Malacky

Pridať do porovnania
Známka
A-
Celkové hodnotenie
70 %
Pozícia
15.  (-3)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
91 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
85 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
81 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
8 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
70 %
VI. Dotácie a granty
 
 
54 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
45 %
VIII. Personálna politika
 
 
57 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
59 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
86 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Malacky
  Známka
A-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
70 %
z 94,5 bodov
  Pozícia
15.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-3
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
91 %
z 22,25 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
85 %
z 12 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
81 %
z 9,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
8 %
z 6,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
70 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
54 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
45 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
57 %
z 4 bodov
+
   IX.
Etika a konflikt záujmov
59 %
z 4,75 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
86 %
z 3,5 bodov
+

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte