VII.8. Existuje elektronická podateľňa žiadostí/možnosť podať žiadosť emailom v konaní pri prideľovaní miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je samospráva?

 
Názov
VII.8
 
1Banská Bystrica0,25 b.ánoviď link
1Bardejov0,25 b.ánoviď link
1Bratislava0,25 b.áno Evidencia žiadateľov, podanie žiadosti je možné v elektronickej podobe
a informácie sú dispozícii verejnosti , zároveň všetky rozhodnutia
o umiestnení do zariadenia sú zverejňované na oficiálnej stránke mesta
a informácia je predkladaná každý ? poslancom zastupiteľstva.
1Bratislava - Petržalka0,25 b.áno žiadosť je možné podať e-mailom na adresy zamestnancov odd. sociálnych vecí, adresu
starostu, prednostu, príp. elektronicky aj na Stredisko sociálnych služieb
1Brezno0,25 b.áno podatelna@brezno.sk
1Bytča0,25 b.áno www.bytca.sk KORWIN
1Detva0,25 b.áno mailom
1Dolný Kubín0,25 b.ánoviď link
1Dubnica nad Váhom0,25 b.ánoviď link možnosť podať žiadosť e-mailom
1Hlohovec0,25 b.áno žiadosť možno podať e-mailom
viď link tlačivá: viď link
1Kolárovo0,25 b.áno elektr.pošta / referát soc.starostlivosti a opatr.služby
1Košice0,25 b.áno prostredníctvom e-mailu na adresu sociálne@kosice.sk , následne je potrebné žiadosť doplnenú o potrebné doklady doručiť aj písomne.
Formulár žiadosti je zverejnený na viď link v časti sociálne služby
Ak áno, odkaz na elektronickú podateľňu žiadostí na internete: socialne@kosice.sk
1Krompachy0,25 b.áno na webovej stránke mesta: podatelna@krompachy.sk
1Liptovský Mikuláš0,25 b.áno žiadosť v konaní pri prideľovaní miest v sociálnych zariadeniach
môže záujemca podať elektronicky. Ostatné náležitosti v zmysle zákona
o sociálnych službách a zákona o správnom konaní musí doručiť
osobne.

viď link
1Martin0,25 b.áno
1Modra0,25 b.áno www.slovensko.sk
1Moldava nad Bodvou0,25 b.áno msu@moldava.sk

kiraly.gabriela@moldava.sk
1Nová Dubnica0,25 b.áno žiadosť môžu poslať elektronicky msu@novadubnica.sk
1Partizánske0,25 b.áno Elektronická podateľňa neexistuje, ale žiadosť je možné podať emailom. Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na viď link
1Piešťany0,25 b.áno www.slovensko.sk /lokátor služieb/lokalita/Piešťany
1Považská Bystrica0,25 b.áno zdena.danizova@povazska?bystrica.sk alebo
viď link 6ed7ad546db1c5ca919d
1Prievidza0,25 b.áno elektronická podateľňa: www.slovensko.sk (ústredný portál verejných služieb ľuďom)
e-mail: zps@mail.telekom.sk
1Senec0,25 b.áno
1Topoľčany0,25 b.áno www.komfort.topolcany.sk
1Trnava0,25 b.áno podatelna@trnava.sk
1Vráble0,25 b.áno elektronická podateľňa (možnosť zaslať akúkoľvek poštu formou e-mailu) vo všeobecnosti existuje - podatelna@vrable.sk
1Vranov nad Topľou0,25 b.áno podatelna@vranov.sk
1Žiar nad Hronom0,25 b.ánoviď link
1Žilina0,25 b.ánoviď link
viď link
1Zlaté Moravce0,25 b.áno Žiadosť možno podať e-mailom, ale ďalšie prílohy
k žiadosti je potrebné vybaviť osobne
1Zvolen0,25 b.áno zdravie@zvolen.sk

utulok@zvolen.sk
Priemer0,12 b.
32Bratislava - Ružinov0 b.nie
32Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
32Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
32Dunajská Streda0 b.nie
32Galanta0 b.nie
32Handlová0 b.nie
32Humenné0 b.nie
32Kežmarok0 b.nie v ZpS a ZOS sú stále voľné miesta
32Komárno0 b.nie
32Levoča0 b.nie
32Lučenec0 b.nie
32Malacky0 b.nie Na internetovej stránke mesta a MsCSS sú vzory žiadostí na stiahnutie. Žiadosť je možné podať elektronicky ale súvisiace podklady nie.
32Michalovce0 b.nie
32Myjava0 b.nie Žiadosti sa podávajú osobne.
32Nitra0 b.nie
32Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
32Pezinok0 b.nie
32Poprad0 b.nie
32Prešov0 b.nie Žiadatelia o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov (samostatné
rozpočtové organizácie Mesta Prešov s vlastnou právnou subjektivitou) žiadajú
o poskytovanie služby priamo v príslušných zariadeniach pre seniorov, nie
prostredníctvom Mesta Prešov, Mestského úradu v Prešove.
32Revúca0 b.nie
32Rimavská Sobota0 b.nie
32Ružomberok0 b.nie
32Sabinov0 b.neodpovedali
32Šaľa0 b.nie
32Sečovce0 b.nie
32Senica0 b.nie Sociálne zariadenie má
právnu subjektivitu a samo
rozhoduje o prideľovaní miest v sociálnom zariadení
32Skalica0 b.nie
32Spišská Nová Ves0 b.nie
32Stará Turá0 b.nie Žiadosť je prejednávaná so žiadateľom osobne, musia byť doložené doklady v zmysle zák.448/2008 Z.z.
32Štúrovo0 b.nie
32Šurany0 b.nie Mesto má vlastné
zariadenie sociálnych služieb Domov
Jesienka. V rámci európskeho projektu bola
rozšírená kapacita zariadenia z 25 na 58 miest. V súčasnosti
vieme vyriešiť všetkých našich občanov, ktorí požiadajú o umiestnenie
v zariadení.
32Trebišov0 b.nie
32Trenčín0 b.nie
65Bánovce nad Bebravoumesto nezriadilo sociálne zariadenie
65Banská ŠtiavnicaMesto Banská Štiavnica neprideľuje miesta v sociálnych zariadeniach,
nakoľko nie je ich zriaďovateľom
65Bratislava - Devínska Nová VesNie sme zriaďovateľom žiadneho sociálneho zariadenia a preto neprideľujeme v nich miesta.
65Bratislava - DúbravkaMestská časť Bratislava- Dúbravka nie je zriaďovateľom žiadneho
sociálneho zariadenia.
65Bratislava - Karlova VesMČ nemá vlastné soc. zariadenie
65Bratislava - Nové MestoMČ nemá takéto zariadenie
65Bratislava - Podunajské BiskupiceMestská časť neprevádzkuje
žiadne zariadenie sociálnych služieb.
65Bratislava - RačaMČ nie je zriaďovateľom soc. zariadení
65Čadcamesto nie je zriaďovateľom soc. zariadení
65FiľakovoNie , pretože sa samospráve
zatiaľ podarilo uspokojiť všetkých žiadateľov.
65HolíčMesto Holíč nie je zriaďovateľom žiadneho sociálneho
zariadenia.
65Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní žiadny byt
65Košice - JuhMČ nemá soc. zariadenia
65Košice - Nad jazeromMČ nie je zriaďovateľom
65Košice - SeverMČ nemá soc. zariadenia
65Košice - Sídlisko KVPMČ má iba denné centrum
65Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
65Košice - Staré MestoMČ nemá soc. zariadenia
65Košice - ZápadPríjem žiadostí do sociálnych zariadení zabezpečuje jedine Mesto Košice, alebo Košický samosprávny
kraj.
65Kysucké Nové MestoMesto Kysucké Nové Mesto nie je zriaďovateľom sociálneho zariadenia
65LeviceMesto Levice nemá zriadené žiadne zariadenie sociálnych služieb
65Nové Zámkymesto nie je zriaďovateľom soc. zariadení
65PúchovNemáme sociálne zariadenie.
65RožňavaMesto nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenie sociálnych služieb
65Šamorínv súčasnosti máme problémy so získaním nových záujemcov
/žiadateľov/ na umiestnenie v našom zariadení pre seniorov. Dôvodom je, že budova zariadenia nie je
dobrom technickom stave. V blízkej budúcnosti si plánujeme postaviť nové zariadenie. Nový záujemca/žiadateľ je
zvyčajne umiestnený okamžite !
65Sereďmesto nie je zriaďovateľom soc. zariadenia
65SmižanyObec nemá takýto druh sociálneho zariadenia.
65SninaMesto nemá žiadne sociálne zariadenie
65Stará ĽubovňaMesto Stará Ľubovňa nemá sociálne zariadenia
65StropkovMesto Stropkov nie je zriaďovateľom žiadneho sociálneho zariadenia
65Stupavanemá soc. zariadenia
65Svidníknemáme soc. zariadenie
65TvrdošínMesto Tvrdošín nemá vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sociálne zariadenie.
65Veľké Kapušanymesto nie je zriaďovateľom žiadneho soc. zariadenia
65Veľký KrtíšNemáme takéto zariadenia
65Veľký Medernie sme zriaďovateľmi soc. zariadení
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte