Košice - Dargovských hrdinov

Pridať do porovnania
Známka
C
Celkové hodnotenie
47 %
Pozícia
85.  (-10)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
81 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
52 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
47 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
6 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
48 %
VI. Dotácie a granty
 
 
0 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
VIII. Personálna politika
 
 
7 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
0 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
89 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
50 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Košice - Dargovských hrdinov
  Známka
C
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
47 %
z 85,5 bodov
  Pozícia
85.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-10
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
81 %
z 22,25 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
52 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
47 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
6 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
48 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
0 %
z 6,5 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
   VIII.
Personálna politika
7 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
0 %
z 3,75 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
89 %
z 2,25 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a organizácie
50 %
z 0,25 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte