Partizánske

Pridať do porovnania
Známka
C+
Celkové hodnotenie
52 %
Pozícia
32.  (-7)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
57 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
45 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
30 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
37 %
V. Rozpočet
 
 
71 %
VI. Dotácie a granty
 
 
79 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
26 %
VIII. Personálna politika
 
 
44 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
50 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
75 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Partizánske
  Známka
C+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
52 %
z 97 bodov
  Pozícia
32.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-7
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
57 %
z 21 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
45 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
30 %
z 10 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
37 %
z 9,5 bodov
++
Rozpočet
71 %
z 12 bodov
   VI.
Dotácie a granty
79 %
z 7 bodov
++
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
26 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
44 %
z 4,5 bodov
+
   IX.
Etika a konflikt záujmov
50 %
z 6 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a investície
75 %
z 4 bodov
++

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte