XI.3. Mená všetkých obchodných spoločností a firiem s majetkovou účasťou samosprávy:

 
Názov
XI.3
 
Priemer0,5 b.
1Bánovce nad Bebravou0,5 b.odpovedali MsKS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou
1Banská Bystrica0,5 b.odpovedali Obchodné spoločnosti zriadené Mestom Banská Bystrica
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
MBB a.s.
Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Banská Bystrica
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
BIC Banská Bystrica, s.r.o.
Dom kultúry SKC s.r.o. „v konkurze“
1Banská Štiavnica0,5 b.odpovedali Bytová správa, s.r.o.
Mestské lesy Banská Štiavnica, spol, s r.o.
Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.
Joergesov dom, a.s.
Prima banka, a.s.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
viď link
1Bardejov0,5 b.odpovedali Bardejovský podnik služieb BAPOS – mestský podnik Bardejov, BARDBYT, s.r.o., Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o., BARDTERM, s.r.o., EKOBARD, a.s., Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Prima banka Slovensko, a.s. viď link
1Bratislava0,5 b.odpovedali Dopravný podnik, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu a.s.,
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., METRO Bratislava, a.s., Národné tenisové centrum, a.s., Incheba, a.s.,
Halbart-Slovakia a.s., Bratislavská integrovaná doprava, a.s.,
Mestský parkovací systém, spol. s r.o., KSP, s.r.o., Zámocká
spoločnosť, akciová spoločnosť v konkurze
1Bratislava - Devínska Nová Ves0,5 b.odpovedali DNV Šport, s.r.o., Devnet, a.s., Devínskonovoveská televízia, s.r.o.
1Bratislava - Dúbravka0,5 b.odpovedali Dúbravská televízia, spol. s r. o.
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.odpovedali Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o.
viď link
1Bratislava - Petržalka0,5 b.odpovedali Bytový podnik Petržalka s.r.o., Športové zariadenia Petržalky s.r.o.
viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.odpovedali Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.
www.bytovypodnikpb.sk
1Bratislava - Rača0,5 b.odpovedali Media Rača, spol. s r.o.
1Bratislava - Ružinov0,5 b.odpovedali Cultus Ružinov, a.s., Ružiovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., TVR a RE, s.r.o., Prvá ružinovská spoločnosť a.s.
1Bratislava - Staré Mesto0,5 b.odpovedali Staromestská a.s.
TV Centrum s.r.o.
Revital spol. s r. o. v likvidácii
Mesfend s.r.o. v konkurze
Bratislavský Náš markt, s.r.o.
viď link
1Bratislava - Vrakuňa0,5 b.odpovedali SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
1Brezno0,5 b.odpovedali Lesy mesta Brezno s.r.o.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. Banská Bystrica
Dalkia Brezno, a.s.
viď link
1Bytča0,5 b.odpovedali KTR s.r.o.Bytča
1Čadca0,5 b.odpovedali SeVaK, a.s. Žilina
Decora, s.r.o., v likv.
ZZO Čadca, a.s.
Mestská teplárenská spoločnosť, a.s.
1Detva0,5 b.odpovedali TECHNICKÉ SLUŽBY DETVA S.R.O.
BYTES S.R.O. s 34%
AUTOSERVIS A.L.K. S.R.O.
1Dolný Kubín0,5 b.odpovedali AQUA KUBÍN, s.r.o.
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
TEHOS, s.r.o.
Technické služby, s.r.o.
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
viď link
1Dubnica nad Váhom0,5 b.odpovedali A/ Ovládaná osoba - TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.; Dubnica Invest, s.r.o.
B/ Obchodná spoločnosť s podstatným vplyvom - Spoločnosť Stredné Považie, a.s.; MFK Dubnica nad Váhom, a.s.
C/ Ostatný dlhodobý finančný majetok - Považská vodárenská spoločnosť, a.s.; DEXIA banka Slovensko, a.s.; DCa THERM, a.s.

viď link
1Dunajská Streda0,5 b.odpovedali THERMALPARK DS, a.s. ; Perfects, a.s.; SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.; Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.; 1. slovenská úsporová, a.s.; Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.; DAC ARÉNA, a.s. Tieto informácie sú zverejnené na webovom sídle mesta: dunstreda.sk/obchodne-spoločnosti
1Fiľakovo0,5 b.odpovedali Filbyt s.r.o. Fiľakovo, Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a. s. Banská Bystrica , FIN.M.O.S, a. s., Bratislava
1Galanta0,5 b.odpovedali Galantaterm spol. s r.o.
BYSPRAV spol. s r.o.
GALANDIA, spol. s r.o.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
FIN M.O.S., a.s.
viď link
1Handlová0,5 b.odpovedali Hater Handlová s.r.o., Mestský bytový podnik s.r.o., Kmet, RTV Prievidza, Handlovská energetika www.handlova.sk – odklik v ľavej lište – mestské organizácie
www.handlova.sk – odklik majetková účasť mesta v obchodných spoločnostiach
1Hlohovec0,5 b.odpovedali Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., Hlohovská televízia, s.r.o., Vodárenské a technické služby, s.r.o., MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o., Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., .A.S.A. Hlohovec, s.r.o.
viď link
1Holíč0,5 b.odpovedali SMM Holíč, s.r.o , Holkatel, spol. s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou a.s. Skalica
1Humenné0,5 b.odpovedali 1.Humenská a.s., Televízne káblové rozvody s.r.o., Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
viď link
1Kežmarok0,5 b.odpovedali Technické služby, s.r.o.; Kežmarok Invest, s.r.o.; Spravbytherm s.r.o.; Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.; Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce; Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

viď link - na strane 129 (každoročná súčasť záverečného účtu)
1Kolárovo0,5 b.odpovedali KolByt s.r.o., Gúta TV s.r.o., STKO Neded, Západoslovenská vodárenská spoločnosť
1Komárno0,5 b.odpovedali KOMVaK a.s.
Calor s.r.o.
COM - MÉDIA s.r.o.
1Košice0,5 b.odpovedali Dopravný podnik mesta Košice, a.s.; Mestské lesy Košice a.s.; Tepelné hospodárstvo s.r.o.; Bytový podnik mesta Košice, s.r.o; Kosit, a. s.; Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ; Geoterm Košice, a. s..; Košiciá Futbalová Aréna a. s.; NTC Košice a.s.
1Košice - Juh0,5 b.odpovedali MPS, s.r.o. Košice
1Krompachy0,5 b.odpovedali - Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o.
- Mestské lesy, s. r. o., Krompachy
- PO WOPAX s.r.o., Krompachy
- KROM-SAT s.r.o., Krompachy
- TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.,Krompachy
- Ekover s.r.o., Spišské Vlachy
- SKI Plejsy a.s., Košice
- Podtatranská vodárenská spoločnosť a. s.
- Prima banka a.s., Slovensko
1Kysucké Nové Mesto0,5 b.odpovedali Kysuca s.r.o.
1Levice0,5 b.odpovedali Margita- Ilona Levice, Levická televízna spoločnosť, s.r.o.
1Levoča0,5 b.odpovedali Lesy mesta Levoča, spol. s r.o.,
Stavebná prevádzkáreň, s.r.o.,
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.,
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., podiel:
SATEL, akciová spoločnosť Poprad v konkurze,
Tieto informácie sú zverejnené na hlavnej stránke mesta Levoča: viď link v pravej časti obrazovky.
1Liptovský Mikuláš0,5 b.odpovedali Obchodné spoločnosti: a) Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. b) Televízia Liptov, a.s. Liptovský Mikuláš c) Mestský Hokejový Klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. d) LiptovNet, a.s. Liptovský Mikuláš e) FIN.M.O.S., a.s. Bratislava f) Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. g) LMT, a.s.
Firmy (príspevkové organizácie mesta): a) Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš b) Informačné centrum
Firmy (rozpočtové organizácie mesta): a) Dom kultúry b) Múzeum Janka Kráľa c) Základné školy, materské školy, Centrum voľného času, Základná umelecká škola – rozpočtové organizácie mesta
1Lučenec0,5 b.odpovedali Brantner Lučenec s.r.o.; SPOOL, a.s. Lučenec; Mestské lesy Lučenec s.r.o.; Mestská tržnica Lučenec s.r.o.; Novohradská vrtná spoločnosť s.r.o. Lučenec; Thermalpark s.r.o. Lučenec; Gard-invest s.r.o. Lučenec v konkurze; Primpark a.s. Lučenec v konkurze, Veolia Energia Lučenec a.s., Prima Banka a.s., Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
1Malacky0,5 b.odpovedali TEKOS, spol. s r.o., Nemocničná a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Eurovalley, a.s.
1Martin0,5 b.odpovedali Turiec a.s.; Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.; RETAS a.s.; STEFE Martin, a.s.; Martico s.r.o.; Garáže Martin a.s. Televízia Turiec s.r.o.; Martinsko-Flámske PODNIKATEĽSKÉ A INKUBÁTOROVÉ CENTRUM s.r.o.; Brantner Fatra; Lyžiarske stredisko Martinské hole a.s. v konkurze; IAD Investments správ. spol., a.s.
viď link
1Michalovce0,5 b.odpovedali TV Mistral s.r.o.
SMM s.r.o.
MFK Zemplín Michalovce, a. s.
Nemocnica novej generácie
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
FIN.M.O.S., a.s.
1Modra0,5 b.odpovedali LESY MODRA s.r.o., MÉDIA MODRA s.r.o., TEPLO MODRA s.r.o., Mestské
centrum sociálnych služieb, Mestská polícia Modra, Kultúrne centrum
Modra, Mestský hasičský dobrovoľný zbor Modra
1Moldava nad Bodvou0,5 b.odpovedali BODVATEL, s.r.o.
1Myjava0,5 b.odpovedali Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.
SAMŠPORT Myjava s. r. o.
SPARTAK MYJAVA a. s.
1Nitra0,5 b.odpovedali Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s.,
Službyt Nitra s.r.o.,
Nitrianske komunálne služby s.r.o.,
Nitrianska investičná s.r.o.,
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
www odkaz: viď link
1Nová Dubnica0,5 b.odpovedali TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.
Nová Dubnica Invest, s.r.o
Termonova, a.s.
1Nové Mesto nad Váhom0,5 b.odpovedali MsBP a TVK
1Nové Zámky0,5 b.odpovedali Bytkomfort, s.r.o.
Hotel Korzo Nové Zámky, a.s.
Novocentrum Nové Zámky, a.s.
Brantner Nové Zámky, s. r.o.
NZ-INVEST, s.r.o.
viď link
1Partizánske0,5 b.odpovedali SKR, s.r.o.
Tempo, s.r.o.
TSM, s.r.o.
viď link
1Pezinok0,5 b.odpovedali Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o
TV Pezinok, s.r.o.
1Piešťany0,5 b.odpovedali Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Letisko Piešťany, a.s., Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
Služby mesta Piešťany – príspevková organizácia mesta
1Poprad0,5 b.odpovedali Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Mestské lesy, s.r.o. Poprad
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad
TV Poprad, s.r.o.
Veolia Energia Poprad a.s.
AQUAPARK Poprad, s.r.o.
Brantner Poprad, s.r.o.
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
viď link
1Považská Bystrica0,5 b.odpovedali Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o.
MTS, s.r.o. Považská Bystrica
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Považská vodárenská spoločnosť, a.s viď link
1Prešov0,5 b.odpovedali 1. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
2. Technické služby mesta Prešov, a. s.
3. Prešov REAL, s. r. o.
4. MSS Prešov, s. r. o. v likvidácii
5. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o.
6. Spravbytkomfort, a. s. Prešov
7. 1. FC TATRAN, a. s.
8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
9. Minerálne vody, a. s.
viď link
1Prievidza0,5 b.odpovedali Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza, spol. s r.o.
Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s. v likvidácii
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Podiel mesta na emisii CP:
UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnícka, a.s. Podiel mesta na emisii CP:
viď link
1Púchov0,5 b.odpovedali - Mestský bytový podnik, s.r.o.
· MŠK Púchov, s.r.o.
· Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
· Medial Púchov, s.r.o.
· Medial In, s.r.o.
· Medial TV, s.r.o.
Okrem uvedených je mesto akcionárom v akciových spoločnostiach:
· Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
· FIN.M.O.S., a.s.
· Autobusová doprava Púchov, a.s. viď link
1Revúca0,5 b.odpovedali a| Mestské lesy spol. s r.o. Revúca b|Bytové hospodárstvo s. r.o. Revúca
1Rimavská Sobota0,5 b.odpovedali Mestská bytová správa s.r.o.
Mestský športový klub, s.r.o.
STEFE s.r.o.
1Rožňava0,5 b.odpovedali Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.; Mestské lesy Rožňava s.r.o.; Technické služby mesta Rožňava – príspevková organizácia; Mestské divadlo ACTORES Rožňava – príspevková organizácia; Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a.s.; FIN. M.O.S., a.s.; Regionálne poradenské a informačné centrum – nezisková organizácia
1Ružomberok0,5 b.odpovedali Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.; Technické služby, a.s.; ByPo, s.r.o.; CZT, s.r.o; Mestské lesy, s.r.o.; Mestský futbalový klub, a.s.; Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s.; Mestský basketbalový klub, s.r.o.
1Sabinov0,5 b.odpovedali Verejnoprospešné služby spol. s r. o. Sabinov
Mestské lesy Sabinov spol. s r. o.
Sabyt spol. s r. o. Sabinov
Spoločnosť Šariš a. s. Sabinov
viď link
1Šaľa0,5 b.odpovedali MeT Šaľa, spol. s r.o.; Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
1Šamorín0,5 b.odpovedali MPBH Šamorín s.r.o., AREA Šamorín s.r.o.
1Sečovce0,5 b.odpovedali Bytový podnik Sečovce
1Senec0,5 b.odpovedali Stredisko cestovného ruchu, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Veolia
1Senica0,5 b.odpovedali Technické služby Senica, a.s.; Stoma Senica, a.s ; OMS ARENA Senica, a.s.; Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.; Mestský podnik služieb Senica, spol. s r.o.; Rekreačné služby mesta Senica , spol. s r.o.; Spoločenstvo vlastníkov lesa „Závršie“ ; Prima banka Slovensko, a.s.
viď link
1Sereď0,5 b.odpovedali Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o., Naša domová správa, spol. s r.o., Mestský bytový podnik Sereď, viď link viď link viď link
1Skalica0,5 b.odpovedali SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s..r.o., VEPOS – SKALICA s.r.o., Ryboprodukt s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. viď link
1Smižany0,5 b.odpovedali Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad
1Snina0,5 b.odpovedali Nemocnica Snina, s. r. o., Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o
www.snina.sk – v časti OBČAN –NEMOCNICA SNINA a v časti OBČAN – VPS SNINA
1Spišská Nová Ves0,5 b.odpovedali EMKOBEL, a.s.; Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.; BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.; SVT, s.r.o.; Brantner Nova, s.r.o.; Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
viď link
1Stará Ľubovňa0,5 b.odpovedali Slobyterm s.r.o.; EKOS s.r.o.; ĽMS s.r.o., Marmon spol. s r.o.; Ľubovnianska nemocnica n. o.; Podtatranská vodárenská spoločnosť
1Stará Turá0,5 b.odpovedali Technotur s.r.o.
Lesotur s.r.o.
RVS AQATUR a.s.
Mestský športový areál
1Stropkov0,5 b.odpovedali Obchodné spoločnosti:
BYHOS, spol. s r.o.
Stropkovská sociálna, a.s.
MŠK Tesla Stropkov, s.r.o.
1Stupava0,5 b.odpovedali TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o., Polygón Stupava, a.s., Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
1Štúrovo0,5 b.odpovedali Enerbyt s.r.o., Vadaš s.r.o., VADAŠ REALITY s.r.o., Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. viď link
1Šurany0,5 b.odpovedali Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., Mestská lekáreň Šurany s.r.o.
1Svidník0,5 b.odpovedali Ekoservis Svidník, s.r.o.
1Topoľčany0,5 b.odpovedali zariadenie pre seniorov Komfort,n. o.; Mestské služby Topoľčany, s.r.o.;
Borina, s.r.o. Livinské Opatovce; Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
1Trebišov0,5 b.odpovedali Bytový podnik s.r.o. Trebišov
viď link
1Trenčín0,5 b.odpovedali Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.; Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.; AS Trenčín, a.s.
viď link
1Trnava0,5 b.odpovedali Mestská televízia Trnava, s.r.o.; TT - IT, s.r.o.; .A.S.A. Trnava, s.r.o.; STEFE Trnava, s.r.o.; Centrum zdravia Prednádražie Trnava, s.r.o..; Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Prima banka Slovensko a.s.
1Tvrdošín0,5 b.odpovedali TERMALŠPORT TS, s.r.o.
www.tvrdosin.sk ( v lište TERMALŠPORT TS, s.r.o.)
1Veľký Meder0,5 b.odpovedali TERMÁL s.r.o., TSM Veľký Meder, s.r.o., MŠK Veľký Meder, s.r.o., Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
1Vráble0,5 b.odpovedali VEPOS, spol. s r.o.; Prima banka Slovensko, a.s.; Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.; Prvá Komunálna Finančná, a.s.
1Vranov nad Topľou0,5 b.odpovedali Vranovské mestské služby, s.r.o.; MFK Vranov n. T.; Enex Vranov s.r.o.; FIN.M.O.S., a.s.; Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.;
1Žiar nad Hronom0,5 b.odpovedali 1. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 2. ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o. 3. Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 4. FK POHRONIE 5. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
viď link
1Žilina0,5 b.odpovedali Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.; ŽILBYT, s.r.o.; MsHKM Žilina, s.r.o.; MsHK Žilina, a.s.; Obytný súbor Krasňany, s.r.o.; Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.; Žilina Invest, s.r.o.; Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Mestská krytá plaváreň, s.r.o.; Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť; Mestský investorský útvar, s.r.o.
1Zvolen0,5 b.odpovedali STEFE Zvolen, s r.o.; Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o; Spoločnosť Pohronie, a.s.; Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.; Zvolenské noviny, spol s r.o. „v likvidácii“; Zvolenská ekologická spoločnosť a.s.
90Bratislava - Karlova VesMČ nemá obchodné spoločnosti
90Košice - Dargovských hrdinovMČ nemá podiel v obchodných spoloč.
90Košice - Nad jazeromnetýka sa
90Košice - SeverMČ nemá obchodné spoločnosti
90Košice - Sídlisko KVPOdpoveď samosprávy: MČ nemala ani nemá zriadené obchodné spoločnosti s väčšinovým podielom samosprávy.
90Košice - Sídlisko Ťahanovcenetýka sa
90Košice - Staré MestoMČ Košice Staré Mesto nemá majetkové účasti v obchodných spoločnostiach
90Košice - ZápadMestská časť Košice – Západ nemá zriadené obchodné spoločnosti, ani nemá podiel v žiadnej obchodnej spoločnosti.
90Veľké Kapušanymesto nemá podiel v žiadnej OS ani nie je zriaďovateľom žiadnej OS
90Veľký KrtíšOdpoveď samosprávy: Nemáme takéto spoločnosti
90Zlaté MoravceMesto Zlaté Moravce nemá založené žiadne obchodné spoločnosti
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte