Košice - Sídlisko KVP

Pridať do porovnania
Známka
B-
Celkové hodnotenie
57 %
Pozícia
49.  (+22)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
75 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
62 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
54 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
7 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
64 %
VI. Dotácie a granty
 
 
58 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
VIII. Personálna politika
 
 
29 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
27 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
89 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
100 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Košice - Sídlisko KVP
  Známka
B-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
57 %
z 87,5 bodov
  Pozícia
49.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+22
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
75 %
z 22,25 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
62 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
54 %
z 9,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
7 %
z 7,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
64 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
58 %
z 6,5 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
   VIII.
Personálna politika
29 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
27 %
z 3,75 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
89 %
z 2,25 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a organizácie
100 %
z 0,25 bodov
++

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte