II.1. Sú zasadnutia komisií MsZ verejné a verejnosť tak má prístup na zasadnutia bez nutnosti schvaľovania danou komisiou?

 
Názov
II.1
 
1Bánovce nad Bebravou1,5 b.áno
1Banská Bystrica1,5 b.áno
1Banská Štiavnica1,5 b.áno
1Bardejov1,5 b.áno
1Bratislava - Devínska Nová Ves1,5 b.áno
1Bratislava - Karlova Ves1,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Bratislava - Petržalka1,5 b.áno
1Bratislava - Podunajské Biskupice1,5 b.áno
1Bratislava - Staré Mesto1,5 b.áno
1Brezno1,5 b.áno
1Bytča1,5 b.áno
1Čadca1,5 b.áno Odpoveď samosprávy: ale v rozsahu prerokovaného materiálu, aby nedošlo k porušeniu iných právnych predpisov , osobných údajov,... a zatiaľ zo strany verejnosti nebol záujem
1Detva1,5 b.áno
1Fiľakovo1,5 b.áno
1Galanta1,5 b.áno
1Handlová1,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Rokovanie mestskej rady i mestského zastupiteľstva je riadené rokovacím poriadkom. Všetky dokumenty sú prístupné na www.handlova.sk – legislatíva mesta
1Košice - Dargovských hrdinov1,5 b.áno
1Košice - Nad jazerom1,5 b.áno
1Košice - Sever1,5 b.áno
1Košice - Sídlisko KVP1,5 b.áno
1Košice - Sídlisko Ťahanovce1,5 b.áno
1Košice - Staré Mesto1,5 b.áno
1Krompachy1,5 b.áno
1Kysucké Nové Mesto1,5 b.áno
1Levice1,5 b.áno
1Liptovský Mikuláš1,5 b.áno
1Malacky1,5 b.áno
1Modra1,5 b.áno
1Moldava nad Bodvou1,5 b.áno
1Myjava1,5 b.áno
1Nová Dubnica1,5 b.áno
1Nové Zámky1,5 b.áno
1Partizánske1,5 b.áno
1Pezinok1,5 b.áno
1Piešťany1,5 b.áno
1Považská Bystrica1,5 b.áno
1Prešov1,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Rokovania komisií MsZ sú verejné. Komisie vyhlásia rokovania za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
(čl. 9 Rokovacieho poriadku Komisií MsZ mesta Prešov)
1Púchov1,5 b.áno
1Ružomberok1,5 b.áno
1Sabinov1,5 b.áno
1Šaľa1,5 b.áno
1Šamorín1,5 b.áno
1Sečovce1,5 b.áno
1Senec1,5 b.áno
1Smižany1,5 b.áno
1Stará Turá1,5 b.áno
1Stropkov1,5 b.áno
1Šurany1,5 b.áno
1Trebišov1,5 b.áno
1Trenčín1,5 b.áno
1Tvrdošín1,5 b.áno
1Veľké Kapušany1,5 b.áno
1Vranov nad Topľou1,5 b.áno
1Žilina1,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Zasadnutia všetkých komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline sú verejné.
1Zlaté Moravce1,5 b.áno
1Zvolen1,5 b.áno
Priemer0,84 b.
57Bratislava0 b.nie
57Bratislava - Dúbravka0 b.nie
57Bratislava - Nové Mesto0 b.nie
57Bratislava - Rača0 b.nie
57Bratislava - Ružinov0 b.nie
57Bratislava - Vrakuňa0 b.neodpovedali
57Dolný Kubín0 b.nie Odpoveď samosprávy: Rokovania komisií MsZ sú spravidla neverejné. Predseda komisie môže umožniť účasť verejnosti na zasadnutí
komisie, ak tomu nebráni povaha prerokúvaných materiálov a verejnosť nenarušuje plynulý priebeh rokovania.
Osoby, ktoré sa chcú zúčastniť zasadnutia, oznámia predsedovi komisie svoju účasť najneskôr hodinu pred
plánovaným začiatkom zasadnutia. Na návrh predsedajúceho komisia hlasuje o účasti verejnosti na rokovaní.
57Dubnica nad Váhom0 b.nie Odpoveď samosprávy: Určené rokovacím poriadkom komisií MsZ schváleným MsZ.
57Dunajská Streda0 b.nie Odpoveď samosprávy: V zmysle rokovacieho poriadku komisií MsZ mesta Dunajská Streda, zasadnutia komisií sú neverejné. Zúčastňuje sa ich tajomník komisie a podľa povahy prerokovávanej veci môžu byť k jednotlivým bodom prizývaní predkladatelia a spracovatelia materiálov, prípadne iní zamestnanci mestského úradu. Ďalej môžu byť predsedom komisie prizvaní aj odborníci a ďalšie osoby
57Hlohovec0 b.nie
57Holíč0 b.nie Odpoveď samosprávy: Komisie MsZ sú zložené z poslancov MsZ a z občanov z radov verejnosti (60%).
V prípade, že sa prejednáva vec, ktorá sa občana týka, môže sa komisie zúčastniť.
57Humenné0 b.nie
57Kežmarok0 b.nie
57Kolárovo0 b.nie Odpoveď samosprávy: Verejnosť sa môže rokovania zúčastniť, ak svoju účasť oznámi predsedovi komisie 1 deň pred zasadaním komisie
57Komárno0 b.nie
57Košice0 b.nie
57Košice - Juh0 b.nie
57Košice - Západ0 b.nie
57Levoča0 b.nie Odpoveď samosprávy: Z priestorových a organizačných dôvodov účasť verejnosti na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva a zasadnutiach mestskej rady nie je možná; informácie z týchto rokovaní sa verejnosť môže dozvedieť od členov komisií mestského zastupiteľstva a od členov mestskej rady.
57Lučenec0 b.nie
57Martin0 b.nie
57Michalovce0 b.nie
57Nitra0 b.nie
57Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
57Poprad0 b.nie
57Prievidza0 b.nie Odpoveď samosprávy: áno - Rokovania komisií MsZ sú neverejné, ale okruh osobitne pozvaných na rokovanie komisie určí predseda na základe obsahu materiálov prerokovávaných na zasadnutí komisie. Verejnosť sa teda môže po vznesení takejto požiadavky rokovaní zúčastniť aj bez toho, aby o tom rozhodovali/hlasovali členovia daných komisií.
57Revúca0 b.nie
57Rimavská Sobota0 b.nie
57Rožňava0 b.nie
57Senica0 b.nie
57Sereď0 b.nie
57Skalica0 b.nie
57Snina0 b.nie
57Spišská Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: Komisie MsZ sú v súlade s § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi, nemajú rozhodovaciu právomoc a ich zasadnutia sú neverejné.
57Stará Ľubovňa0 b.nie
57Stupava0 b.nie
57Štúrovo0 b.nie
57Svidník0 b.nie
57Topoľčany0 b.nie
57Trnava0 b.nie Odpoveď samosprávy: Niektoré z komisií sú neverejné, resp. môžu vyhlásiť časť zasadnutia za neverejné. Komisie postupujú podľa schváleného rokovacieho poriadku pre príslušnú komisiu. V ňom majú prítomnosť verejnosti na zasadnutí komisie riešenú a rovnako i spôsob vystúpenia verejnosti na príslušnej komisii.
viď link
57Veľký Krtíš0 b.nie
57Veľký Meder0 b.nie
57Vráble0 b.nie Odpoveď samosprávy: čl. 11 ods. 5 Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
57Žiar nad Hronom0 b.nie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte