Bratislava - Karlova Ves

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
60 %
Pozícia
37.  (-11)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
81 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
90 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
49 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
7 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
67 %
VI. Dotácie a granty
 
 
36 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
38 %
VIII. Personálna politika
 
 
37 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
21 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
0 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Bratislava - Karlova Ves
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
60 %
z 92,5 bodov
  Pozícia
37.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-11
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
81 %
z 22,25 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
90 %
z 14,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
49 %
z 9,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
7 %
z 7,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
67 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
36 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
38 %
z 3,25 bodov
   VIII.
Personálna politika
37 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
21 %
z 4,75 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
0 %
z 0,25 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte