Bratislava - Nové Mesto

Pridať do porovnania
Známka
A+
Celkové hodnotenie
86 %
Pozícia
2.  (+2)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
97 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
79 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
84 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
100 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
95 %
VI. Dotácie a granty
 
 
43 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
83 %
VIII. Personálna politika
 
 
79 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
93 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
75 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
67 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Bratislava - Nové Mesto
  Známka
A+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
86 %
z 93,25 bodov
  Pozícia
2.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+2
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
97 %
z 22,25 bodov
++
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
79 %
z 14,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
84 %
z 9,5 bodov
++
   IV.
Predaj a prenájom majetku
100 %
z 6,5 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
95 %
z 16,5 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
43 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
83 %
z 3,75 bodov
++
   VIII.
Personálna politika
79 %
z 4 bodov
++
   IX.
Etika a konflikt záujmov
93 %
z 4,75 bodov
++
Územné plánovanie a stavebný úrad
75 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
67 %
z 1,5 bodov
+

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte