Spišská Nová Ves

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
61 %
Pozícia
31.  (+10)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
79 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
84 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
32 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
53 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
83 %
VI. Dotácie a granty
 
 
47 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
40 %
VIII. Personálna politika
 
 
6 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
5 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
75 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
61 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Spišská Nová Ves
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
61 %
z 97 bodov
  Pozícia
31.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+10
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
79 %
z 22,25 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
84 %
z 12,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
32 %
z 9,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
53 %
z 8,5 bodov
+
Rozpočet a zmluvy
83 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
47 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
40 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
6 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
5 %
z 4,75 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
75 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
61 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte