VI.8. Sú na stránke samosprávy zverejnené a jasne identifikovateľné informácie o pridelených dotáciách vo výlučnej rozhodovacej kompetencii primátora (mimo zmlúv a uznesení MsZ)?

 
Názov
VI.8
 
1Banská Bystrica0,5 b.áno www.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=136727 "Dotácie primátora" samost. dokument
1Bratislava0,5 b.áno v grantových programoch viď link viď link
1Bratislava - Petržalka0,5 b.ánoviď link
1Dolný Kubín0,5 b.áno v samostatnej tabuľke viď link
1Dunajská Streda0,5 b.áno filter "dotfp" viď link
1Hlohovec0,5 b.áno Dotácie z fondu primátora viď link
1Holíč0,5 b.ánoviď link
1Komárno0,5 b.áno Fond primátora viď link
1Košice - Západ0,5 b.ánoviď link
1Levice0,5 b.áno filter "dotácie primátor" viď link
1Rožňava0,5 b.áno uvedené dotácie z rezervy primátora viď link
1Šaľa0,5 b.áno vyznačené "primátor" viď link
1Sereď0,5 b.áno uvedené dotácie primátora na návrh komisie viď link
1Topoľčany0,5 b.ánoviď link
1Trebišov0,5 b.áno poznámka: "kompetencia primátora" viď link
1Veľký Krtíš0,5 b.ánoviď link
1Žiar nad Hronom0,5 b.ánoviď link
18Košice0,25 b.čiastočne len nejasne v rámci Záverečného účtu 2017 - bod 12, str.4 viď link
18Košice - Nad jazerom0,25 b.čiastočne len v rámci záverečného účtu v časti "finančné príspevky starostky" viď link nie sú jasné konkrétne podporené subjekty
18Partizánske0,25 b.čiastočne iba v rámci Záverečného účtu 2017, od str. 139, položky týkajúce sa primátora sú označené viď link
Priemer0,14 b.
21Bánovce nad Bebravou0 b.nie mesto odkázalo na VZN č. 53
21Banská Štiavnica0 b.nie nie je rozlíšené, ktoré dotácie udelil primátor viď link
21Bratislava - Karlova Ves0 b.nie uvedená iba celková suma dotácií od starostky, nie konkrétne podporené subjekty viď link
21Bratislava - Nové Mesto0 b.nie neoznačené, ktoré dotácie sú pridelené primátorom - vyplýva iba z VZN, je označený particip. rozpočet
21Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie samospráva link neuviedla
21Bratislava - Rača0 b.nie neoznačené, ktoré pridelil starosta, vyplýva iba z VZN
21Brezno0 b.nie mesto zaslalo tabuľku (na stránke nenájdená), odkaz na záverečný účet - neodlíšené dotácie primátora
21Bytča0 b.nie v zmluvách, nie je možné vyfiltrovať dotácie primátora viď link
21Detva0 b.nie dáta nenájdené (kontrola 14.9.), Mesto odkázalo len VZN
21Dubnica nad Váhom0 b.nie neodlíšené dotácie primátora viď link
21Fiľakovo0 b.nie do 300 eur rozhoduje primátor - v tabuľke na stránke to nie je uvedené viď link
21Humenné0 b.neodpovedali samospráva neodpovedala ani po opakovanej výzve
21Kežmarok0 b.nie dáta nenájdené, mesto zaslalo VZN
21Kolárovo0 b.nie mesto link nezaslalo, dáta nenájdené
21Levoča0 b.nie samospráva link neuviedla
21Liptovský Mikuláš0 b.nie neodlíšené dotácie primátora
21Lučenec0 b.nie neprideľuje dotácie
21Malacky0 b.nie dáta nenájdené (kontrola 17.9.); uvedený link sa otvára na úvodnej stránke viď link
21Michalovce0 b.nie neodlíšené dotácie primátora viď link
21Modra0 b.nie neodlíšené dotácie primátora
21Nitra0 b.nie neuvedené, ktoré dotácie pridelil primátor
21Nové Zámky0 b.nie iba povinne zverejňované zmluvy, neodlíšené dotácie primátora
21Pezinok0 b.nie dotácie v zmluvách, neodlíšené dotácie primátora
21Piešťany0 b.nie na stránke sa neuvádza, ktoré dotácie schválil primátor
21Poprad0 b.nie neodlíšené, ktoré dotácie pridelil primátor
21Považská Bystrica0 b.nie v zmluvách neodlíšené, ktoré dotácie poskytol primátor
21Prešov0 b.nie neodlíšené dotácie pridelené primátorkou
21Revúca0 b.nie samospráva link neuviedla
21Rimavská Sobota0 b.nie samospráva link neuviedla
21Ružomberok0 b.nie v zmluvách, neodlíšené, ktoré sú od primátora
21Šamorín0 b.nie dotácie v časti zmluvy, neodlíšené dotácie primátora (právomoc do 1000 eur)
21Sečovce0 b.nie samospráva link neuvádza
21Senec0 b.nie samospráva neuviedla link, ani celkovú prerozdelenú sumu
21Skalica0 b.nie len v zmluvách - neodlíšené, ktoré poskytol primátor
21Spišská Nová Ves0 b.nie primátor má v kompetencii udeľovanie dotácií do 1000 eur, samospráva link neuviedla
21Stará Ľubovňa0 b.nie samospráva link neuviedla
21Stará Turá0 b.nie samospráva neuviedla link, ani celkovú sumu
21Stropkov0 b.nie primátor má v kompetencii udeľovať dotácie do 166 eur, dotácie sú v rozpočte všeobecne:, bez uvedenia, ktoré pridelil primátor
21Svidník0 b.nie samospráva neuviedla link na dotácie, ktoré boli pridelené primátorom
21Trenčín0 b.nie nemá zvlášt evidenciu na dotácie primátora, v jednotlivých zmluvách v článku IV.
21Trnava0 b.nie samospráva link neupresnila
21Veľké Kapušany0 b.nie príspevok primátora ako položka rozpočtu, neuvedené podporené subjekty
21Veľký Meder0 b.nie samospráva odkazala na link so zmluvami, ktorý nie je voľne prístupný
21Vráble0 b.nie samospráva uviedla, že dotácie prideľuje primátor cez rozpočtové opatrenia, ktorými mení rozpočet mesta (dohľadateľné v uzneseniach MsZ)
21Vranov nad Topľou0 b.nie neuvedené dotácie primátora (z VZN vyplýva, že má v kompetencii udeľovanie dotácií pod 330 eur)
21Žilina0 b.nie samospráva link neuvádza
21Zlaté Moravce0 b.nie mesto odkázalo na sekciu so zmluvami
21Zvolen0 b.nie  záverečný účet obsahuje iba celkovú sumu dotácií pridelených primátorkou
69Bardejovprimátor nepridelil dotácie
69Bratislava - Devínska Nová Vesnemá právomoc
69Bratislava - Dúbravkastarosta má takú právomoc, ale neprideľoval dotácie
69Bratislava - Ružinovnemá takú kompetenciu
69Bratislava - Staré Mestonemá takú kompetenciu
69Bratislava - Vrakuňanemá takú kompetenciu
69Čadcaprimátor neprideľuje dotácie
69Galantaprimátor neprideľoval dotácie
69Handlováprimátor sám o dotáciách nerozhoduje
69Košice - Dargovských hrdinovnemá takú kompetenciu
69Košice - Juhnemá takú kompetenciu
69Košice - Severnemá takú kompetenciu
69Košice - Sídlisko KVPdotácie neboli v roku 2017 poskytnuté viď link
69Košice - Sídlisko Ťahanovcenemá takú kompetenciu
69Košice - Staré Mestokompetecniu má, dotácie v roku 2017 neprideľoval
69Krompachyneprideľuje dotácie
69Kysucké Nové Mestoneprideľuje dotácie
69Martindotácie neboli pridelené kvôli nútenej správe
69Moldava nad Bodvouprimátor nemá právomoc prideľovať dotácie
69Myjavaprimátor nemá právomoc prideľovať dotácie
69Nová Dubnicaprimátor neprerozdeľuje dotácie
69Nové Mesto nad Váhomprimátor neprerozdeľuje dotácie
69Prievidzao dotáciach sa rozhoduje iba na základe odporúčania komisií a cez participatívny rozpočet
69Púchovmá právomoc, ale v posledných rokoch ju nevyužil
69Sabinovprimátor neprideľuje dotácie
69Senicaprimátor neprerozdeĺuje dotácie
69Smižanystarosta nemá túto právomoc
69Sninaprimátor neprerozdeľuje dotácie
69Stupavanemá takú kompetenciu
69Štúrovonemá takúto kompetenciu
69Šuranynemá takúto kompetenciu
69Tvrdošínnemá takúto kompetenciu
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte