Krompachy

Pridať do porovnania
Známka
C
Celkové hodnotenie
50 %
Pozícia
40.  (+13)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
65 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
45 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
45 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
38 %
V. Rozpočet
 
 
56 %
VI. Dotácie a granty
 
 
43 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
48 %
VIII. Personálna politika
 
 
44 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
37 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
33 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
38 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Krompachy
  Známka
C
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
50 %
z 91 bodov
  Pozícia
40.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+13
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
65 %
z 21 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
45 %
z 11 bodov
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
45 %
z 10 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
38 %
z 6,5 bodov
++
Rozpočet
56 %
z 12 bodov
   VI.
Dotácie a granty
43 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
48 %
z 6 bodov
+
   VIII.
Personálna politika
44 %
z 4,5 bodov
+
   IX.
Etika a konflikt záujmov
37 %
z 6 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
33 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a investície
38 %
z 4 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte