Partizánske

Pridať do porovnania
Známka
A
Celkové hodnotenie
76 %
Pozícia
5.  (+1)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
79 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
87 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
51 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
53 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
88 %
VI. Dotácie a granty
 
 
65 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
73 %
VIII. Personálna politika
 
 
84 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
80 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
96 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Partizánske
  Známka
A
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
76 %
z 99,5 bodov
  Pozícia
5.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+1
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
79 %
z 22,25 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
87 %
z 15 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
51 %
z 9,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
53 %
z 8,5 bodov
+
Rozpočet a zmluvy
88 %
z 16,5 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
65 %
z 7 bodov
++
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
73 %
z 5,5 bodov
++
   VIII.
Personálna politika
84 %
z 4 bodov
++
   IX.
Etika a konflikt záujmov
80 %
z 4,75 bodov
++
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
96 %
z 3,5 bodov
++

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte