VII.5. Celkový počet pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného vlastníctva) žrebovaním od januára roku 2013.

 
Názov
VII.5
 
Priemer0 b.
1Bánovce nad Bebravou0 b.0
1Banská Bystrica0 b.0
1Banská Štiavnica0 b.>0 16 bytov, žrebovali sa dvojizbové byty o ktoré bol väčší záujem, o
jednoizbové byty bol záujme menší, ako bol počet bytov. Zároveň bolo
vylosovaných 11 náhradníkov.
1Bardejov0 b.0
1Bratislava0 b.0
1Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.0 Žrebovanie nerobíme, byty sa neprideľovali.
1Bratislava - Dúbravka0 b.0
1Bratislava - Karlova Ves0 b.0
1Bratislava - Nové Mesto0 b.0
1Bratislava - Petržalka0 b.0 Bytová politika obce má aj svoj sociálny rozmer, ktorý by pri žrebovaní
nemohla obec aplikovať, navyše žrebovaním by mohlo dôjsť k netransparentnosti
príp. k diskriminácii žiadateľov
1Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.0
1Bratislava - Rača0 b.0
1Bratislava - Ružinov0 b.0
1Bratislava - Staré Mesto0 b.0
1Bratislava - Vrakuňa0 b.0
1Brezno0 b.0
1Bytča0 b.0 prideľovanie bytov podľa žiadostí – bolo pokryté
1Čadca0 b.0
1Detva0 b.0viď link
1Dolný Kubín0 b.0
1Dubnica nad Váhom0 b.0
1Dunajská Streda0 b.0
1Fiľakovo0 b.0 samospráva už dlhodobo nemá
voľné byty na prideľovanie.
1Galanta0 b.0
1Handlová0 b.>0 46 bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Hlohovec0 b.0
1Holíč0 b.0
1Humenné0 b.>0 43 bytov
1Kežmarok0 b.0
1Kolárovo0 b.0
1Komárno0 b.0
1Košice0 b.>0 13 bytov. V súčasnej dobe je pripravené losovanie ďalších 5 bytov v hybridných domoch a 4 voľných
bytov na Golianovej ulici). Predpokladáme, že sa verejné´ losovanie uskutoční v mesiaci október Zverejnené sú od 1.1.2014
na viď link v časti sociálne bývanie) - Evidencia žiadateľov, ktorým mesto Košice schválilo
pridelenie bytov vo vlastníctve mesta v roku 2014
1Košice - Dargovských hrdinov0 b.0 MČ nevlastní žiadny byt
1Krompachy0 b.0 Žrebovanie pri prideľovaní bytov sa používa
v prípade, ak je viac záujemcov o nájomné byty, ako mesto dokáže
uspokojiť. V súčasnosti sa neuskutočňuje z dôvodu, že mesto nemá všetky byty obsadené.
1Kysucké Nové Mesto0 b.0
1Levice0 b.0
1Levoča0 b.0
1Liptovský Mikuláš0 b.>0 116 bytov, informácie sú dostupné na viď link
viď link
1Lučenec0 b.0
1Malacky0 b.0
1Martin0 b.0
1Michalovce0 b.>0 27 bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Modra0 b.0
1Moldava nad Bodvou0 b.0
1Myjava0 b.0
1Nitra0 b.0
1Nová Dubnica0 b.0
1Nové Mesto nad Váhom0 b.0
1Nové Zámky0 b.>0 56 bytov
1Partizánske0 b.0viď link
1Pezinok0 b.0
1Piešťany0 b.0
1Poprad0 b.0
1Považská Bystrica0 b.0viď link sk/najomne?byty.phtml?id3=3674
1Prešov0 b.>0 18 bytov, informácie sú dostupné na viď link
1Prievidza0 b.0 uvedené = "N/A, pretože samospráva má dostatok nájomných bytov a nebolo potrebné spomedzi záujemcov s rovnakými charakteristikami vyberať žrebovaním, byty sa prideľovali priebežne"
1Púchov0 b.0 nežrebujeme
1Revúca0 b.>0 1 byt
1Rimavská Sobota0 b.0
1Rožňava0 b.0 Prideľovanie bytov žrebovaním je pre žiadateľa otázkou šťastia. Pri bodovacom systéme žiadateľ
/záujemca vie, na akom mieste je/môže byť v poradovníku a akú má šancu pridelenia bytu.
1Ružomberok0 b.0
1Sabinov0 b.neodpovedali
1Šaľa0 b.0
1Šamorín0 b.>0 20 bytov
1Sečovce0 b.0
1Senec0 b.0
1Senica0 b.0
1Sereď0 b.>0 5 nájomných bytov, informácie sú dostupné na viď link (zverejnené zmluvy o nájme)
1Skalica0 b.0
1Smižany0 b.0
1Snina0 b.0
1Spišská Nová Ves0 b.0
1Stará Ľubovňa0 b.0
1Stará Turá0 b.0
1Stropkov0 b.0
1Stupava0 b.0 mesto nie je vlastníkom bytov
1Štúrovo0 b.>0 2 byty
1Šurany0 b.0
1Svidník0 b.>0 1 byt, informácie sú dostupné na viď link
1Topoľčany0 b.>0 77 bytov, uvedené byty sa žrebovali na základe platného VZN mesta Topoľčany.
1Trebišov0 b.0
1Trenčín0 b.0 Žrebovaním sa byty neprideľujú.
1Trnava0 b.0
1Tvrdošín0 b.0
1Veľké Kapušany0 b.neodpovedali
1Veľký Krtíš0 b.0
1Veľký Meder0 b.0
1Vráble0 b.0
1Vranov nad Topľou0 b.0
1Žiar nad Hronom0 b.0 žrebovanie na pridelenie 48 bytov sa uskutoční v septembri 2014
1Žilina0 b.0 Mesto
Žilina za vami požadované obdobie pridelilo okolo 30 bytov. Pridelilo ich na
základe schválenia v bytovej komisii, kde je zastúpené politické spektrum
zloženia MZ. Komisia najčastejšie potrebuje adresne riešiť akútne prípady (že sa rodina s malými deťmi ocitne zo dňa na deň na ulici, alebo poskytneme byt mnohopočetnej rómskej rodine, ktorá nemá
podlžnosti voči mestu a preukáže že sa správa zodpovedne, manžel pracuje
atď...) Byty sa uvoľňujú v malom množstve priebežne (1-2 mesačne). Nie je možné organizovať každý mesiac verejné žrebovanie a zvolávať všetkých čakateľov z poradovníka každý mesiac do zasadačky, kvôli žrebovaniu jedného bytu, alebo dvoch. Objem uvoľnených bytov ani takto nepostačuje na pridelenie všetkým akútnym prípadom, ktoré potrebuje Mesto Žilina riešiť.
1Zlaté Moravce0 b.>0 11 bytov
1Zvolen0 b.>0 46 bytov
94Košice - JuhMČ nevlastní byty
94Košice - Nad jazeromMČ nemá byty
94Košice - Sever
94Košice - Sídlisko KVPMČ nevlastní žiadne byty
94Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
94Košice - Staré MestoMČ nemá byty
94Košice - ZápadMČ Košice - Západ nedisponuje bytmi
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte