Bratislava - Ružinov

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
60 %
Pozícia
34.  (-6)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
76 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
76 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
54 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
41 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
69 %
VI. Dotácie a granty
 
 
38 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
35 %
VIII. Personálna politika
 
 
36 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
48 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
71 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
36 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Bratislava - Ružinov
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
60 %
z 99 bodov
  Pozícia
34.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-6
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
76 %
z 22,25 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
76 %
z 14,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
54 %
z 9,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
41 %
z 8,5 bodov
+
Rozpočet a zmluvy
69 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
38 %
z 6,5 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
35 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
36 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
48 %
z 4,75 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
71 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
36 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte