VIII.1. Aký bol pomer výberových konaní na miesta referentov od 1.1.2015? (Počet výberových konaní / počet obsadených miest).

 
Názov
VIII.1
 
1Banská Štiavnica1 b.100% 2/2
1Bratislava1 b.100% 144/144
1Bratislava - Dúbravka1 b.100% 58/58 (Na miesta referentov 58 obsadených miest na 58 výberových konaní, na miesta vedúcich 10/10.)
1Bratislava - Karlova Ves1 b.100% 19/19
1Bratislava - Nové Mesto1 b.100% 23/23
1Bratislava - Petržalka1 b.100% 32/32
1Bratislava - Rača1 b.100% 22/17 (Odpoveď samosprávy: Rozdiel je v tom, že 4 pracovné miesta boli v období od 1.1.2015 do 13.9.2016 preobsadzované, a to u 3 miest dvoma referentmi a u 1 miesta troma referentmi, čo je spolu rozdiel 5.)
1Bytča1 b.100% 2/2
1Detva1 b.100% 1/1
1Dolný Kubín1 b.100% 11/10 (Odpoveď samosprávy: Vybraný uchádzač sa rozhodol ponuku neprijať a ďalší uchádzači v poradí zostavenom výberovou komisiou o pracovnú ponuku nemali záujem.)
1Fiľakovo1 b.100% 2/2
1Hlohovec1 b.100% 38/28 (Odpoveď samosprávy: V počte 38 sú zahrnuté aj práve prebiehajúce VK.)
1Humenné1 b.100% 16/16
1Kolárovo1 b.100% 1/1
1Košice - Sídlisko KVP1 b.100% 6/6
1Košice - Staré Mesto1 b.100% 1/1
1Levice1 b.100% 2/2
1Levoča1 b.100% 5/5
1Lučenec1 b.100% 8/6 (Odpoveď samosprávy: 2 výberové konania boli neúspešné.)
1Malacky1 b.100% 24/20 (Odpoveď samosprávy: Uvedený pomer je dôsledkom neúspešných a znovuvyhlásených výberových konaní alebo nenastúpenia víťazného kandidáta, za ktorého neexistovala náhrada v podobe druhého najúspešnejšieho)
1Moldava nad Bodvou1 b.100% 10/10
1Nové Mesto nad Váhom1 b.100% 3/3
1Partizánske1 b.100% 26/23 (Odpoveď samosprávy: Niektoré výberové konania boli neúspešné, bolo ich potrebné opakovať.)
1Pezinok1 b.100% 7/7
1Považská Bystrica1 b.100% 15/15
1Rimavská Sobota1 b.100% 3/3
1Rožňava1 b.100% 6/6
1Sabinov1 b.100% 7/7
1Senec1 b.100% 2/2
1Smižany1 b.100% 2/2
1Stará Ľubovňa1 b.100% 8/8 (Odpoveď samosprávy: Počet vyhlásených VK: 11, počet uskutočnených VK: 8, v troch prípadoch nesplnili prihlásení uchádzači kvalifikačné kritériá.)
1Svidník1 b.100% 2/2
1Žilina1 b.100% 56/48 (Odpoveď samosprávy: Mesto Žilina vykonalo o 8 výberových konaní viac ako bol počet prijatých zamestnancov s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. Bolo to spôsobené tým, že 5 vybraní uchádzači nenastúpili do pracovného pomeru k dohodnutému termínu a prácu odmietli a v 3 prípadoch výberová komisia nevybrala vhodného uchádzača na výberovom konaní.)
34Bánovce nad Bebravou0,5 b.viac ako polovica 7/8
34Bratislava - Ružinov0,5 b.viac ako polovica 26/41
34Komárno0,5 b.viac ako polovica 8/15
34Košice0,5 b.viac ako polovica 5/26 resp. 16/26 (V rámci piatich výberových konaní bolo prijatých 16 referentov. Vzhľadom na zdĺhavosť procesu výberového konania a akútnu potrebu obsadenia pracovnej pozície boli ostatní novoprijatí referenti vybraní na základe osobného pohovoru záujemcov o zamestnanie výberom zo žiadostí o zamestnanie zaslaných na Magistrát mesta Košice mimo úseku školstva a Mestskej polície).
34Krompachy0,5 b.viac ako polovica 3/5
34Kysucké Nové Mesto0,5 b.viac ako polovica 5/6 (Odpoveď samosprávy: 1 miesto referenta obsadené bez výberového konania /pracovného pohovoru/.)
34Michalovce0,5 b.viac ako polovica 5/7
34Piešťany0,5 b.viac ako polovica 11/17
34Prešov0,5 b.viac ako polovica 14/19 (Odpoveď samosprávy: 5 zamestnanci boli prijatí na dobu určitú – zastupovanie počas PN a iné.)
34Prievidza0,5 b.viac ako polovica 8/11
34Šamorín0,5 b.viac ako polovica 4/6 (Odpoveď samosprávy: Výberové konania boli na pozície vedúcich odborov a referátov.)
34Skalica0,5 b.viac ako polovica 12/14 (Odpoveď samosprávy: 1 prípad – zastupovanie počas RD, 1 prípad prijatie zamestnanca, ktorý od roku 1999 poskytoval služby externe.)
34Štúrovo0,5 b.viac ako polovica 2/3 (Odpoveď samosprávy: Pohovor bol vykonaný v súlade s pracovným poriadkom, výberové konanie nebolo nevyhnutné z dôvodu 2-násobnej účasti kandidátky na dobrovoľníckej činnosti v zmysle § 52a zákona o zamestnanosti v obdobných činnostiach na MsÚ.)
34Trenčín0,5 b.viac ako polovica 30/37 (Odpoveď samosprávy: V troch prípadoch boli prijatí do pracovného pomeru na základe uskutočneného výberového konania viacerí zamestnanci (napr. uskutočnil sa výber zamestnancov do novovzniknutého útvaru dopravy MsÚ – na základe jedného výberového konania boli postupne prijatí do pracovného pomeru štyria zamestnanci...)
34Žiar nad Hronom0,5 b.viac ako polovica 10/12
34Zlaté Moravce0,5 b.viac ako polovica 2/1 (Odpoveď samosprávy: Nakoľko došlo ku kumulácií pracovných náplní.)
34Zvolen0,5 b.viac ako polovica 13/17 (Odpoveď samosprávy: Jedným výberovým konaním došlo naraz k obsadeniu 3 pracovných miest. 1 pracovná pozícia asistenta primátorky/uplatnený § 48 odst. d) Zákonníka práce, 1 pracovná pozícia účtovníčka/uplatnený § 48 odst. 4 a) Zákonníka práce. Zároveň si dovoľujeme podotknúť, že prostredníctvom výberových konaní sa neobsadzujú pracovné miesta na zastupovanie zamestnanca počas materskej/rodičovskej dovolenky, resp. na zastupovanie zamestnanca počas dlhodobej PN.)
Priemer0,48 b.
51Bratislava - Devínska Nová Ves0,25 b.menej ako polovica 5/16 (V prípade obsadzovania niektorých špecifických pozícii (napr. stavebný úrad) sa uprednostňujú záujemcovia s praxou v samospráve, najmä iných mestských častí BA, a výberové konanie sa nevypisuje.)
51Holíč0,25 b.menej ako polovica 2/5
51Košice - Juh0,25 b.menej ako polovica 1/4
51Liptovský Mikuláš0,25 b.menej ako polovica 9/27 (Odpoveď samosprávy: Niektorí uchádzači boli vybraní priamo na základe ich žiadostí, vzdelania, odbornej praxe a pracovných skúseností.)
51Martin0,25 b.menej ako polovica 13/32 (Odpoveď samosprávy: Uvedený pomer nemá podľa nášho názoru vypovedací charakter, nakoľko nezohľadňuje rôzne pracovnoprávne situácie, ktoré ovplyvňujú výber zamestnanca a vznik pracovného pomeru).
51Myjava0,25 b.menej ako polovica 2/10
51Nitra0,25 b.menej ako polovica 4/38
51Poprad0,25 b.menej ako polovica 3/108 (Odpoveď samosprávy: Pri obsadzovaní referentských miest najprv filtrujeme db došlých žiadostí na MsÚ a db v zazmluvnenej personálnej agentúre s celoslovenskou pôsobnosťou. Bolo by neefektívne najprv vyhlásiť výberové konanie. V internej db žiadostí na personálnom oddelení MsÚ pribudlo od 1.1.2015 307 nových žiadostí o zamestnanie.)
51Revúca0,25 b.menej ako polovica 7/15
51Ružomberok0,25 b.menej ako polovica 1/10
51Šaľa0,25 b.menej ako polovica 2/10
51Sereď0,25 b.menej ako polovica 1/9
51Stupava0,25 b.menej ako polovica 6/19
51Trebišov0,25 b.menej ako polovica 9/27 (Odpoveď samosprávy: Avšak tento počet obsahuje aj aj zamestnancov prijatých na základe projektov ÚPSVaR. Mesto Trebišov na svojom webovom sídle zverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach.)
51Trnava0,25 b.menej ako polovica 18/37
51Veľký Meder0,25 b.menej ako polovica 1/6
67Banská Bystrica0 b.0% 0/46
67Bardejov0 b.0% 0/14
67Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.0% 0/4
67Bratislava - Staré Mesto0 b.0% 0/44
67Bratislava - Vrakuňa0 b.0% 0/12 (Odpoveď samosprávy: Výberové konania prebiehali v zmysle zákona iba na miesta vedúcich odborov.)
67Brezno0 b.0% 0/17 (Odpoveď samosprávy: Výberové konanie na referentov nerobíme.)
67Dubnica nad Váhom0 b.0% 0/4
67Dunajská Streda0 b.0% 0/5 Odpoveď samosprávy: (Referentské miesta sú obsadzované na základe žiadostí, uchádzači ktorí spĺňajú zákonné predpoklady na výkon prác vo verejnom záujme sú prizvaní na pohovor, na základe ktorého sa rozhodne o ich prijatí resp. neprijatí.)
67Handlová0 b.0% 0/3
67Kežmarok0 b.0% 0/29
67Košice - Nad jazerom0 b.0% 0/11
67Košice - Sever0 b.0% 0/15
67Košice - Západ0 b.0% 0/15
67Modra0 b.0% 3/9 (Odpoveď samosprávy: Výberové konania na vedúcich pracovníkov.)
67Nová Dubnica0 b.0% 0/2
67Nové Zámky0 b.0% 0/19
67Púchov0 b.0% 0/6
67Sečovce0 b.0% 0 (Odpoveď samosprávy: 2 zamestnanecké miesta refundované –UPSVaR § 50 j).
67Senica0 b.0% 0/2
67Spišská Nová Ves0 b.0% 0/7 (Odpoveď samosprávy: Ide o referentov prijatých po absolventskej praxi, resp. dobrovoľníckej činnosti, ktorí sa počas praxe osvedčili, alebo o aktivačných pracovníkov prijatých prostredníctvom ÚPSVaR.)
67Stará Turá0 b.0% 0/2 (Odpoveď samosprávy: Podľa prac. poriadku MsÚ výberové konania v zmysle zák. 552/2003 Z.z. sa robia iba na obsadenie miesta vedúcich.)
67Stropkov0 b.0% 0/6
67Šurany0 b.0% 0/4
67Topoľčany0 b.0% 0/10 (Odpoveď samosprávy: Pracovné miesta referentov v zmysle platného pracovného poriadku sa obsadzujú formou pohovorov, nie výberovým konaním.)
67Veľké Kapušany0 b.0% 0/1
67Veľký Krtíš0 b.0% 0/2 (Odpoveď samosprávy: Na obsadenie pracovnej pozície - referent, neuplatňujeme formu výberového konania (nevyplýva to zo zákona).)
67Vráble0 b.0% 0/2
67Vranov nad Topľou0 b.0% 0/2
95Čadca0/0
95Galanta0/0 (Na referenta sa nekonajú výberové konania ale len pohovor.)
95Košice - Dargovských hrdinov0/0
95Košice - Sídlisko ŤahanovceMestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v sledovanom období neprijímala žiadneho referenta.
95Snina0/0
95TvrdošínOdpoveď samosprávy: neobsadzovali sa nové miesta
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte