XI.6. Sú konateľmi alebo členmi predstavenstiev mestských obchodných spoločností aj poslanci MsZ?

 
Názov
XI.6
 
1Bardejov0,25 b.nie
1Bratislava0,25 b.nie
1Bratislava - Dúbravka0,25 b.nie
1Bratislava - Petržalka0,25 b.nie
1Bratislava - Rača0,25 b.nie Obchodná spoločnosť zriadená mestskou časťou nemá predstavenstvo.
1Bratislava - Staré Mesto0,25 b.nie
1Bratislava - Vrakuňa0,25 b.nie 3 poslanci MZ sú členmi dozornej rady Spokojného bývania s.r.o.
1Brezno0,25 b.nie
1Bytča0,25 b.nie
1Fiľakovo0,25 b.nie
1Handlová0,25 b.nie
1Hlohovec0,25 b.nie Naše mestské obchodné spoločnosti nemajú predstavenstvá. Poslanci sú však nominovaní do dozorných rád
1Kežmarok0,25 b.nie Nemáme v s.r.o. predstavenstvá, poslanci sú ale členmi dodzorných rád spoločností.
1Komárno0,25 b.nie
1Košice - Juh0,25 b.nie
1Kysucké Nové Mesto0,25 b.nie
1Malacky0,25 b.nie
1Nitra0,25 b.nie
1Piešťany0,25 b.nie
1Poprad0,25 b.nie
1Považská Bystrica0,25 b.nie
1Prievidza0,25 b.nie
1Púchov0,25 b.nie Pozn.: žiadny poslanec MsZ nie je ani
konateľom v spoločnosti s.r.o.
s majetkovou účasťou mesta.
1Rožňava0,25 b.nie
1Šaľa0,25 b.nie 4 poslanci, avšak len v dozornej rade MeT Šaľa, spol. s.r.o.
1Sečovce0,25 b.nie
1Senec0,25 b.nie V predstavenstvách nie sú zastúpení žiadni poslanci
1Stará Ľubovňa0,25 b.nie
1Stropkov0,25 b.nie Poslanci MsZ sú členmi dozorných rád týchto spoločností:
Byhos, spol. s r.o. jeden poslanec
MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. traja poslanci
Stropkovská sociálna, a.s. jeden poslanec
1Stupava0,25 b.nie
1Šurany0,25 b.nie
1Svidník0,25 b.nie
1Trebišov0,25 b.nie
1Trenčín0,25 b.nie Poslanci sú členmi v dozornej rade Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s. (6 poslancov). Primátor mesta je v predstavenstve TVK, a.s. Trenčín a prednosta mestského úradu je členom dozornej rady v AS TRENČÍN, a.s.
1Vranov nad Topľou0,25 b.nie
Priemer0,10 b.
36Bánovce nad Bebravou0 b.áno informácia chýba
36Banská Bystrica0 b.áno Odpoveď samosprávy: informácie sú zverejnené v registri účtovných uzávierok Ministerstva financií SR v časti "Poznámky" www.registeruz.sk Dopravný podnik mesta Banská Bystrica - 1 poslanec
36Banská Štiavnica0 b.áno 1. Mestské lesy Banská Štiavnica, s.r.o., dozorná rada (3) 2. Bytová správa s.r.o., dozorná rada (3), 3. Joergesov dom, s.r.o. člen predstavenstva (1) - zástupca primátora mesta, 4. Nemocnica Banská Štiavnica a.s. dozorná rada (3)
36Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.áno DTV, s.r.o. – Mgr. Jana Martanovičová
DEVNET, a. s. – Denis Ružovič
36Bratislava - Nové Mesto0 b.áno Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o.
viď link 2 konatelia bez nároku na odmenu
36Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.áno BYTOVÝ PODNIK Podunajské Biskupice,s.r.o. má 5 člennú dozornú radu,ktoerej členmy sú traja poslanci:
1.Ing.Falanga Wurster Olívia – predseda dozornej rady
2.Bc.Duranský Ján-člen dozornej rady
3.Kubiš Pavol-člen dozornej rady.
A ďalší dvaja sú zástupcovia občanov:
Ing.Adamec Peter
RSDr.Dej František
36Bratislava - Ružinov0 b.áno Prvá Ružinovská spoločnosť a.s. - 1 poslanec
36Čadca0 b.áno Decora, s.r.o. v likv. – 1 poslanec
ZZO Čadca, a.s. – 1 poslanec
MTS, a.s. – 1 poslanec
36Detva0 b.áno TECHNICKÉ SLUŽBY DETVA – DVAJA POSLANCI V DOZORNEJ RADE
BYTES – JEDEN POSLANEC V DOZORNEJ RADE
36Dolný Kubín0 b.áno Technické služby s.r.o. - 1 poslanec konateľ
36Dubnica nad Váhom0 b.áno TSM Dubnica nad Váhom - 2 poslanci
36Dunajská Streda0 b.áno THERMALPARK DS a.s. - 2 konatelia, Perfects a.s. - 3 členovia predstavenstva, DAC ARÉNA a.s. - 2 členovia predstavenstva
36Galanta0 b.áno Predstavenstvo, ako štatutárny orgán je typické pre akciové spoločnosti. V orgánoch akciových spoločnostiach nie sú poslanci MsZ zastúpení: Galantaterm spol.s r.o. – konateľ je poslanec MsZ Galanta
BYSPRAV spol. s r.o. – konateľ je poslanec MsZ Galanta
Dozorná rada spoločnosti BYSPRAV spol. s r.o – 3 poslanci MsZ
Dozorná rada spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o. – 3 poslanci MsZ
36Holíč0 b.áno SMM Holíč, s.r.o. – 5 poslanci, Holkatel s pol. s.r. o . – 1 poslanec
36Humenné0 b.áno 1 – 1.Humenská a.s.
36Kolárovo0 b.áno Gúta TV s.r.o. – 1 poslanec
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14 a.s., - 1 poslanec
36Košice0 b.áno Obchodné spoločnosti so 100% majetkovou účasťou Mesta Košice:
Jeden člen predstavenstva, Dopravný podnik mesta Košice a.s.
Obchodné spoločnosti s nižšou ako 100% majetkovou účasťou Mesta
Košice:
Dvaja členovia predstavenstva, Košická Futbalová Aréna a.s.
Jeden člen predstavenstva, KOSIT a.s.
Jeden člen predstavenstva, NTC Košice a.s.
36Krompachy0 b.áno 1. BHMK, s.r.o. Krompachy
Do 14.10.2015 boli 2 poslanci
členmi DR, od tej doby MsZ ďalších
poslancov nezvolilo
2. Termokomplex s.r.o. Krompachy 2 poslanci
3. EKOVER s.r.o. 1 poslanec
4. PO WOPAX s.r.o. Krompachy nemá zriadenú DR
5. KROM-SAT s.r.o. Krompachy nemá zriadenú DR
6. Mestské lesy Krompachy s.r.o. 1 poslanec
7. SKI PLEJSY a.s. 0
8. Prima banka Slovensko a.s. 0
9. Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 0
36Levice0 b.áno Levická televízna spoločnosť s.r.o. – 5 poslancov
Margita-Ilona, s.r.o. – 4 poslanci
36Levoča0 b.áno Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. – 1 poslanec MZ v Levoči je členom predstavenstva
36Liptovský Mikuláš0 b.áno MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. - v predstavenste spoločnosti nie je žiadny poslanec MsZ Televízia Liptov a.s. - 2 poslanci z predstavensve
36Lučenec0 b.áno 4 poslanci v predstavenstve spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec
36Martin0 b.áno Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.(1 poslanec); STEFE Martin, a.s.(1 poslanec);Martinsko-Flámske PODNIKATEĽSKÉ A INKUBÁTOROVÉ CENTRUM s.r.o. (1 poslanec)
36Michalovce0 b.áno TV Mistral s.r.o. – 3
SMM s.r.o.– 3
MFK Zemplín Michalovce, a. s. – 3
36Modra0 b.áno 1 poslanec – TEPLO MODRA, s.r.o.
1 poslanec – LESY MODRA, s.r.o.
36Moldava nad Bodvou0 b.áno Bodvatel, s.r.o - 2
36Myjava0 b.áno Samšport – 1 poslanec, Správa majetku mesta Myjava – 1, Spartak Myjava 1 (dozorná rada)
36Nová Dubnica0 b.áno 1 – konateľ TEKOS-u Nová Dubnica, s.r.o.
36Nové Mesto nad Váhom0 b.áno MsBP – úlohu valného zhromaždenia vykonáva MsZ
TVK – 1 poslanec
36Nové Zámky0 b.áno Novocentrum Nové Zámky, a.s. – 3 poslanci
Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. – 3 poslanci
36Partizánske0 b.áno Správa káblových rozvodov, s.r.o. - 5
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. - 10
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o. - 6
viď link
36Pezinok0 b.áno 3 poslanci v TV PEZINOK s.r.o. a 3 poslanci v PMS s.r.o.
36Prešov0 b.áno 1. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť:
- predstavenstvo (4 poslanci)
2. Technické služby mesta Prešov, a. s.:
- predstavenstvo (4 poslanci):
3. SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov:
- predstavenstvo (2 poslanci):
4. 1. FC TATRAN, a. s. :
- predstavenstvo (1 poslanec):
36Revúca0 b.áno Mestské lesy Revúca, spol. s r.o. -3 poslanci MsZ sú členmi dozornej rady
Bytové hospodárstvo, s.r.o. Revúca -3 poslanci MsZ sú členmi dozornej
rady
36Rimavská Sobota0 b.áno 2 poslanci STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
3 poslanci Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o.
36Ružomberok0 b.áno Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. - 2
Technické služby, a.s. - 2
ByPo, s.r.o.- 1
CZT, s.r.o - 2
Mestské lesy, s.r.o. – 2
Mestský futbalový klub, a.s. - 2
Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. – 3
Mestský basketbalový klub, s.r.o. - 1
36Sabinov0 b.áno Verejnoprospešné služby spol. s r. o. Sabinov – VZ: 2, DR: 1
Mestské lesy Sabinov spol. s r. o. – VZ: 3, DR: 1
Sabyt spol. s r. o. Sabinov – VZ: 4, DR: 2
Spoločnosť Šariš a. s. Sabinov – VZ: 2, DR: 2
36Šamorín0 b.áno AREA Šamorín, s.r.o. – 1 konateľ
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. – 1 konateľ
36Senica0 b.áno 1. Technické služby, a.s.: Predstavenstvo - 2 poslanci Dozorná rada - 3 poslanci
2. Mestský podnik služieb, spol. s r.o.: Dozorná rada - 6 poslancov
3. Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.: Dozorná rada –2 poslanci
4. Poliklinika Senica, n.o.: Správna rada – 3 poslanci Dozorná rada – 3 poslanci
5. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.: Správna rada – 4 poslanci Dozorná rada – 3 poslanci
6. OMS ARENA Senica, a.s.: 1 poslanec
7. STOMA a.s. Predstavenstvo – 2 poslanci Dozorná rada – 3 poslanci
36Sereď0 b.áno Správa majetku Sereď, spol. s r.o. 5 poslanci
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 4 poslanci
36Skalica0 b.áno SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s..r.o. – konateľ
VEPOS – SKALICA s.r.o. – konateľ
Ryboprodukt s.r.o. – konateľ,
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. – predseda predstavenstva.
36Snina0 b.áno Všetci poslanci (18) sú členmi Valného zhromaždenia - Nemocnica Snina s.r.o., Verejnoprospešné služby Snina s. r. o.
36Spišská Nová Ves0 b.áno EMKOBEL, a.s. - 2 poslanci
36Stará Turá0 b.áno RVS AQAUTUR a. s. - 1
36Štúrovo0 b.áno Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. – 1
poslanec
36Topoľčany0 b.áno Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 1 poslanec
36Trnava0 b.áno .A.S.A. Trnava, s.r.o. - 1 poslanec MsZ

Pozn.: Poslanci MsZ sú členmi v kontrolných orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mesta.
V predstavenstvách akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta nie sú členmi žiadni poslanci MsZ.
Po konzultácii sú uvedené aj údaje o poslancoch v štatutárnych orgánoch spoločností s ručením obmedzeným.
36Tvrdošín0 b.áno 1 poslanec konateľ spoločnosti TERMALŠPORT TS, s.r.o. , 10 poslancov sú členmi dozornej rady. Všetci poslanci činnosť vykonávajú bez nároku na odmenu.
36Veľký Meder0 b.áno TSM 1 (z 2 konateľov), MŠK 1 (z 2 konateľov), MPBH 2 ( z 2 konateľov),
TERMÁL 2 ( z 2 konateľov)
36Vráble0 b.áno Vepos s. r. o. Vráble dvaja; Societa Vráble n. o. jeden (uznesenie MsZ Vráble č. 20b/2014)
36Žiar nad Hronom0 b.áno 1. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.
Počet poslancov vo funkcii konateľa: 1
Počet poslancov vo funkcii člena dozornej rady: 3
2. Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Počet poslancov vo funkcii konateľa: 0
Počet poslancov vo funkcii člena dozornej rady: 2
3. FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.
Počet poslancov vo funkcii konateľa: 2
Počet poslancov vo funkcii člena dozornej rady: Nie je zriadená
36Žilina0 b.áno 4 spoločnosti, 3 poslanci
MsHK Žilina, a.s. Mgr. Anton Trnovec - podpredseda predstavenstva
Žilina Invest, s.r.o. konateľ za Mesto Žilina Ing. Patrik Groma
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. podpredseda predstavenstva za Mesto Žilina Mgr. Anton Trnovec
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť člen predstavenstva za Mesto Žilina Ing. arch. Dušan Maňák
36Zvolen0 b.áno
STEFE Zvolen, s.r.o. (1 poslanec)
- Ing. Vladimír Bella, konateľ
Spoločnosť Pohronie a.s. (1 poslanec)
- Róbert Vasil, člen predstavenstva
89Bratislava - Karlova VesMČ Bratislava-Karlova Ves nemá podiel v žiadnej verejnej obchodnej spoločnosti.
89Košice - Dargovských hrdinovMČ nemá podiel v obchodných spoloč.
89Košice - Nad jazeromMČ nemá obchodné spoločnosti
89Košice - Severmč nemá podiely v obchodných spoločnostiach
89Košice - Sídlisko KVPOdpoveď samosprávy: MČ nemala ani nemá zriadené obchodné spoločnosti s väčšinovým podielom samosprávy.
89Košice - Sídlisko Ťahanovcenetýka sa
89Košice - Staré MestoMČ Košice Staré Mesto nemá majetkové účasti v obchodných spoločnostiach
89Košice - ZápadMestská časť Košice – Západ nemá zriadené obchodné spoločnosti, ani nemá podiel v žiadnej obchodnej spoločnosti.
89SmižanyObec nemá zriadené obchodné spoločnsti s väčšinovým podielom
89Veľké Kapušany
89Veľký KrtíšOdpoveď samosprávy: Nemáme takéto spoločnosti
89Zlaté Moravce
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte