Prešov

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
63 %
Pozícia
28.  (+5)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
77 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
67 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
66 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
6 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
94 %
VI. Dotácie a granty
 
 
47 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
31 %
VIII. Personálna politika
 
 
79 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
23 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
75 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
50 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Prešov
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
63 %
z 100 bodov
  Pozícia
28.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+5
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
77 %
z 22,25 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
67 %
z 15 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
66 %
z 9,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
6 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
94 %
z 16,5 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
47 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
31 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
79 %
z 4,5 bodov
++
   IX.
Etika a konflikt záujmov
23 %
z 4,75 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
75 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
50 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte