby Detva s. r.o. , Bytes s r.o.,Autoservis
ALK spol. s r.o. ,

viď link
1Dolný Kubín0,5 b.odpovedali TEHOS,
s.r.o.

Technické
služby, s.r.o.

INFOŠTÚDIO
mesta Dolný Kubín, s.r.o.

AQUA
KUBÍN, s.r.o.

Tieto
údaje sú uvádzané v rámci Konsolidovanej výročnej správy mesta Dolný Kubín
za rok 2013 (materiály k rokovaniu MsZ dňa 26.06.2014). Tiež
v Poznámkach k 31.12.2013 zverejnené na www.registeruz.sk
1Dubnica nad Váhom0,5 b.odpovedali A/ Ovládaná
osobaTSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Dubnica Invest, s.r.o.B/ Obchodná
spoločnosť s podstatným vplyvomSpoločnosť Stredné Považie, a.s.

MFK Dubnica nad Váhom, a.s.C/ Ostatný dlhodobý finančný majetokPovažská vodárenská spoločnosť, a.s.

DEXIA banka Slovensko, a.s.

DCa THERM, a.s.

viď link
1Dunajská Streda0,5 b.odpovedaliviď link viď link
1Fiľakovo0,5 b.odpovedali Filbyt, s. r. o.
1Galanta0,5 b.odpovedali Galandia s.r.o. Galanta,
Bysprav s.r.o. Galanta, Galantaterm s.r.o. Galanta, ZsVS a.s. Nitra, FIN.M.O.S.
a.s Bratislava

viď link
1Handlová0,5 b.odpovedali MsBP,
s.r.o., HATER s.r.o., KMET, s.r.o., RTV Prievidza, Handlovská energetika

viď link
1Hlohovec0,5 b.odpovedali Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. , Hlohovská televízia, s.r.o. ,
Vodárenské a technické služby, s.r.o. , MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o. ,
Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. , .A.S.A. Hlohovec, s.r.o.

viď link
1Holíč0,5 b.odpovedali SMM Holíč, s.r.o., Holkatel, spol. s.r. o., Fakultná nemocnica s poliklinikou a.s.
Skalica
1Humenné0,5 b.odpovedali Humenská televízia s.r.o. - www.hntv.sk

Televízne a káblové rozvody Humenné – www.tkrhumenne.sk

1.Humenská a.s.
1Kežmarok0,5 b.odpovedali Technické
služby, s.r.o. Kežmarok, Kežmarok Invest, s.r.o., Spravbytherm s.r.o., Lesy
mesta Kežmarok, s.r.o., Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, Podtatranská
vodárenská spoločnosť, a.s.

viď link (len so 100%-nou účasťou)
1Kolárovo0,5 b.odpovedali KolByt s.r.o. Kolárovo,
Gúta TV s.r.o. Kolárovo, STKO Neded a.s.

viď link
1Komárno0,5 b.odpovedali KOMVaK
a.s. - viď link
Calor
s.r.o. - viď link
Comorra
Servis, r.o. - viď link
COM
- VARGAS s.r.o. - nemá stránku
1Košice0,5 b.odpovedali 1)
Dopravný podnik mesta
Košice, a.s.

2)
Mestské lesy Košice,
a.s.

3)
Tepelné hospodárstvo ,
s.r.o.

4)
Bytový podnik mesta
Košice, s.r.o.

5)
Kosit, a. s.

6)
Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.

7)
Geoterm Košice, a. s.

viď link
1Košice - Juh0,5 b.odpovedali MPS, s.r.o. Košice - 100%
1Krompachy0,5 b.odpovedali Bytové hospodárstvo mesta
Krompachy s.r.o.

-
Mestské lesy, s. r. o., Krompachy

-
PO WOPAX s.r.o., Krompachy

-
KROM-SAT s.r.o., Krompachy

-
TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.,
Krompachy

-
Ekover s.r.o., Spišské Vlachy

-
Centrum Krompachy, spol. s r.
o.

-
BRANTER s.r.o., Krompachy

-
SKI Plejsy a.s., Košice

-
Podtatranská vodárenská spoločnosť
a. s.

Prima banka
a.s., Slovensko

viď link
1Kysucké Nové Mesto0,5 b.odpovedali Kysuca s.r.o. Kysucké Nové Mesto
1Levice0,5 b.odpovedali Margita-Ilona Levice,
Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Leven
a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. , Prima banka
Slovensko, a.s.
1Levoča0,5 b.odpovedali Lesy mesta Levoča, spol.
s r.o., Stavebná prevádzkareň, s.r.o.,
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., Dexia banka
Slovensko a.s., Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Satel a.s.
1Liptovský Mikuláš0,5 b.odpovedali Obchodné spoločnosti :

a)
Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

b)
Televízia Liptov, a.s. Liptovský Mikuláš

c)
Mestský Hokejový Klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

d)
LiptovNet, a.s. Liptovský Mikuláš

e)
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava

f)
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

g)
LMT, a.s.

Firmy (príspevkové organizácie mesta) :

a)
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

b)
Informačné centrumFirmy (rozpočtové
organizácie mesta):

a)
Dom kultúry

b)
Múzeum Janka Kráľa

c)
Základné školy, materské školy, Centrum voľného času, Základná
umelecká škola – rozpočtové organizácie mesta

Pravidelne (dlhodobo) 2x ročne MsZ prerokováva činnosť
a hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií ktorých je
zriaďovateľom, materiály sú dostupné verejnosti.


Pravidelne
(dlhodobo), 1x ročne MsZ prerokováva správu o činnosti záujmových združení
s účasťou mesta L.Mikuláš, materiály sú dostupné verejnosti.


Pravidelne
(dlhodobo) 1x ročne MsZ prerokováva správy o hospodárení obchodných
spoločností s účasťou mesta L.Mikuláš, materiály sú dostupné verejnosti.

viď link
viď link

viď link
viď link
1Lučenec0,5 b.odpovedali Brantner Lučenec s.r.o., SPOOL, a.s. Lučenec, Mestské lesy Lučenec
s.r.o., Mestská tržnica Lučenec s.r.o., Novohradská vrtná spoločnosť
s.r.o. Lučenec, Thermalpark s.r.o. Lučenec, Gard-invest s.r.o. Lučenec v
konkurze, Primpark a.s. Lučenec v konkurze
1Malacky0,5 b.odpovedali Tekos, s.r.o, Nemocničná,a.s., BVS, a.s., Eurovalley,a.s, UniCreditBank, a.s. a Rema, a.s.

www.malacky.sk/elektronická
úradná tabuľa/financie a rozpočet (mat.č. Z55/2014 Záverečný účet mesta )
1Martin0,5 b.odpovedali Turiec a.s.,

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s,

RETAS
a.s

STEFE Martin, a.s.

Martico s.r.o.,

Garáže Martin a.s.

Televízia Turiec s.r.o.,

Martinsko-Flámske PODNIKATEĽSKÉ A INKUBÁTOROVÉ CENTRUM s.r.o.

Brantner Fatra

Lyžiarske stredisko Martinské hole a.s. v
konkurze

IAD Investments správ. spol., a.s.

viď link
1Michalovce0,5 b.odpovedali TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce

Služby mesta Michalovce, s.r.o.

MFK Zemplín Michalovce, a.s.

Informácie sú uvedené čiastočne vo výročnej správe mesta www.michalovce-samospráva-rozpočet
1Modra0,5 b.odpovedali Lesy Modra, s.r.o., Teplo
Modra, s.r.o., Média Modra, s.r.o.
1Moldava nad Bodvou0,5 b.odpovedali BODVATEL,
s.r.o, TEHO, a.s, Moldava Park a.s

viď link
viď link
1Myjava0,5 b.odpovedali Správa
majetku mesta Myjava, s. r. o.

SAMŠPORT
Myjava s. r. o.

SPARTAK MYJAVA a. s.
1Nitra0,5 b.odpovedali Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s.

Službyt Nitra s.r.o.

Nitrianske komunálne služby s.r.o.

Nitrianska investičná s.r.o.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1Nová Dubnica0,5 b.odpovedali Nová Dubnica Invest, s.r.o.

TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.

Termonova, a.s.
1Nové Mesto nad Váhom0,5 b.odpovedali -
Mestský
bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

-
Doliny
s.r.o.

-
PRIMA
BANKA Slovensko a.s.

-
Trenčianske
vodárne a kanalizácie a.s.
1Nové Zámky0,5 b.odpovedali Brantner Nové Zámky s.r.o. , Bytkomfort s.r.o, Hotel Korzo Nové Zámky a.s., Novocentrum Nové Zámky a.s., NZ – INVEST s.r.o.,
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
1Partizánske0,5 b.odpovedali SKR, s.r.o.

Tempo, s.r.o.

TSM, s.r.o.

viď link
1Pezinok0,5 b.odpovedali Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o

TV Pezinok, s.r.o.

Podnik bytových služieb, s. r. o. /v likvidácií /
1Piešťany0,5 b.odpovedali Bytový podnik Piešťany s.r.o., Letisko Piešťany a.s., TAVOS a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany
a.s., Prima banka Slovensko a.s.

www.piestany.sk/obcan/rozpocet/zaverecny
ucet/organizacie
1Poprad0,5 b.odpovedaliviď link
1Považská Bystrica0,5 b.odpovedali Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o., Mestské športové
kluby Považská Bystrica, s.r.o., Mestská dopravná spoločnosť, a.s.
Považská Bystrica, MTS, s.r.o. Považská Bystrica, Považská vodárenská
spoločnosť, a.s.

viď link
1Prešov0,5 b.odpovedali Dopravný
podnik mesta Prešov, a. s.

Technické
služby mesta Prešov, a. s.

SPRAVBYTKOMFORT,
a. s.

1.
FC TATRAN, a. s.

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť , a. s.

MINERÁLNE
VODY, a. s.

PREŠOV
REAL, s. r. o.

Správa
a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o.

IPZ Prešov, a.
s. v likvidácii

MSS PREŠOV, s.
r. o. v likvidácii
1Prievidza0,5 b.odpovedaliviď link
1Púchov0,5 b.odpovedali Mestský
bytový podnik , s.r.o., Podnik technických služieb mesta, s.r.o., MŠK Púchov
s.r.o., Medial Púchov s.r.o., Medial IN s.r.o., Medial TV s.r.o., Autobusová
doprava Púchov, a.s., Považská vodárenská spoločnosť a.s., F.I.N.MOS a.s.

viď link
1Revúca0,5 b.odpovedali - Mestské lesy spol. s r.o. Revúca - Bytové hospodárstvo s. r.o. Revúca
1Rimavská Sobota0,5 b.odpovedali Mestská bytová správa s.r.o.

Mestský športový klub, s.r.o.

STEFE s.r.o.
1Rožňava0,5 b.odpovedali www.roznava.sk – mestské organizácie
1Ružomberok0,5 b.odpovedali Mestské lesy, s.r.o.,
Technické služby, a.s., Mestský futbalový klub, a.s., CZT Ružomberok, s.r.o.,
Kltúrny dom A.Hlinku, a.s., Vodárenská
spoločnosť Ružomberok, a.s., Mestská knižnica, Skipark Ružomberok, a.s.,
Združenie Klaster Liptov

viď link
1Šaľa0,5 b.odpovedali MeT Šaľa, spol. s r.o
1Šamorín0,5 b.odpovedali MPBH Šamorín s.r.o., AREA Šamorín s.r.o.
1Sečovce0,5 b.odpovedali Bytové hospodárstvo Sečovce s.r.o.

www.secovce.sk
1Senec0,5 b.odpovedali Správa cestovného ruchu,
s.r.o., Dalkia, BVS a.s.
1Senica0,5 b.odpovedali RSMS – rekreačné služby mesta Senica, s.r.o

-
MPS – mestský podnik služieb, s.r.o.

-
Technické služby , a.s.

Na úvodnej strane www.senica.sk

Pod vlastným logom na dolnej lište sa otvoria
1Sereď0,5 b.odpovedali Mestský bytový podnik
Sereď spol s.r.o, Správa majetku Sereď s.r.o., Komplex odpadová spoločnosť s.r.o, Naša bytová správa s.r.o. , Západoslovenská
vodárenská spoločnosť s.r.o.

www.sered.sk/mestsky-bytovy-podnik

www.sered.sk/nasa-domova-sprava

www.sered.sk/sms-zakladne-informacie
1Skalica0,5 b.odpovedali SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU,
s.r.o., VEPOS –
SKALICA s.r.o., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., GOLF RESORT SKALICA,
a.s., Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Ryboprodukt s.r.o.
1Smižany0,5 b.odpovedali Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad

viď link
1Snina0,5 b.odpovedali Nemocnica Snina, s. r. o., Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o

www.snina.sk – v časti OBČAN –NEMOCNICA SNINA a v časti OBČAN – VPS SNINA
1Spišská Nová Ves0,5 b.odpovedali EMKOBEL, a.s.; Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.; BIC Spišská Nová
Ves, s.r.o.; SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o.;
Brantner Nova, s.r.o.; Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
(Poprad)

viď link _s_ucastou_mesta/index.html
1Stará Ľubovňa0,5 b.odpovedali Ekos, spol. s r. o., Stará Ľubovňa, VPS, p. o. Stará Ľubovňa, Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará
Ľubovňa, Marmon, Strará Ľubovňa, Slobyterm, spol. s r. o., Stará Ľubovňa, Ľubovnianska
mediálna spoločnosť Stará Ľubovňa a PVS, a. s. Poprad
1Stará Turá0,5 b.odpovedali TECHNOTUR s. r. o., LESOTUR
s. r. o., Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR s. r. o .,Stará Turá, DOLINY
s. r. o., Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o., Prima banka Slovensko,
a. s.
1Stropkov0,5 b.odpovedali Obchodné
spoločnosti:

BYHOS,
spol. s r.o.

Stropkovská
sociálna, a.s.

MŠK
Tesla Stropkov, s.r.o.
1Stupava0,5 b.odpovedali TSS, s.r.o, Polygón, a.s.
1Štúrovo0,5 b.odpovedali Enerbyt
s.r.o, Vadaš s.r.o, AVE a.s.
1Šurany0,5 b.odpovedali Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.

www.surany.sk
1Topoľčany0,5 b.odpovedali zariadenie pre seniorov Komfort,
n. o., Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

www.topolcany.sk
1Trebišov0,5 b.odpovedali Bytový podnik s.r.o. Trebišov

viď link
1Trenčín0,5 b.odpovedali Trenčianska
parkovacia spoločnosť, a.s.

Mesto Trenčín je majiteľom 100% akcií.Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Podiel Mesta Trenčín v TVK, a.s.
je 43,43%.

AS
Trenčín, a.s.

Realizovateľné cenné papiera a podiely Mesta Trenčín
v predmetnej obchodnej spoločnosti predstavujú 10%.

viď link
1Trnava0,5 b.odpovedali Mestská televízia Trnava, s.r.o.,

TT-IT s.r.o.,

A.S.A. Trnava, spol. s r.o.,

TT-KOMFORT s. r. o.
1Tvrdošín0,5 b.odpovedali TERMALŠPORT TS, s.r.o.

www.tvrdosin.sk ( v lište TERMALŠPORT TS, s.r.o.)
1Veľký Meder0,5 b.odpovedali Mestský podnik bytového hospodárstava s.r.o. Veľký Meder

TSM VEĽKÝ MEDER, s.r.o. Veľký Meder

MŠK VEĽKÝ MEDER, s.r.o.

TERMÁL s.r.o Veľký Meder
1Vráble0,5 b.odpovedali Vepos s. r. o., Prima banka Slovensko a. s., Zs.
vodárenská spol. a. s., Prvá Komunálna finančná a. s.

viď link
1Vranov nad Topľou0,5 b.odpovedali Vranovské mestské služby, s.r.o., MFK Vranov n. T., a.s., FIN.M.O.S.,
a.s., Enex Vranov s.r.o., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Prima banka Slovensko, a.s.

viď link
1Žiar nad Hronom0,5 b.odpovedali MŠK, s.r.o., Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o., Technické služby, a.s., FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o.

viď link
1Žilina0,5 b.odpovedali Dopravný podnik Mesta
Žilina, s r.o.; ŽILBYT, s r.o.; MsHK Žilina, a.s.; MsHK M, s r.o.; Obytný súbor Krasňany,

s r.o.; ŽILINA REAL, s.r.o.; Žilinská parkovacia spoločnosť, s r.o.;
Žilina invest, s r.o.; Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.;
Mestská krytá plaváreň, s r.o.; Žilinské komunikácie, a.s.; Mestský
investorský útvar, s r.o.

viď link
1Zvolen0,5 b.odpovedali STEFE Zvolen, s.r.o.,Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o., Spoločnosť Pohronie a.s.,
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
Zvolenské noviny, spol. s r.. „v likvidácii:, Zvolenská
ekologická spoločnosť a.s., Prima banka Slovensko a.s.

viď link
Priemer0,49 b.
88Sabinov0 b.neodpovedali
89Bratislava - Karlova VesMČ nemá obchodné spoločnosti
89Košice - Dargovských hrdinovMČ nemá podiel v obchodných spoloč.
89Košice - Nad jazeromMČ nemá organizácie
89Košice - SeverMČ nemá obchodné spoločnosti
89Košice - Sídlisko KVPMČ nemá zriadené iné organizácie
89Košice - Sídlisko Ťahanovcemestská časť neriadi žiadne organizácie
89Košice - Staré MestoMČ Košice Staré Mesto nemá obecné podniky a investície
89Košice - ZápadMestská časť Košice – Západ nemá zriadené obchodné spoločnosti, ani nemá podiel v žiadnej obchodnej spoločnosti.
89Svidník
89Veľké Kapušanymesto nemá podiel v žiadnej OS ani nie je zriaďovateľom žiadnej OS
89Veľký KrtíšNemáme takéto spoločnosti
89Zlaté MoravceMesto Zlaté Moravce nemá založené žiadne obchodné spoločnosti
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte