Trnava

Pridať do porovnania
Známka
C
Celkové hodnotenie
49 %
Pozícia
42.  (-12)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
62 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
41 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
63 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
25 %
V. Rozpočet
 
 
71 %
VI. Dotácie a granty
 
 
64 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
30 %
VIII. Personálna politika
 
 
0 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
25 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
83 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
31 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Trnava
  Známka
C
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
49 %
z 98,5 bodov
  Pozícia
42.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-12
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
62 %
z 21 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
41 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
63 %
z 12 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
25 %
z 8 bodov
+
Rozpočet
71 %
z 12 bodov
   VI.
Dotácie a granty
64 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
30 %
z 6,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
0 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
25 %
z 6 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
83 %
z 3 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a investície
31 %
z 4 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte