Kežmarok

Pridať do porovnania
Známka
C+
Celkové hodnotenie
54 %
Pozícia
64.  (0)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
84 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
75 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
50 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
6 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
82 %
VI. Dotácie a granty
 
 
0 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
13 %
VIII. Personálna politika
 
 
24 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
6 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
43 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Kežmarok
  Známka
C+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
54 %
z 96,5 bodov
  Pozícia
64.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
0
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
84 %
z 22,25 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
75 %
z 12 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
50 %
z 9,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
6 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
82 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
0 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
13 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
24 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
6 %
z 4,75 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
43 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte