Žiar nad Hronom

Pridať do porovnania
Známka
A
Celkové hodnotenie
75 %
Pozícia
6.  (+16)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
92 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
83 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
74 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
29 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
100 %
VI. Dotácie a granty
 
 
64 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
35 %
VIII. Personálna politika
 
 
37 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
74 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
75 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
79 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Žiar nad Hronom
  Známka
A
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
75 %
z 97 bodov
  Pozícia
6.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+16
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
92 %
z 22,25 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
83 %
z 12 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
74 %
z 9,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
29 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
100 %
z 16,5 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
64 %
z 7 bodov
++
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
35 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
37 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
74 %
z 4,75 bodov
++
Územné plánovanie a stavebný úrad
75 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
79 %
z 3,5 bodov
+

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte