IV.2. Použil MsÚ elektronické aukcie pri prenájmoch majetku aspoň raz od januára 2015?

 
Názov
IV.2
 
1Bratislava1,5 b.áno
1Košice - Nad jazerom1,5 b.áno
1Trnava1,5 b.áno
1Žilina1,5 b.áno
Priemer0,06 b.
5Bánovce nad Bebravou0 b.nie
5Banská Bystrica0 b.nie
5Banská Štiavnica0 b.nie
5Bardejov0 b.nie
5Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie
5Bratislava - Dúbravka0 b.nie
5Bratislava - Karlova Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: Boli používané verejné obchodné súťaže. viď link
5Bratislava - Petržalka0 b.nie
5Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
5Bratislava - Rača0 b.nie
5Bratislava - Ružinov0 b.nie
5Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
5Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
5Brezno0 b.nie
5Bytča0 b.nie
5Čadca0 b.nie
5Detva0 b.nie
5Dolný Kubín0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto pri prevode majetku a rovnako aj
pri jeho prenechaní do nájmu postupuje
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, ktorý inštitút
elektronickej aukcie nepozná.
5Dubnica nad Váhom0 b.nie Odpoveď samosprávy: Prenájmy sa uskutočňovali podľa §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Zámer prenajať bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke.
5Dunajská Streda0 b.nie Odpoveď samosprávy: Boli vyhlásené obchodné verejné súťaže v zmysle § 9a odsek 1. bod a, Zákona SNRč. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
5Fiľakovo0 b.nie
5Galanta0 b.nie
5Handlová0 b.nie
5Hlohovec0 b.nie Odpoveď samosprávy: Nakoľko sa podľa zákona o majetku obcí
prenájmy majetku obce musia vykonať na základe obchodnej verejnej
súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom najmenej za cenu vo
výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu,
prípadne osobitnými spôsobmi podľa § 9a ods. 8 tohto zákona.
5Holíč0 b.nie Odpoveď samosprávy: Aplikuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
5Humenné0 b.nie
5Kežmarok0 b.nie
5Kolárovo0 b.nie
5Komárno0 b.nie
5Košice0 b.nie
5Košice - Juh0 b.nie
5Košice - Sever0 b.nie
5Košice - Sídlisko KVP0 b.nie
5Košice - Sídlisko Ťahanovce0 b.nie Odpoveď samosprávy: na prenájom majetku zvereného mestskej časti do správy bola vypísaná obchodná verejná súťaž
5Košice - Staré Mesto0 b.nie
5Košice - Západ0 b.nie
5Krompachy0 b.nie
5Kysucké Nové Mesto0 b.nie
5Levice0 b.nie
5Levoča0 b.nie
5Liptovský Mikuláš0 b.nie
5Lučenec0 b.nie
5Malacky0 b.nie
5Martin0 b.nie
5Michalovce0 b.nie
5Modra0 b.nie
5Moldava nad Bodvou0 b.nie
5Myjava0 b.nie
5Nitra0 b.nie
5Nová Dubnica0 b.nie
5Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
5Nové Zámky0 b.nie
5Partizánske0 b.nie Odpoveď samosprávy: Ak je viac záujemcov o prenájom nebytových priestorov, používame licitáciu.
5Pezinok0 b.nie
5Piešťany0 b.nie
5Poprad0 b.nie
5Považská Bystrica0 b.nie
5Prešov0 b.nie
5Prievidza0 b.nie
5Púchov0 b.nie
5Revúca0 b.nie
5Rimavská Sobota0 b.nie
5Rožňava0 b.nie
5Ružomberok0 b.nie
5Sabinov0 b.nie
5Šaľa0 b.nie
5Šamorín0 b.nie
5Sečovce0 b.nie
5Senec0 b.nie
5Senica0 b.nie
5Sereď0 b.nie Odpoveď samosprávy: Pri prenájmoch majetku používame obchodnú verejnú súťaž, pretože okrem ceny nás zaujíma aj zámer, na ktorý bude majetok využitý
5Skalica0 b.nie
5Smižany0 b.nie
5Snina0 b.nie Odpoveď samosprávy: obdobne ako pri prevode VZN č. 109/2011
5Spišská Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: Použili sa obchodné verejné súťaže.
5Stará Ľubovňa0 b.nie
5Stará Turá0 b.nie
5Stropkov0 b.nie
5Stupava0 b.nie
5Štúrovo0 b.nie
5Šurany0 b.nie "Odpoveď samosprávy: Predaj a nájom majetku zabezpečuje mesto v súlade so zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Využíva obchodné verejné súťaže, ponukové konanie alebo predaj podľa osobitného zreteľa. Materiály zverejňujeme na internetovej
stránke mesta, informačných tabuliach, v regionálnej tlači a v mestskom rozhlase."
5Svidník0 b.nie
5Topoľčany0 b.nie
5Trebišov0 b.nie
5Trenčín0 b.nie
5Tvrdošín0 b.nie
5Veľké Kapušany0 b.nie
5Veľký Krtíš0 b.nie
5Veľký Meder0 b.nie
5Vráble0 b.nie
5Vranov nad Topľou0 b.nie
5Žiar nad Hronom0 b.nie
5Zlaté Moravce0 b.nie
5Zvolen0 b.nie
99Bratislava - Nové MestoOdpoveď samosprávy: Mestská časť v tomto období neprenajímala majetok, ktorý by sa mohol stať predmetom dražby alebo elektronickej aukcie.
99Košice - Dargovských hrdinovMČ neprenajíma majetok
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte