Topoľčany

Pridať do porovnania
Známka
C+
Celkové hodnotenie
54 %
Pozícia
59.  (+27)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
76 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
70 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
14 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
29 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
60 %
VI. Dotácie a granty
 
 
54 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
49 %
VIII. Personálna politika
 
 
21 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
45 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
75 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
50 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Topoľčany
  Známka
C+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
54 %
z 97 bodov
  Pozícia
59.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+27
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
76 %
z 22,25 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
70 %
z 12,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
14 %
z 9,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
29 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
60 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
54 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
49 %
z 5,5 bodov
+
   VIII.
Personálna politika
21 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
45 %
z 4,75 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
75 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
50 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte