XI.5. Sú konateľmi alebo členmi predstavenstiev mestských obchodných spoločností aj poslanci MsZ?

 
Názov
XI.5
 
Priemer0,09 b.
1Bánovce nad Bebravou0 b.áno MSKS (2)
1Banská Bystrica0,25 b.nie dáta nenájdené (kontrola 2.10.)
1Banská Štiavnica0 b.áno Joergesov dom, s.r.o. člen predstavenstva (1) Bytová správa s.r.o., konateľ.
1Bardejov0,25 b.nie dáta nenájdené (kontrola 2.10.)
1Bratislava0,25 b.nie (kontrola 2.10)
1Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.áno DEVNET, a. s. – 1
1Bratislava - Dúbravka0,25 b.nie dáta nenájdené (kontrola 2.10.)
1Bratislava - Karlova VesMČ Bratislava-Karlova Ves nemá podiel v žiadnej verejnej obchodnej spoločnosti.
1Bratislava - Nové Mesto0 b.áno 1. Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. 2 konatelia sú zároveň poslancami
1Bratislava - Petržalka0,25 b.nie dáta nenájdené (kontrola 2.10.)
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,25 b.nie dáta nenájdené (kontrola 2.10.)
1Bratislava - Rača0,25 b.nie dáta nenájdené (kontrola 2.10.)
1Bratislava - Ružinov0 b.áno Prvá Ružinovská spoločnosť a.s. - 1 poslanec
Ružinovský podnik verejno-prospešných prác - 1 poslanec TVR a RE, s.r.o. - 2 poslanci zároveň konateľmi
1Bratislava - Staré Mesto0,25 b.nie dáta nenájdené (kontrola 2.10.)
1Bratislava - Vrakuňa0,25 b.nie dáta nenájdené (kontrola 2.10.)
1Brezno0,25 b.nie dáta nenájdené (kontrola 2.10.)
1Bytča0,25 b.nie dáta nenájdené (kontrola 2.10.)
1Čadca0 b.áno Decora, s.r.o. v likv. – 1 poslanec konateľom
1Detva0,25 b.nie dáta nenájdené (kontrola 2.10.)
1Dolný Kubín0 b.áno Technické služby s.r.o. - 1 poslanec konateľ
1Dubnica nad Váhom0 b.áno TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. - 2 poslanci
1Dunajská Streda0 b.áno THERMALPARK DS a.s. - 2 , Perfects a.s. - 3 a, DAC ARÉNA a.s. - 1 ; FK DAC 194 a.s. - 1, GASTRO DS s.r.o. -2, 2 poslanci konatelia
1Fiľakovo0,25 b.nie dáta nenájdené (kontrola 2.10.)
1Galanta0 b.áno GALANDIA spol. s r.o. – konateľ je poslanec MsZ Galanta
1Handlová0,25 b.nie dáta nenájdené (kontrola 2.10.)
1Hlohovec0 b.áno Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. - 1 poslanec konateľom Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. - poslanec konateľom
1Holíč0 b.áno SMM Holíč, s.r.o. – 5 poslanci v predstavenstve, 1 poslanec konateľom, Holkatel spol. s.r. o . – 1 poslanec
1Humenné0 b.neodpovedali samospráva neodpovedala ani po opakovanej výzve
1Kežmarok0,25 b.nie
1Kolárovo0 b.áno Gúta TV s.r.o. – 1 poslanec
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14 a.s., - 1 poslanec
1Komárno0 b.áno KOMVaK - 1
1Košice0 b.áno Dopravný podnik mesta Košice a.s. - 1
1Košice - Dargovských hrdinovMČ nemá podiel v obchodných spoloč.
1Košice - JuhMČ nemá podiel v obchodných spoloč. (Miestny podnik služieb s.r.o je v zrušený k 17.8.2018)
1Košice - Nad jazeromMČ nemá obchodné spoločnosti
1Košice - Severmč nemá podiely v obchodných spoločnostiach
1Košice - Sídlisko KVPMČ nemá obchodné spoločnosti
1Košice - Sídlisko ŤahanovceMČ nemá obchodné spoločnosti
1Košice - Staré MestoMČ nemá obchodné spoločnosti
1Košice - ZápadMČ nemá obchodné spoločnosti
1Krompachy0 b.áno BHMK, s.r.o. Krompachy -1

Termokomplex s.r.o. Krompachy - 2 poslanci
EKOVER s.r.o.- 1 poslanec
Mestské lesy Krompachy s.r.o. - 1 poslanec
1Kysucké Nové Mesto0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Levice0 b.áno Levická televízna spoločnosť s.r.o. – 5 poslancov
Margita-Ilona, s.r.o. – 4 poslanci
1Levoča0 b.áno Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. – 1 poslanec
1Liptovský Mikuláš0 b.áno MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. - 1; MsZ Televízia Liptov a.s. - 2 poslanci ; Liptovská vodárenská spol. a.s. -2
1Lučenec0 b.áno SPOOL a.s. Lučenec - 4
1Malacky0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Martin0 b.áno Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.(1 poslanec, 1 zástupca primátora); STEFE Martin, a.s.(2);Martinsko-Flámske PODNIKATEĽSKÉ A INKUBÁTOROVÉ CENTRUM s.r.o. (1 poslanec, 1 zástupca primátora); TV Turiec - 2 ; Garáže Martin - 1
Turies a.s. -2 ; Retas a.s. - 2; Televízia Turiec, s.r.o. - poslanec konateľom. MF PIC, s.r.o. - poslanec konateľom
1Michalovce0 b.áno TV Mistral s.r.o. – 3 a poslanec konateľom
SMM s.r.o.– 3
MFK Zemplín Michalovce, a. s. – 2
1Modra0 b.áno TEPLO MODRA, s.r.o. Poslanec konateľom
1Moldava nad Bodvou0 b.áno Bodvatel, s.r.o - 2
1Myjava0 b.áno Správa majetku mesta Myjava – 1, Spartak Myjava - 1
1Nitra0 b.áno Službyt Nitra s.r.o., - 4
Nitrianske komunálne služby s.r.o., - 5
Nitrianska investičná s.r.o., - 3; Službyt Nitra, s.r.o. - poslanec konateľom. Nitrianske komunálne služby, s.r.o. - 2 poslanci konateľmi
Nitrianska teplárenská a.s. - 1
1Nová Dubnica0 b.áno TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. - 1 ;Nová Dubnica Invest s.r.o. - 2
1Nové Mesto nad Váhom0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Nové Zámky0 b.áno Novocentrum Nové Zámky, a.s. – 2 poslanci
Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. – 2 poslanci Brantner Nové Zámky s.r.o. - poslanec konateľom Bytkomfort, s.r.o. - poslanec konateľom
1Partizánske0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Pezinok0 b.áno TV PEZINOK s.r.o. - 1 primátor; PMS s.r.o.- 2; Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. - poslanec konateľom
1Piešťany0 b.neodpovedali
1Poprad0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Považská Bystrica0 b.áno MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. - poslanec konateľom Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. - poslanec konateľom
1Prešov0 b.áno 1. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť: (4 poslanci)
2. Technické služby mesta Prešov, a. s.: (4 poslanci):
3. SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov: (2 poslanci):
4. 1. FC TATRAN, a. s. :(1 poslanec):
1Prievidza0 b.áno Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. - poslanec konateľom
1Púchov0 b.áno MEDIAL TV, s. r. o. - poslanec konateľom
1Revúca0 b.áno Bytové hospodárstvo, s.r.o. - poslanec konateľom
1Rimavská Sobota0 b.áno 2 poslanci STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
3 poslanci Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. - poslanec konateľom
1Rožňava0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Ružomberok0 b.áno Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. - 2
Technické služby, a.s. - 1
Mestský futbalový klub, a.s. - 2
Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. – 3Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. - poslanec konateľom CZT Ružomberok, s. r. o. - poslanec konateľom, ByPo spol. s r.o. - poslanec konateľom, CZT Ružomberok, s. r. o.- poslanec konateľom, Mestské lesy, spol. s r.o. - 2 poslanci konateľmi
1Sabinov0 b.áno Verejnoprospešné služby spol. s r. o. Sabinov – 3
Mestské lesy Sabinov spol. s r. o. – 4
Sabyt spol. s r. o. Sabinov – 6
Spoločnosť Šariš a. s. Sabinov – 3
1Šaľa0 b.áno MeT Šaľa, spol. s r.o. - poslanec konateľom
1Šamorín0 b.áno AREA Šamorín, s.r.o. – poslanec konateľom
1Sečovce0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Senec0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Senica0 b.áno Technické služby, a.s.: -1
STOMA a.s. Predstavenstvo – 2 poslanci Dozorná rada – 2 poslanci
1Sereď0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Skalica0 b.áno Ryboprodukt s.r.o. - poslanec konateľom, VEPOS - SKALICA s.r.o. - poslanec konateľom
1SmižanyObec nemá zriadené obchodné spoločnsti s väčšinovým podielom
1Snina0 b.áno Nemocnica Snina s.r.o. -3, Verejnoprospešné služby Snina s. r. o.- 4
1Spišská Nová Ves0 b.áno EMKOBEL, a.s. - 2 poslanci
1Stará Ľubovňa0 b.áno Slobyterm s.r.o.- 2;; EKOS s.r.o. - 3; ĽMS s.r.o., -2 ;Marmon spol. s r.o. - 2 ;
1Stará Turá0 b.áno Lesotur s.r.o.- poslanec konateľom
1Stropkov0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Stupava0 b.áno Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. - poslanec konateľom
1Štúrovo0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Šurany0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Svidník0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Topoľčany0 b.áno Mestské služby Topoľčany, s.r.o. - poslanec konateľom
1Trebišov0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Trenčín0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Trnava0 b.áno FCC Trnava a.s. - 1 a dvaja poslanci konateľmi
1Tvrdošín0 b.áno TERMALŠPORT TS, s.r.o. - 1 poslanec konateľom
1Veľké KapušanyMesto nemá podiel v obchodnej spoločnosti
1Veľký KrtíšMesto nemá podiel v obchodnej spoločnosti
1Veľký Meder0 b.neodpovedali
1Vráble0 b.áno Vepos s. r. o. Vráble dvaja; Societa Vráble n. o. jeden poslanec konateľom
1Vranov nad Topľou0,25 b.nie kontrola 02/10/
1Žiar nad Hronom0 b.áno Technické služby Žiar nad Hronom spol s.r.o. - 1 a poslanec konateľom; Technické služby Žiar nad Hronom a.s. - 1
1Žilina0 b.áno MsHK Žilina a.s.- 1; Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. - 1; Žilinské komunikácie a.s. - 1; Žilina Invest, s.r.o. - 1 poslanec konateľom
1Zlaté Moravce0 b.áno Nemocnica Zlaté Moravce a.s. - 1
1Zvolen0 b.áno Pohronie a.s. (1 poslanec)
STEFE Zvolen, s.r.o. - 1 poslanec konateľom
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte