Veľký Meder

Pridať do porovnania
Známka
C
Celkové hodnotenie
47 %
Pozícia
84.  (+16)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
71 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
36 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
40 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
29 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
83 %
VI. Dotácie a granty
 
 
0 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
20 %
VIII. Personálna politika
 
 
10 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
0 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
29 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Veľký Meder
  Známka
C
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
47 %
z 92,75 bodov
  Pozícia
84.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+16
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
71 %
z 22,25 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
36 %
z 12,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
40 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
29 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
83 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
0 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
20 %
z 3,75 bodov
   VIII.
Personálna politika
10 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
0 %
z 4,75 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
29 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte