IV.1. Použil MsÚ elektronické aukcie pri predajoch majetku aspoň raz od 1. januára 2015?

 
Názov
IV.1
 
1Bratislava1,5 b.áno
1Bratislava - Staré Mesto1,5 b.áno
1Pezinok1,5 b.áno
1Senec1,5 b.áno
1Trenčín1,5 b.áno
1Trnava1,5 b.áno
1Veľké Kapušany1,5 b.áno
1Žilina1,5 b.áno
1Zvolen1,5 b.áno
Priemer0,14 b.
10Bánovce nad Bebravou0 b.nie
10Banská Bystrica0 b.nie
10Banská Štiavnica0 b.nie
10Bardejov0 b.nie
10Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie
10Bratislava - Dúbravka0 b.nie
10Bratislava - Petržalka0 b.nie
10Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
10Bratislava - Rača0 b.nie
10Bratislava - Ružinov0 b.nie
10Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
10Brezno0 b.nie
10Bytča0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto postupovalo v zmysle zákona č.138/1991 Zb.a Zásad hospodárenia a to formou verejno-obchodnej súťaže za podmienok,ktoré odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo
10Čadca0 b.nie
10Detva0 b.nie
10Dolný Kubín0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto pri prevode majetku a rovnako aj
pri jeho prenechaní do nájmu postupuje
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, ktorý inštitút
elektronickej aukcie nepozná.
10Dubnica nad Váhom0 b.nie Odpoveď samosprávy: Predaje sa uskutočňovali podľa §9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Zámer predať bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke.
10Dunajská Streda0 b.nie Odpoveď samosprávy: Boli vyhlásené obchodné verejné súťaže v zmysle § 9a odsek 1. bod a, Zákona SNR č.138/Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
10Fiľakovo0 b.nie
10Galanta0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto v roku 2016 použilo formu dobrovoľnej dražby na predaj majetku.
10Handlová0 b.nie
10Hlohovec0 b.nie Odpoveď samosprávy: Nakoľko sa podľa zákona o majetku obcí
prevody vlastníctva majetku obce musia vykonať na základe obchodnej verejnej
súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom najmenej za cenu vo
výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu,
prípadne osobitnými spôsobmi podľa § 9a ods. 8 tohto zákona.
10Holíč0 b.nie Odpoveď samosprávy: Aplikuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
10Humenné0 b.nie
10Kežmarok0 b.nie
10Kolárovo0 b.nie
10Komárno0 b.nie
10Košice0 b.nie
10Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie
10Košice - Juh0 b.nie
10Košice - Nad jazerom0 b.nie
10Košice - Sever0 b.nie
10Košice - Sídlisko KVP0 b.nie
10Košice - Staré Mesto0 b.nie
10Krompachy0 b.nie
10Kysucké Nové Mesto0 b.nie
10Levice0 b.nie
10Levoča0 b.nie
10Liptovský Mikuláš0 b.nie
10Lučenec0 b.nie
10Malacky0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto neprenajímalo ani nepredávalo majetok určený voľnému okruhu účastníkov. Predávali sa iba záhrady spojené s hlavnou stavbou.
10Martin0 b.nie
10Michalovce0 b.nie
10Modra0 b.nie
10Moldava nad Bodvou0 b.nie
10Myjava0 b.nie
10Nitra0 b.nie
10Nová Dubnica0 b.nie
10Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
10Nové Zámky0 b.nie
10Partizánske0 b.nie Odpoveď samosprávy: Elektronická aukcia pri predaji majetku nie je v súlade so zákonom: Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. - § 9a: (1) Ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať a) na základe obchodnej verejnej súťaže, b) dobrovoľnou dražbou (ďalej len "dražba") alebo c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu
10Piešťany0 b.nie
10Poprad0 b.nie
10Považská Bystrica0 b.nie
10Prešov0 b.nie
10Prievidza0 b.nie
10Púchov0 b.nie Odpoveď samosprávy: Od 01.01.2015 mesto predávalo len
pozemky na základe osobitného zreteľa a za účelom zjednotenia vlastníckych práv
majiteľov nehnuteľností a pozemkov, na ktorých tieto nehnuteľnosti stoja, resp.
priľahlých pozemkov s marginálnym významom pre mesto
10Revúca0 b.nie
10Rimavská Sobota0 b.nie
10Rožňava0 b.nie
10Ružomberok0 b.nie
10Sabinov0 b.nie
10Šaľa0 b.nie
10Šamorín0 b.nie Odpoveď samosprávy: Počas finančnej krízy je ťažké vôbec niečo predať.
10Sečovce0 b.nie
10Senica0 b.nie
10Sereď0 b.nie Odpoveď samosprávy: Pri predajoch majetku používame obchodnú verejnú súťaž, pretože okrem ceny nás zaujíma aj zámer, na ktorý bude majetok využitý
10Skalica0 b.nie
10Smižany0 b.nie Odpoveď samosprávy: Predaj majetku obce sa realizuje formou obchodnej verejnej súťaže zverejnenej na úradnej tabuli, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači.
10Snina0 b.nie Odpoveď samosprávy: mesto má schválené VZN podľa ktorého pri predaji používa inštitút Obchodnej verejnej súťaže – vzn 110/2011 § 19
10Spišská Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: Použili sa obchodné verejné súťaže, nakoľko ide o vhodnejší spôsob, ktorého sa môžu zúčastniť viacerí uchádzači.
10Stará Ľubovňa0 b.nie
10Stará Turá0 b.nie
10Stropkov0 b.nie
10Stupava0 b.nie
10Štúrovo0 b.nie
10Šurany0 b.nie Odpoveď samosprávy: Predaj a nájom majetku zabezpečuje mesto v súlade so zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Využíva obchodné verejné súťaže, ponukové konanie alebo predaj podľa osobitného zreteľa. Materiály zverejňujeme na internetovej
stránke mesta, informačných tabuliach, v regionálnej tlači a v mestskom rozhlase.
10Svidník0 b.nie
10Topoľčany0 b.nie
10Trebišov0 b.nie
10Tvrdošín0 b.nie
10Veľký Krtíš0 b.nie
10Veľký Meder0 b.nie
10Vráble0 b.nie
10Vranov nad Topľou0 b.nie
10Žiar nad Hronom0 b.nie
10Zlaté Moravce0 b.nie
97Bratislava - Karlova VesOdpoveď samosprávy: Mestská časť nepredala žiadny majetok.
97Bratislava - Nové MestoOdpoveď samosprávy: Mestská časť v tomto období nepredávala majetok, ktorý by sa mohol stať predmetom dražby alebo elektronickej aukcie.
97Košice - Sídlisko ŤahanovceOdpoveď samosprávy: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce neodpredávala žiadny majetok
97Košice - ZápadOdpoveď samosprávy: nebol realizovaný predaj
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte