Humenné

Pridať do porovnania
Známka
D
Celkové hodnotenie
34 %
Pozícia
90.  (-45)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
90 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
7 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
8 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
5 %
V. Rozpočet
 
 
63 %
VI. Dotácie a granty
 
 
0 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
15 %
VIII. Personálna politika
 
 
0 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
17 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
31 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Humenné
  Známka
D
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
34 %
z 100 bodov
  Pozícia
90.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-45
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
90 %
z 21 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
7 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
8 %
z 12 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
5 %
z 9,5 bodov
Rozpočet
63 %
z 12 bodov
   VI.
Dotácie a granty
0 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
15 %
z 6,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
0 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
17 %
z 6 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a investície
31 %
z 4 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte