VI.1. Môže sa zasadnutia komisií alebo stretnutí, kedy sa diskutuje a/alebo rozhoduje o pridelení dotácie zúčastniť verejnosť, a to bez predchádzajúceho schvaľovania členmi komisie?

 
Názov
VI.1
 
1Bánovce nad Bebravou2 b.áno
1Banská Bystrica2 b.áno
1Banská Štiavnica2 b.áno
1Bardejov2 b.áno
1Bratislava2 b.áno
1Bratislava - Devínska Nová Ves2 b.áno Odpoveď samosprávy: dotácie schvaľuje MiZ
1Bratislava - Karlova Ves2 b.áno
1Bratislava - Petržalka2 b.áno
1Bratislava - Podunajské Biskupice2 b.áno
1Bratislava - Staré Mesto2 b.áno
1Brezno2 b.áno
1Bytča2 b.áno
1Čadca2 b.áno
1Detva2 b.áno
1Fiľakovo2 b.áno
1Handlová2 b.áno
1Košice - Sever2 b.áno
1Košice - Sídlisko KVP2 b.áno Odpoveď samosprávy: ak rozhoduje o dotácii MiZ
1Košice - Sídlisko Ťahanovce2 b.áno Odpoveď samosprávy: o pridelení dotácií rozhoduje hlasovaním miestne zastupiteľstvo mestskej časti, komisie majú len poradný hlas
1Košice - Staré Mesto2 b.áno
1Krompachy2 b.áno
1Kysucké Nové Mesto2 b.áno
1Levice2 b.áno
1Levoča2 b.áno
1Modra2 b.áno
1Moldava nad Bodvou2 b.áno
1Myjava2 b.áno
1Nová Dubnica2 b.áno
1Nové Zámky2 b.áno
1Partizánske2 b.áno
1Pezinok2 b.áno
1Piešťany2 b.áno
1Považská Bystrica2 b.áno
1Prešov2 b.áno Odpoveď samosprávy: Rokovania komisií MsZ sú verejné. Komisie vyhlásia rokovania za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
(čl. 9 Rokovacieho poriadku Komisií MsZ mesta Prešov)
1Prievidza2 b.áno Odpoveď samosprávy: Rokovania komisií MsZ sú neverejné, ale okruh osobitne pozvaných na rokovanie komisie určí predseda na základe obsahu materiálov prerokovávaných na zasadnutí komisie. Verejnosť sa teda môže po vznesení takejto požiadavky rokovaní zúčastniť aj bez toho, aby o tom rozhodovali/hlasovali členovia daných komisií.
1Púchov2 b.áno
1Ružomberok2 b.áno
1Sabinov2 b.áno
1Šaľa2 b.áno
1Šamorín2 b.áno Odpoveď samosprávy: napriek tomu sa málokedy stane, že sa niekto zúčastní.
1Sečovce2 b.áno
1Senec2 b.áno
1Smižany2 b.áno
1Stará Ľubovňa2 b.áno
1Stará Turá2 b.áno
1Stropkov2 b.áno
1Štúrovo2 b.áno
1Trenčín2 b.áno
1Tvrdošín2 b.áno
1Veľké Kapušany2 b.áno
1Vranov nad Topľou2 b.áno
1Žilina2 b.áno
1Zlaté Moravce2 b.áno
Priemer1,10 b.
54Trnava1 b.čiastočne Odpoveď samosprávy: Niektoré komisie áno , niektoré nie v závislosti od chváleného rokovacieho poriadku komisie.
55Bratislava - Dúbravka0 b.nie
55Bratislava - Nové Mesto0 b.nie Odpoveď samosprávy: Rokovanie komisie je neverejné. Pokiaľ prejaví záujem obyvateľ MČ zúčastniť sa rokovania komisie, o jeho účasti na rokovaní komisia rozhoduje hlasovaním.
viď link č. 13 – Rokovací poriadok Dotačnej komisie
55Bratislava - Rača0 b.nie
55Bratislava - Ružinov0 b.nie
55Bratislava - Vrakuňa0 b.neodpovedali Odpoveď samosprávy: Predseda komisie riadi, organizuje a vedie prácu komisie. O účasti verenosti členovia komisií nehlasujú
55Dolný Kubín0 b.nie Odpoveď samosprávy: áno - Rokovania komisií MsZ sú spravidla neverejné. Predseda komisie môže umožniť účasť verejnosti na zasadnutí komisie, ak tomu nebráni povaha prerokúvaných materiálov a verejnosť nenarušuje plynulý priebeh rokovania. Osoby, ktoré sa chcú zúčastniť zasadnutia, oznámia predsedovi komisie svoju účasť (...). Na návrh predsedajúceho komisia hlasuje o účasti verejnosti na rokovaní.
55Dunajská Streda0 b.nie
55Galanta0 b.nie
55Hlohovec0 b.nie
55Holíč0 b.nie
55Humenné0 b.nie
55Kežmarok0 b.nie
55Kolárovo0 b.nie Odpoveď samosprávy: Verejnosť sa môže rokovania zúčastniť, ak svoju účasť oznámi predsedovi komisie 1 deň pred zasadaním komisie.
55Komárno0 b.nie
55Košice0 b.nie
55Košice - Nad jazerom0 b.nie
55Košice - Západ0 b.nie
55Liptovský Mikuláš0 b.nie
55Lučenec0 b.nie
55Malacky0 b.nie
55Martin0 b.nie
55Michalovce0 b.nie
55Nitra0 b.nie
55Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
55Poprad0 b.nie
55Revúca0 b.nie
55Rimavská Sobota0 b.nie
55Rožňava0 b.nie
55Senica0 b.nie
55Sereď0 b.nie Odpoveď samosprávy: V zmysle Rokovacieho poriadku komisií môže sa rokovania komisie zúčastniť verejnosť, ak o to požiada a rozhodnú o tom členovia komisie hlasovaním
55Skalica0 b.nie
55Snina0 b.nie
55Spišská Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc, ich uznesenia majú pre orgány mesta odporúčajúci charakter.
55Stupava0 b.nie
55Šurany0 b.nie
55Svidník0 b.nie
55Topoľčany0 b.nie
55Trebišov0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zákon a ani rokovací poriadok komisií mesta Trebišov, explicitne neupravujú účasť verejnosti na rokovaniach mestských komisií. Samospráva sa však zaoberá možnosťou takéto pravidlo do rokovacieho poriadku komisií zaviesť.
55Veľký Krtíš0 b.nie
55Veľký Meder0 b.nie Odpoveď samosprávy: komisie nie, rozhodovania áno
55Vráble0 b.nie
55Žiar nad Hronom0 b.nie
55Zvolen0 b.nie Odpoveď samosprávy: V zmysle rokovacieho poriadku komisií MsZ vo Zvolene zo dňa 30.6.2011 čl. 7 bod 7 - Rokovania komisie sú neverejné. Občania alebo zástupcovia iných subjektov sa môžu zasadnutia zúčastniť iba na základe hlasovania členov komisie.
98Dubnica nad VáhomOdpoveď samosprávy: Mesto nemá zriadenú komisiu pre dotácie ale riadi sa VZN č. 7/2009, ktoré určuje postup, kompetencie a finančné limity pre jednotlivé dotácie. Dotácie sú zverejnené na stránke mesta a taktiež sú súčasťou prípravy rozpočtu. viď link
98Košice - Dargovských hrdinovneposkytuje dotácie
98Košice - JuhMČ neposkytuje dotácie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte