XI.1. Sú na internete trvalo zverejnené výročné správy všetkých obchodných spoločností s väčšinovým podielom samosprávy? (Na stránke mesta alebo spoločností).

 
Názov
XI.1
 
1Banská Štiavnica0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link a mlbs.sk - webové sídlo sa aktualizuje
1Bardejov0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: "viď link
1Bratislava0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Bratislava - Petržalka0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,75 b.áno
1Bratislava - Rača0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Bratislava - Vrakuňa0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: vrakuna.sk - miestne zastupitelstvo - archiv materialov, vrakuna.sk - zaverecne ucty a vyrocne spravy
1Brezno0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Bytča0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: www.bytca.sk,kompetencie,KTR
1Dolný Kubín0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: Na internete sú zverejnené výročné
správy tých obchodných spoločností, ktoré sú povinné ju vyhotovovať. Teda
všetky uvedené v odpovedi na otázku č. 21 okrem Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o
1Dubnica nad Váhom0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Fiľakovo0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Galanta0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Hlohovec0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Kežmarok0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: V rámci záverečného účtu www.kezmarok/obcan/msz/zasadnutia.htm
1Komárno0,75 b.ánoviď link
viď link
viď link
výročné správy sú buď priamo uložené pod týmito linkmi, alebo je uvedený odkaz/prepojenie na webstránku konkrétnej spoločnosti, kde sa tieto informácie (výročné správy nachádzajú)
1Košice0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Košice - Juh0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Liptovský Mikuláš0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link 084.pdf
1Malacky0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Michalovce0,75 b.áno odkaz nepripojili
1Myjava0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Nitra0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: Službyt Nitra s.r.o. – áno
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s.- áno
Nitrianske komunálne služby s.r.o. – za rok 2014
Nitrianska investičná s.r.o. – áno, viď link
1Nové Mesto nad Váhom0,75 b.áno
1Partizánske0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Prešov0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Prievidza0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Púchov0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: V prípade Mestského bytového podniku, s.r.o. sa začalo so zverejňovaním až po zmene vedenia mesta, t.j. nie je splnená
podmienka 3 rokov. Ostatné obchodné spoločnosti s majoritnou účasťou mesta nevyhotovujú výročné správy. Podnik technických služieb mesta, s.r.o.: viď link bytový podnik, s.r.o.: viď link
1Sabinov0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link Zverejňujeme aj zoznam členov a Zakladateľské listiny
1Šaľa0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: www.metsala.sk/index
1Šamorín0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: www.samorin.sk/uctovne-zavierky-mesta/
1Senec0,75 b.áno
1Senica0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: Výročné správy boli predmetom rokovania MsZ v mesiacoch jún 2014 – 22. MsZ (body č. 5-9), jún 2015 – 4. MsZ (body č. 5-9) a jún 2016 – 10. MsZ (body č. 7-11), ktoré sú zverejnené tak ako všetky materiály na rokovanie MsZ. Následne sú výročné správy zverejnené v podsekcii Organizácie mesta: viď link
1Sereď0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: Na stránke mesta sú výročné správy zverejnené v materiáloch na rokovanie MsZ. Kompletné výročné správy sú zverejnené v Registri účtových závierok viď link
1Spišská Nová Ves0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Stropkov0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: Výročné správy sú zverejňované spolu s materiálmi na rokovanie MsZ: viď link
1Trnava0,75 b.ánoviď link
1Tvrdošín0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: www.tvrdosin.sk
1Vranov nad Topľou0,75 b.áno
1Žiar nad Hronom0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Žilina0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Zvolen0,75 b.áno Odpoveď samosprávy: Jedinou obchodnou spoločnosťou s väčšinovým podielom mesta je Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o. Uvedená spoločnosť má zverejnené dokumenty na svojej webovej stránke na ktorú je možné dostať sa aj prostredníctvom odkazu zverejneného na stránke mesta. viď link
Priemer0,39 b.
43Humenné0,38 b.čiastočne Odpoveď samosprávy: Humenská energetická spoločnosť s.r.o. ma zverejnenú výročnú správu za r.:2014,2015
43Martin0,38 b.čiastočne Odpoveď samosprávy: na internetovom sídle mesta nie sú, na internetových sídlach jednotlivých spoločností môžu byť, no mesto túto skutočnosť nesleduje
43Považská Bystrica0,38 b.čiastočne Odpoveď samosprávy: viď link Spoločnosť Mestské športové kluby
Považská Bystrica, s.r.o. nevydáva výročné správy.
43Vráble0,38 b.čiastočne Odpoveď samosprávy: Pri Vepos s.r. o. nenájdené, avšak pri Societa Vráble áno - viď link a
47Bánovce nad Bebravou0 b.nie
47Banská Bystrica0 b.nie Odpoveď samosprávy: Hospodárenie všetkých spoločností je verejne dostupné, zverejnené v registri účtovných uzávierok Ministerstva financií SR registeruz.sk
47Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: www.registeruz.sk
47Bratislava - Dúbravka0 b.nie
47Bratislava - Ružinov0 b.nie
47Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
47Čadca0 b.nie
47Detva0 b.nie Odpoveď samosprávy: odpovedali - Jediná obchodná spoločnosť s väčšinovým podielom samosprávy nemá zákonnú povinnosť zostavovať výročné správy
47Dunajská Streda0 b.nie Odpoveď samosprávy: viď link
47Handlová0 b.nie Odpoveď samosprávy: orsr.sk
47Holíč0 b.nie
47Kolárovo0 b.nie Odpoveď samosprávy: www.registeruz.sk
47Krompachy0 b.nie Odpoveď samosprávy: Podľa § 23 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve sa individuálne výročné správy povinne vkladajú do Registra účtovných
závierok vedených Ministerstvom financií
SR, kde sú zverejnené.
47Levice0 b.nie
47Levoča0 b.nie Odpoveď samosprávy: Výročné správy spoločností sú uvedené v registri účtovných závierok www.Registeruz.sk
47Lučenec0 b.nie
47Modra0 b.nie
47Moldava nad Bodvou0 b.nie Odpoveď samosprávy: Centrálny register daňového úradu
47Nová Dubnica0 b.nie
47Nové Zámky0 b.nie Odpoveď samosprávy: na webe samosprávy nie
47Pezinok0 b.nie Odpoveď samosprávy: pezinok.sk - súčasť materiálnu MsZ
47Piešťany0 b.nie
47Poprad0 b.nie
47Revúca0 b.nie
47Rimavská Sobota0 b.nie
47Rožňava0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zverejnené sú správy príspevkových organizácií mesta v rámci záverečného účtu mesta. Správy ďalších spoločností sú zverejnené len vo forme materiálov predkladaných na rokovania MsZ v archíve rokovaní MsZ viď link
47Ružomberok0 b.nie
47Sečovce0 b.nie
47Skalica0 b.nie
47Snina0 b.nie Odpoveď samosprávy: áno (avšak bez presných linkov, dáta na webe mesta ani na weboch spoločností nenájdené, 9.11.)
47Stará Ľubovňa0 b.nie
47Stará Turá0 b.nie
47Stupava0 b.nie Odpoveď samosprávy: www.registeruz.sk
47Štúrovo0 b.nie Odpoveď samosprávy: Sú zverejnené na portáli
viď link
viď link
47Šurany0 b.nie Odpoveď samosprávy: áno, www.surany.sk. Na webe sme sa však k výročným správam z posledných rokov nedopátrali.
47Topoľčany0 b.nie Odpoveď samosprávy: REGISTER ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK
47Trebišov0 b.nie
47Trenčín0 b.nie Odpoveď samosprávy: viď link Výročné správy od r.2009 sú zverejnené len pri Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s. viď link
Zvažujeme rozšírenie tejto časti webovej stránky mesta.
47Veľký Meder0 b.nie
86Bratislava - Karlova VesMČ Bratislava-Karlova Ves nemá podiel v žiadnej verejnej obchodnej spoločnosti.
86Bratislava - Nové MestoMČ je zriaďovateľom spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o., ktorá však nemá žiadnych zamestnancov a nevykonáva činnosť, keďže doteraz nebolo schválené VZN o jednotnej parkovacej politike a parkovacia politika nebola uvedená do praxe. viď link
86Košice - Dargovských hrdinovMČ nemá podiel v obchodných spoloč.
86Košice - Nad jazeromMČ nemá obchodné spoločnosti
86Košice - Severmč nemá podiely v obchodných spoločnostiach
86Košice - Sídlisko KVPOdpoveď samosprávy: MČ nemala ani nemá zriadené obchodné spoločnosti s väčšinovým podielom samosprávy.
86Košice - Sídlisko ŤahanovceMestská časť nemá podiel v žiadnych obchodných spoločnostiach
86Košice - Staré MestoMČ Košice Staré Mesto nemá obecné podniky a investície
86Košice - ZápadOdpoveď samosprávy: Mestská časť Košice – Západ nemá zriadené obchodné spoločnosti, ani nemá podiel v žiadnej obchodnej spoločnosti.
86Kysucké Nové MestoMesto Kysucké Nové Mesto nemá väčšinový podiel v obchodných spoločnostiach.V spoločnosti Kysuca s.r.o. je podiel mesta 16,67%
86SmižanyOdpoveď samosprávy: Obec nemá zriadené žiadne obchodné spoločnosti s väčšinovým podielom
86SvidníkOdpoveď samosprávy: Nemáme takéto obchodné spoločnosti
86Veľké KapušanyOdpoveď samosprávy: mesto nemá podiel v žiadnej OS ani nie je zriaďovateľom žiadnej OS
86Veľký KrtíšOdpoveď samosprávy: Nemáme takéto spoločnosti
86Zlaté MoravceOdpoveď samosprávy: Mesto Zlaté Moravce nemá založené žiadne obchodné spoločnosti
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte