Košice - Západ

Pridať do porovnania
Známka
C+
Celkové hodnotenie
54 %
Pozícia
61.  (-5)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
82 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
34 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
51 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
7 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
83 %
VI. Dotácie a granty
 
 
7 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
40 %
VIII. Personálna politika
 
 
12 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
53 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
89 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
100 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Košice - Západ
  Známka
C+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
54 %
z 88,75 bodov
  Pozícia
61.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-5
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
82 %
z 22,25 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
34 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
51 %
z 9,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
7 %
z 7,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
83 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
7 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
40 %
z 1,75 bodov
   VIII.
Personálna politika
12 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
53 %
z 3,75 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
89 %
z 2,25 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a organizácie
100 %
z 0,25 bodov
++

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte