Bratislava - Staré Mesto

Pridať do porovnania
Známka
A-
Celkové hodnotenie
73 %
Pozícia
10.  (0)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
88 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
90 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
67 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
76 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
91 %
VI. Dotácie a granty
 
 
58 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
26 %
VIII. Personálna politika
 
 
42 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
21 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
75 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
29 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Bratislava - Staré Mesto
  Známka
A-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
73 %
z 98 bodov
  Pozícia
10.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
0
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
88 %
z 22,25 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
90 %
z 14,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
67 %
z 9,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
76 %
z 8,5 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
91 %
z 16,5 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
58 %
z 6,5 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
26 %
z 5 bodov
   VIII.
Personálna politika
42 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
21 %
z 4,75 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
75 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
29 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte