Šaľa

Pridať do porovnania
Známka
A
Celkové hodnotenie
75 %
Pozícia
7.  (+14)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
94 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
96 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
60 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
76 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
76 %
VI. Dotácie a granty
 
 
54 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
55 %
VIII. Personálna politika
 
 
69 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
42 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
71 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
46 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Šaľa
  Známka
A
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
75 %
z 96,5 bodov
  Pozícia
7.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+14
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
94 %
z 22,25 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
96 %
z 12,5 bodov
++
   III.
Verejné obstarávanie
60 %
z 9,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
76 %
z 8,5 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
76 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
54 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
55 %
z 5,5 bodov
+
   VIII.
Personálna politika
69 %
z 3,5 bodov
+
   IX.
Etika a konflikt záujmov
42 %
z 4,75 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
71 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
46 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte