II.3. Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami MsZ?

 
Názov
II.3
 
1Bánovce nad Bebravou1,5 b.áno
1Bardejov1,5 b.áno
1Bratislava - Karlova Ves1,5 b.áno
1Bratislava - Nové Mesto1,5 b.áno
1Bratislava - Podunajské Biskupice1,5 b.áno
1Bratislava - Rača1,5 b.áno Odpoveď samosprávy: V rámci bodu "Vystúpenie občanov"
1Bratislava - Staré Mesto1,5 b.áno
1Bytča1,5 b.áno
1Čadca1,5 b.áno
1Dubnica nad Váhom1,5 b.áno Odpoveď samosprávy: V prvej časti rokovania MsZ je vždy diskusia občanov, kde sa vyjadrujú k ľubovoľnému bodu programu.
1Fiľakovo1,5 b.áno
1Handlová1,5 b.áno
1Košice - Sever1,5 b.áno
1Krompachy1,5 b.áno
1Kysucké Nové Mesto1,5 b.áno
1Levoča1,5 b.áno
1Malacky1,5 b.áno
1Martin1,5 b.áno Odpoveď samosprávy: za predpokladu, že dodrží postup podľa § 29 Rokovacieho poriadku MsZ (viď viď link
1Modra1,5 b.áno
1Moldava nad Bodvou1,5 b.áno
1Myjava1,5 b.áno
1Nová Dubnica1,5 b.áno
1Nové Zámky1,5 b.áno
1Partizánske1,5 b.áno
1Pezinok1,5 b.áno
1Piešťany1,5 b.áno
1Prešov1,5 b.áno Odpoveď samosprávy: V zmysle čl. XIV. Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v rámci popoludňajšieho rokovania mestského zastupiteľstva zvolaného podl'a harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva sa vždy zaradí bod "Vystúpenie obyvateľov mesta" v dÍžke trvania 30 minút. Na vystúpenie obyvatel'ov v tomto bode sa nevyžaduje súhlas mestského zastupiteľstva.
1Prievidza1,5 b.áno
1Revúca1,5 b.áno Odpoveď samosprávy: slovo občanovi udeľuje primátorka mesta
1Ružomberok1,5 b.áno
1Šaľa1,5 b.áno
1Šamorín1,5 b.áno
1Senec1,5 b.áno
1Skalica1,5 b.áno
1Smižany1,5 b.áno
1Snina1,5 b.áno Odpoveď samosprávy: V pozvánke na zasadnutie MsZ je 2. bodom Interpelácia občanov, v ktorom je umožnené vystúpiť verejnosti bez predchádzajúceho súhlasu poslancov.
1Spišská Nová Ves1,5 b.áno
1Stropkov1,5 b.áno
1Stupava1,5 b.áno
1Veľký Meder1,5 b.áno
1Vráble1,5 b.áno Odpoveď samosprávy: § 7 ods. 18, 2. veta Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
1Žiar nad Hronom1,5 b.áno
Priemer0,63 b.
43Banská Bystrica0 b.nie
43Banská Štiavnica0 b.nie
43Bratislava0 b.nie
43Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie
43Bratislava - Dúbravka0 b.nie
43Bratislava - Petržalka0 b.nie
43Bratislava - Ružinov0 b.nie
43Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
43Brezno0 b.nie
43Detva0 b.nie
43Dolný Kubín0 b.nie Odpoveď samosprávy: O udelení slova rozhoduje MsZ
uznesením
43Dunajská Streda0 b.nie Odpoveď samosprávy: V zmysle rokovacieho poriadku obyvatelia mesta môžu vystúpiť v rozprave k prerokovanému materiálu alebo v rámci bodu Rôzne, ak sa prihlásia do rozpravy po zverejnení programu rokovania MsZ.
43Galanta0 b.nie Odpoveď samosprávy: Pravidelnou súčasťou rokovaní MsZ je bod „pripomienky a podnety občanov“ v určitú hodinu v max. trvaní 60 minút.
43Hlohovec0 b.nie
43Holíč0 b.nie Odpoveď samosprávy: až po schválení poslancami MsZ .VZN č.66 - Rokovací poriadok MsZ V Holíči.
43Humenné0 b.nie
43Kežmarok0 b.nie
43Kolárovo0 b.nie Odpoveď samosprávy: O vystúpení verejnosti rozhodujú poslanci hlasovaním.
43Komárno0 b.nie
43Košice0 b.nie
43Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie
43Košice - Juh0 b.nie
43Košice - Nad jazerom0 b.nie
43Košice - Sídlisko KVP0 b.nie
43Košice - Sídlisko Ťahanovce0 b.nie
43Košice - Staré Mesto0 b.nie
43Košice - Západ0 b.nie
43Levice0 b.nie
43Liptovský Mikuláš0 b.nie
43Lučenec0 b.nie
43Michalovce0 b.nie
43Nitra0 b.nie
43Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
43Poprad0 b.nie
43Považská Bystrica0 b.nie Odpoveď samosprávy: bez predchádzajúceho schvaľovania
poslancami MsZ môže verejnosť vystúpiť
v bode Interpelácie poslancov a diskusia občanov
43Púchov0 b.nie
43Rimavská Sobota0 b.nie
43Rožňava0 b.nie
43Sabinov0 b.nie
43Sečovce0 b.nie
43Senica0 b.nie
43Sereď0 b.nie Odpoveď samosprávy: V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ o vystúpení verejnosti rozhodujú poslanci MsZ hlasovaním.
43Stará Ľubovňa0 b.nie
43Stará Turá0 b.nie Odpoveď samosprávy: Nedovoľuje to rokovací poriadok MsZ. Ešte sa nestalo, aby poslanci neschválili vystúpenie verejnosti.
43Štúrovo0 b.nie
43Šurany0 b.nie
43Svidník0 b.nie
43Topoľčany0 b.nie
43Trebišov0 b.nie pôvodne uvedené "áno" a odpoveď samosprávy: Avšak o udelení slova podľa rokovacieho poriadku, na žiadosť poslanca rozhoduje predsedajúci, alebo predsedajúci udelí slovo z vlastnej iniciatívy.
43Trenčín0 b.nie V Rokovacom poriadku MsZ v Trenčíne je stanovené, že o možnosti vystúpenia na zasadnutí rozhoduje MsZ hlasovaním, pričom zároveň určí v rámci ktorého bodu môžu občania vystúpiť.
43Trnava0 b.nie
43Tvrdošín0 b.nie
43Veľké Kapušany0 b.nie
43Veľký Krtíš0 b.nie
43Vranov nad Topľou0 b.nie
43Žilina0 b.nie Odpoveď samosprávy: V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva občan, predseda petičného výboru, prípadne inej iniciatívy, o ich vystúpení rozhodne na návrh predsedajúceho alebo poslanca mestské zastupiteľstvo hlasovaním. (...)
Vystúpenie môže trvať max. 5 minút, pokiaľ mestské zastupiteľstvo nerozhodne inak.
43Zlaté Moravce0 b.nie
43Zvolen0 b.nie Odpoveď samosprávy: Podľa rokovacieho poriadku sa síce vyžaduje predchádzajúci súhlas MsZ, avšak doposiaľ bolo na zasadnutiach MsZ umožnené vystúpiť každému záujemcovi z radov verejnosti bez akýchkoľvek obmedzení.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte