Vranov nad Topľou

Pridať do porovnania
Známka
A+
Celkové hodnotenie
87 %
Pozícia
1.  (0)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
91 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
100 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
93 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
76 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
100 %
VI. Dotácie a granty
 
 
50 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
82 %
VIII. Personálna politika
 
 
80 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
59 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
93 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Vranov nad Topľou
  Známka
A+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
87 %
z 99 bodov
  Pozícia
1.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
0
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
91 %
z 22,25 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
100 %
z 15 bodov
++
   III.
Verejné obstarávanie
93 %
z 9,5 bodov
++
   IV.
Predaj a prenájom majetku
76 %
z 8,5 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
100 %
z 16,5 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
50 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
82 %
z 5,5 bodov
++
   VIII.
Personálna politika
80 %
z 3,5 bodov
++
   IX.
Etika a konflikt záujmov
59 %
z 4,75 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
93 %
z 3,5 bodov
++

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte