Košice - Sídlisko Ťahanovce

Pridať do porovnania
Známka
B-
Celkové hodnotenie
55 %
Pozícia
55.  (+40)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
87 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
69 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
47 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
0 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
70 %
VI. Dotácie a granty
 
 
15 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
VIII. Personálna politika
 
 
0 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
0 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
0 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
100 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Košice - Sídlisko Ťahanovce
  Známka
B-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
55 %
z 83 bodov
  Pozícia
55.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+40
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
87 %
z 22,25 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
69 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
47 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
0 %
z 6,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
70 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
15 %
z 6,5 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
   VIII.
Personálna politika
0 %
z 3 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
0 %
z 3,75 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
0 %
z 2,25 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
100 %
z 0,25 bodov
++

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte