Stropkov

Pridať do porovnania
Známka
C+
Celkové hodnotenie
52 %
Pozícia
71.  (-11)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
81 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
79 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
46 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
6 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
65 %
VI. Dotácie a granty
 
 
14 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
23 %
VIII. Personálna politika
 
 
7 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
11 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
36 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Stropkov
  Známka
C+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
52 %
z 95,65 bodov
  Pozícia
71.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-11
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
81 %
z 20,75 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
79 %
z 14,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
46 %
z 9,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
6 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
65 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
14 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
23 %
z 4,15 bodov
   VIII.
Personálna politika
7 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
11 %
z 4,75 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
36 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte