IV.1. Použil MsÚ elektronické aukcie pri predajoch majetku aspoň raz od januára 2017?

 
Názov
IV.1
 
1Bratislava - Rača1 b.áno
1Čadca1 b.áno
1Košice - Juh1 b.áno
1Moldava nad Bodvou1 b.áno
1Pezinok1 b.áno
1Považská Bystrica1 b.áno
1Stará Turá1 b.áno
1Štúrovo1 b.áno
1Topoľčany1 b.áno
1Trenčín1 b.áno
1Trnava1 b.áno
1Veľký Meder1 b.áno
1Žilina1 b.áno
Priemer0,14 b.
14Bánovce nad Bebravou0 b.nie
14Banská Bystrica0 b.nie odpoveď samosprávy: "nie"
14Banská Štiavnica0 b.nie
14Bardejov0 b.nie
14Bratislava0 b.nie
14Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie
14Bratislava - Dúbravka0 b.nie
14Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
14Bratislava - Ružinov0 b.nie
14Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
14Bratislava - Vrakuňa0 b.nie Odpoveď samosprávy: nevyužitý majetok MČ predáva dražbou alebo verejnou obchodnou súťažou
14Brezno0 b.nie
14Bytča0 b.nie Odpoveď samosprávy: postup podľa zákona. Elektronické aukcie využíva na nákup tovarov a služieb
14Detva0 b.nie
14Dolný Kubín0 b.nie postup podľa zákona
14Dubnica nad Váhom0 b.nie odpoveď: postup podľa zákona. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke.
14Dunajská Streda0 b.nie
14Fiľakovo0 b.nie
14Galanta0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto používa obchodné verejné súťaže
14Handlová0 b.nie
14Hlohovec0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto sa riadi zákonom o majetku obcí
14Holíč0 b.nie Odpoveď samosprávy: Aplikuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle zákona o majetku obcí
14Humenné0 b.neodpovedali samospráva neodpovedala ani po opakovanej výzve
14Kežmarok0 b.nie
14Kolárovo0 b.nie
14Komárno0 b.nie
14Košice0 b.nie Odpoveď samosprávy: prevod respektíve prenájom majetku sa riadi zákonom o majetku obcí. V ňom elektronická aukcia nie je uvedená, takže nie je možné ju uplatňovať
14Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie
14Košice - Nad jazerom0 b.nie Odpoveď samosprávy: V období od 1.1.2017 predávala MČ len odpísaný (drobný) majetok bez hodnoty. Predaj a prenájom majetku sa uskutočňuje formou obchodnje verejnej súťaže, ktorej podmienky sú zverejnené
14Košice - Sever0 b.nie
14Košice - Staré Mesto0 b.nie
14Krompachy0 b.nie
14Kysucké Nové Mesto0 b.nie
14Levice0 b.nie
14Levoča0 b.nie
14Liptovský Mikuláš0 b.nie
14Martin0 b.nie
14Michalovce0 b.nie
14Modra0 b.nie
14Myjava0 b.nie
14Nitra0 b.nie
14Nová Dubnica0 b.nie
14Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
14Nové Zámky0 b.nie
14Partizánske0 b.nie Odpoveď samosprávy: Postup v súlade so zákonom o majetku obcí
14Piešťany0 b.nie
14Poprad0 b.nie
14Prešov0 b.nie
14Prievidza0 b.nie
14Púchov0 b.nie
14Revúca0 b.nie
14Rimavská Sobota0 b.nie
14Rožňava0 b.nie
14Ružomberok0 b.nie
14Sabinov0 b.nie
14Šaľa0 b.nie Odpoveď samosprávy: v súlade so zákonom používa obchodné verejné súťaže
14Šamorín0 b.nie
14Sečovce0 b.nie
14Senec0 b.nie
14Senica0 b.nie Odpoveď samosprávy: postup podľa zákona o majetku obcí
14Sereď0 b.nie Odpoveď samosprávy: Pri predajoch majetku používame obchodnú verejnú súťaž, pretože okrem ceny nás zaujíma aj zámer, na ktorý bude majetok využitý
14Skalica0 b.nie
14Smižany0 b.nie
14Snina0 b.nie aukciu nerealizovali
14Spišská Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: Použili sa obchodné verejné súťaže, nakoľko ide o vhodnejší spôsob, ktorého sa môžu zúčastniť viacerí uchádzači.
14Stará Ľubovňa0 b.nie
14Stropkov0 b.nie
14Stupava0 b.nie
14Šurany0 b.nie
14Svidník0 b.nie
14Trebišov0 b.nie Odpoveď samosprávy: Nie, avšak realizovali sa len dva predaje 1. železničná stanica - osobitný zreteľa verejný záujem - vybudovanie integrovaného terminálu. 2. schátralá mestská chata - záujem prejavil len jeden uchádzač, ktorý bol schválený
14Tvrdošín0 b.nie
14Veľké Kapušany0 b.nie
14Veľký Krtíš0 b.nie Odpoveď samosprávy: nie - postupuje podľa zákona o majetku obcí. Zriadenie elektronickej aukčnej siene by bolo pre mesto nehospodárne, vzhľadom na to aké predaje realizuje
14Vráble0 b.nie Odpoveď samosprávy: používame verejné obchodné súťaže
14Vranov nad Topľou0 b.nie
14Žiar nad Hronom0 b.nie
14Zlaté Moravce0 b.nie
14Zvolen0 b.nie
93Bratislava - Karlova VesOdpoveď samosprávy: Mestská časť nepredala žiadny majetok.
93Bratislava - Nové MestoOdpoveď samosprávy: Mestská časť v tomto období nepredávala majetok, ktorý by sa mohol stať predmetom dražby alebo elektronickej aukcie.
93Bratislava - PetržalkaOdpoveď samosprávy: MČ nepredávala majetok
93Košice - Sídlisko KVPOspoveď samosprávy: MČ KVP v danom roku nerealizovala žiadny predaj majetku
93Košice - Sídlisko ŤahanovceOdpoveď samosprávy: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce neodpredávala žiadny majetok
93Košice - ZápadOdpoveď samosprávy: nebol realizovaný predaj
93Lučenec
93MalackyOdpoveď samosprávy: Mesto neprenajímalo ani nepredávalo majetok určený voľnému okruhu účastníkov. Predávali sa iba predzáhradky konkrétnemu nájomcovi.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte