Košice - Staré Mesto

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
65 %
Pozícia
23.  (+39)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
86 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
79 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
30 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
76 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
70 %
VI. Dotácie a granty
 
 
23 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
100 %
VIII. Personálna politika
 
 
58 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
48 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
0 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
0 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Košice - Staré Mesto
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
65 %
z 87 bodov
  Pozícia
23.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+39
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
86 %
z 22,25 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
79 %
z 12 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
30 %
z 9,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
76 %
z 8,5 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
70 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
23 %
z 6,5 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
100 %
z 0,5 bodov
++
   VIII.
Personálna politika
58 %
z 4 bodov
+
   IX.
Etika a konflikt záujmov
48 %
z 4,75 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
0 %
z 2,25 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
0 %
z 0,25 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte