IX.7. Existuje špecifický nástoj - nad rámec zákona - pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký a kto je zodpovedný za prijímanie týchto podnetov?

 
Názov
IX.7
 
1Bratislava0,5 b.áno  korupcia@bratislava.sk, etický kancelár, ktorým je podľa etického kódexu hlavný kontrolór viď link
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.áno online formulár a smernica o vybavovaní podnetov viď link
1Bratislava - Petržalka0,5 b.áno adresa kodex@petrzalka.sk , každý prípad vyhodnotí komisia, ktorú menuje pre každý prípad starosta viď link
1Dubnica nad Váhom0,5 b.áno formulár „Otázky a odpovede“ ;Schránka dôvery vo vestibule MsÚ; kontrolor@dubnica.eu
1Fiľakovo0,5 b.áno špeciálny online formulár viď link
1Komárno0,5 b.áno email podnety@komarno.sk, čierna skrinka - formulár viď link smernica viď link hlavný kontrolór
1Košice0,5 b.áno schránka na úrade + email obcianskalinka@kosice.sk (prístup primátor), hlavnykontrolor@kosice.sk viď link
1Košice - Juh0,5 b.áno schránka na úrade, obcianskalinka@kosicejuh.sk; viď link
1Krompachy0,5 b.áno splnomocnenec pre etiku = prednosta mest.úradu
1Levice0,5 b.áno korupcia@levice.sk + schránka na úrade; hlavný kontrolór
1Martin0,5 b.áno Splnomocnenec pre etiku a transparentnosť viď link (kontakty), schránka dôvery, smernica
1Považská Bystrica0,5 b.áno protikorupčná linka viď link hlavný kontrolór
1Prievidza0,5 b.áno splnomocnenec pre etiku; linka: 0911 043 901; on-line formulár: viď link
1Rimavská Sobota0,5 b.áno zelená linka 0800 222 820
1Sereď0,5 b.áno korupcia@sered.sk; schránka na úrade, Zásady nahlasovania...; hlavná kontrolórka
1Stropkov0,5 b.áno PC v kancelárii prvého kontaktu v rámci "Boj proti korupcii" + schránka na anonymné podania
1Vranov nad Topľou0,5 b.áno  Protikorupčný počítač ; prednosta MsÚ; hl. kontrolór viď link
1Žiar nad Hronom0,5 b.áno Etický komisár viď link Rada pre etiku
1Zvolen0,5 b.áno „Príručka protikorupčného manažérskeho systému“ ; ciernaskrinka@zvolen.sk - hlavný kontrolór, smernica, manažér pre protikorupčný manažérsky systém; "protikorupčný PC" - v kancelárii prvého kontaktu
20Bratislava - Vrakuňa0,25 b.čiastočneviď link smernica a poštová schránka ; hlavný kontrolór
20Detva0,25 b.čiastočne schránka pri úradnej tabuli, zodpovední vedúci oddelení alebo prednosta
20Handlová0,25 b.čiastočne podstránka o nahlasovaní, smernica, hlavný kontrolór viď link
20Holíč0,25 b.čiastočne anonymná pošotvá schránka + hlavný kontrolór
20Senica0,25 b.čiastočneviď link hlavná kontrolórka, Odkaz pre starostu, Napíš primátorovi; Spýtajte sa MsÚ
20Smižany0,25 b.čiastočne schránka výhradne na nahlasovanie nekalých praktík
20Trenčín0,25 b.čiastočne špeciálna schránka na podnety; smernica;
Hlavný kontrolór
20Žilina0,25 b.čiastočne anonyná poštová schránka hlavný kontrolór
Priemer0,12 b.
28Bánovce nad Bebravou0 b.nie
28Banská Bystrica0 b.nie odpoveď samosprávy: "nie"
28Banská Štiavnica0 b.nie
28Bardejov0 b.nie Odpoveď:kontrolor@bardejov.sk
28Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie
28Bratislava - Dúbravka0 b.nie
28Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
28Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
28Bratislava - Rača0 b.nie smernica a hlavný kontrolór
28Bratislava - Ružinov0 b.nie Odpoveď MČ: "zriadený osobitný email", neuvádza aký - na stránke nenájdené
28Bratislava - Staré Mesto0 b.nie Odkaz pre starostu - vyhodnocuje kancelária starostu - tel. 02/59246277.
28Brezno0 b.nie hlavný kontrolór
28Bytča0 b.nie kontrolor@bytca.sk,0415073930,prijatá smernica č.4/2015
28Čadca0 b.nie
28Dolný Kubín0 b.nie kontrolor@dolnykubin.sk
28Dunajská Streda0 b.nie
28Galanta0 b.nie hlavný kontrolór
28Hlohovec0 b.nie iba zákonné povinnosti: hlavný kontrolór + interný predpis o whistleblowingu
28Humenné0 b.neodpovedali samospráva neodpovedala ani po opakovanej výzve
28Kežmarok0 b.nie hlavykontrolor@kezmarok.sk, poštou, osobne
28Kolárovo0 b.nie email - hlavný kontrolór
28Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie všeobecná tel. linka starosta
28Košice - Nad jazerom0 b.nie podnety spravuje vedúci referátu čistoty údržby a poriadku, nie špecificky pre korupciu a pod.
28Košice - Sever0 b.nie odpoveď: "ÁNO", bez komentára
28Košice - Sídlisko KVP0 b.nie
28Košice - Sídlisko Ťahanovce0 b.nie hlavný kontrolór
28Košice - Staré Mesto0 b.nie hlavný kontrolór
28Košice - Západ0 b.nie Zákon
28Kysucké Nové Mesto0 b.nie smernica a hlavny kontrolór kontrolor@kysuckenovemesto.sk
28Levoča0 b.nie odpoveď : "ÁNO", bez komentára
28Liptovský Mikuláš0 b.nie útvar hlavného kontrolóra, smernica
28Lučenec0 b.nie interný predpis , emailová adresa na stránke nenájdená
28Malacky0 b.nie smernica, hlavný kontrolór
28Michalovce0 b.nie príkazný list primátora č.1/2015
28Modra0 b.nie
28Moldava nad Bodvou0 b.nie hlavný kontrolór
28Myjava0 b.nie hlavný kontrolór
28Nitra0 b.nie hlavný kontrolór
28Nová Dubnica0 b.nie hlavná kontrolórka
28Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
28Nové Zámky0 b.nie
28Partizánske0 b.nie hlavný kontrolór viď link
28Pezinok0 b.nie hlavná kontrolórka
28Piešťany0 b.nie odpoveď "ÁNO", bez komentára
28Poprad0 b.neodpovedali
28Prešov0 b.nie Odpoveď samosprávy: V súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej smernice primátora mesta Prešov SP – 76 je podanie podnetu možné uskutočniť písomnou formou osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Prešove alebo elektronickou formou – emailom na adresu: kontrolor@presov.sk . Zodpovedný za prijímanie týchto podnetov je hlavný kontrolór mesta Prešov.
viď link
28Púchov0 b.nie odpoveď: odkaz pre starostu
28Revúca0 b.nie Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov;
hlavný kontrolór
28Rožňava0 b.nie Zásady.. ; hlavný kontrolórka
28Ružomberok0 b.nie
28Sabinov0 b.nie hlavný kontrolór 0514880426
28Šaľa0 b.nie mesto uviedlo iba hlavnú kontrolórku (sedliacikova@sala.sk)
28Šamorín0 b.nie hlavný kontrolór
28Sečovce0 b.nie
28Senec0 b.nie odpoveď: "áno" bez komentára
28Skalica0 b.nie
28Snina0 b.nie hlavný kontrolór (email, telefón)
28Spišská Nová Ves0 b.nie hlavný kontrolór
28Stará Ľubovňa0 b.nie odpoveď:Odkaz pre starostu
28Stará Turá0 b.nie odpoveď "ÁNO", bez komentára
28Stupava0 b.nie
28Štúrovo0 b.nie hlavná kontrolórka, hk.klacanova@sturovo.sk
28Šurany0 b.nie smernica
28Svidník0 b.nie podnet@svidnik.sk (nie špecificky pre korupciu)- zodpovedný je PR manager, kancelária prvého kontaktu
28Topoľčany0 b.nie hlavný kontrolór
28Trebišov0 b.nie hlavný kontrolór
28Trnava0 b.nie odpoveď samosprávy: hlavný kontrolór (email, schránka)
28Tvrdošín0 b.nie kancelária prvého kontaktu, podateľňa
28Veľké Kapušany0 b.nie
28Veľký Krtíš0 b.nie hlavný kontrolór, prednosta úradu (zodpovednosť za evidenciu podaní)
28Veľký Meder0 b.nie odpoveď: "ÁNO", bez komentára
28Vráble0 b.nie interná smernica, hlavný kontrolór
28Zlaté Moravce0 b.nie odpoveď: "ÁNO", bez komentára
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte