VII.2. Využíva MsÚ elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu a prevod bytov do osobného vlastníctva s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenou na internetovej stránke samosprávy alebo správcu?

 
Názov
VII.2
 
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.ánoviď link
1Bytča0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: mestskezastupitestvo,zápisy z komisií/sociálna,bytová/,uznesenia MZ
1Dunajská Streda0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Košice0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link v časti
sociálne bývanie – evidencia žiadosti o pridelenie nájomných bytov.
Mesto Košice odpredáva byty v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Zákon
ukladá vlastníkovi domu povinnosť odpredať byt nájomcovi do 2 rokov
odo dňa podania žiadosti v prípade, že o odkúpenie bytu požiada
minimálne 50 % nájomcov a byt je prenajatý na dobu neurčitú.
Podľa § 16 ods. 1 citovaného zákona byt, ktorého nájomcom je fyzická
osoba, môže vlastník domu previesť do vlastníctva len tomuto
nájomcovi, ak nie je nájom bytu dohodnutý na určitý čas. V prípade, že
zmluva o nájme bytu je uzavretá na dobu určitú, mesto Košice nie je
povinné s nájomcom uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu.
1Krompachy0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: V súčasnej dobe sú všetci žiadatelia o byt uspokojení. Informácie sú zverejnené
na webovej stránke mesta: viď link
1Liptovský Mikuláš0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: www.mikulas.sk
1Malacky0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link Mestu Malacky v súčasnosti nebola doručená žiadna žiadosť o prevod bytov do osobného vlastníctva, teda žiadnu neeviduje.
1Moldava nad Bodvou0,5 b.áno
1Nitra0,5 b.áno
1Pezinok0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Zverejňuje sa menný zoznam žiadateľov o byt na webovej stránke: www.pezinok.sk a pravidelne sa aktualizuje raz štvrťročne
1Piešťany0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Poprad0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Považská Bystrica0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link alebo viď link (anna.stastna@povazska?
bystrica.sk)
1Prievidza0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
viď link cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom www.slovensko.sk (odkaz je na hlavnej stránke www.prievidza.sk)
1Rožňava0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link

viď link len v tzv. privátnej zóne
1Ružomberok0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: www.ruzomberok.sk/sk/obcan/socialna-oblast-a-byty
1Sabinov0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Senica0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Smižany0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Spišská Nová Ves0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Trebišov0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: V zásade áno, na webovom sídle mesta je zverejnený zoznam uchádzačov (s poradím)o pridelene mestského bytu.
1Vranov nad Topľou0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link viď link
1Žilina0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link www.zilbyt.sk,
24Hlohovec0,25 b.čiastočne Odpoveď samosprávy: "čiastočne" - zverejňujeme zoznam žiadostí
o pridelenie bytu, poradovníky a zoznam
pridelených bytov, viď link
24Prešov0,25 b.čiastočne Odpoveď samosprávy: Všetky žiadosti o pridelenie bytu a prevod bytov do osobného vlastníctva sú interne evidované v elektronickej podobe v informačnom systéme mesta Prešov. Nájomné zmluvy na prenájom mestských bytov sú zverejnené na internetovej stránke správcu nájomných bytov – spoločnosti Prešov Real, s. r. o. , Prešov.

viď link
Priemer0,13 b.
26Bánovce nad Bebravou0 b.nie
26Banská Bystrica0 b.nie
26Banská Štiavnica0 b.nie
26Bardejov0 b.nie
26Bratislava0 b.nie
26Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie
26Bratislava - Dúbravka0 b.nie
26Bratislava - Petržalka0 b.nie
26Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
26Bratislava - Rača0 b.nie
26Bratislava - Ružinov0 b.nie
26Bratislava - Staré Mesto0 b.nie Odpoveď samosprávy: MČ elektronickú evidenciu žiadosti vedie, avšak nezverejňuje ju z dôvodu ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
26Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
26Brezno0 b.nie
26Čadca0 b.nie
26Detva0 b.nie
26Dolný Kubín0 b.nie
26Fiľakovo0 b.nie
26Galanta0 b.nie
26Handlová0 b.nie
26Holíč0 b.nie
26Humenné0 b.nie
26Kežmarok0 b.nie
26Kolárovo0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto nevyužíva MsÚ elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu, pridelenie nájomných bytov prebieha iným spôsobom v súlade so zákonmi: Mesto má schválené všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o prenajímaní nájomných bytov a ostatných bytových jednotiek, ktoré upravuje podmienky prideľovania a prenajímania bytov.
26Komárno0 b.nie
26Kysucké Nové Mesto0 b.nie
26Levice0 b.nie
26Levoča0 b.nie
26Lučenec0 b.nie
26Martin0 b.nie Odpoveď samosprávy: mesto Martin má založenú neziskovú organizáciu Matra, n.o., ktorá spravuje bytový fond mesta
26Michalovce0 b.nie
26Modra0 b.nie
26Myjava0 b.nie
26Nová Dubnica0 b.nie
26Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
26Nové Zámky0 b.nie
26Partizánske0 b.nie
26Púchov0 b.nie
26Revúca0 b.nie
26Rimavská Sobota0 b.nie
26Šaľa0 b.nie
26Šamorín0 b.nie
26Sečovce0 b.nie
26Senec0 b.nie
26Sereď0 b.nie
26Skalica0 b.nie
26Snina0 b.nie Odpoveď samosprávy: NIE v prípade že sa nejedná o prevod bytu nájomcovi podľa osobitného predpisu mesto používa na prevod Obchodnú verejnú súťaž
26Stará Ľubovňa0 b.nie
26Stará Turá0 b.nie
26Stropkov0 b.nie
26Štúrovo0 b.nie
26Šurany0 b.nie
26Svidník0 b.nie
26Topoľčany0 b.nie
26Trenčín0 b.nie
26Trnava0 b.nie
26Tvrdošín0 b.nie
26Veľké Kapušany0 b.nie
26Veľký Krtíš0 b.nie
26Veľký Meder0 b.nie
26Vráble0 b.nie Odpoveď samosprávy: ale výsledné poradovníky sú uverejnené na internetovej stránke mesta hneď po prijatí predmetného uznesenia MsZ
26Žiar nad Hronom0 b.nie
26Zlaté Moravce0 b.nie
26Zvolen0 b.nie
90Bratislava - Karlova VesMestská časť nemá žiadne voľné obecné byty.
90Dubnica nad VáhomOdpoveď samosprávy: MsZ zverilo majetok mesta príspevkovej organizácii DUMAT, m.p.o. do správy, ktorá zabezpečuje činnosti spojené s nájmom bytov – žiadosti eviduje v internej evidencii.
90Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní byty
90Košice - JuhMČ nevlastní byty
90Košice - Nad jazeromMČ nerozhoduje o prideľovaní bytov, nemá to v kompetencií, tieto záležitosti sú v kompetencii mesta Košice.
90Košice - SeverMČ nerozhoduje o pridelení bytov
90Košice - Sídlisko KVPNetýka sa – bytovú politiku rieši Mesto Košice
90Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
90Košice - Staré MestoMČ nemá byty
90Košice - ZápadTáto oblasť nie je v kompetencii MČ
90StupavaOdpoveď samosprávy: mesto neprideľovalo byty
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte